Add parallel Print Page Options

Tkabˈ Tuˈj Juan

Jun qˈolbˈil te Ttanim Dios

Ayiˈn at wokliˈn te nejinel toj tkyaqil Ttanim Dios, ex nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy, ayiˈy nimilqiˈy, aye o chi skˈeta tuˈn qMan Dios. Nimxix nkˈuˈja kyiˈja, ex nya oˈkqenxi, qalaˈ tkyaqiljo nimil, aye o tzˈel kynikyˈ tiˈj Tyol Dios, a twutzxix. Nchi ok nkˈuˈjliˈn noq tuˈn Tyol Dios, a twutzxix, a at toj qanmin, ex ktenbˈil qukˈa te jun majx. Ax qMan Dios, junx tukˈa Tkˈwal, a qAjaw Jesucrist, kˈwel kyˈiwlin kyeˈy tukˈa tkyaqil t‑xtalbˈil, ex tuˈn ttzaj tqˈon tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxola, ex jun kymujbˈil kyibˈa, a tzajnin te Dios.

Qo weˈxix toj qnimbˈil

Nimx jun tzaljbˈil toj wanmiˈn, quˈn at junjun kyxola, aye nchi bˈet toj tumil, a twutzxix toj kychwinqil, a ikyxjo tzeˈnkuˈ xkyij tqˈmaˈn Dios. Me atzin jaˈlin werman, tuˈn ikyjo, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy kykyaqila, tuˈn tok qkˈuˈjlin qibˈ qxolilex. Atziˈn yol lo, nya jun nukˈbˈil ma tzajxi, quˈn atxtaq ojtxe. Atzin qkˈuˈjbˈil qibˈjo, a tuˈn qbˈet toj qchwinqil tzeˈnkux tnukˈbˈil Dios kyij ttzˈibˈin toj Tyol. Ex atzin tnukˈbˈil qMan Diosjo lo, a o tzˈok kybˈiˈn atxix ojtxe: Tuˈn qbˈet tukˈa tqˈaqˈbˈil qkˈuˈj qxolx.

Qkaˈyink qibˈ tuˈn mi qo kubˈ sbˈuˈn kyuˈnxjal

Ma kyij ntzˈibˈinjiˈy luˈn, quˈn at nim sbˈul xjal tzaluˈn, aye nxi kyqˈmaˈn qa mi s‑ok Jesucrist te ichin, tej tul twutz txˈotxˈ. Ayetzin sbˈul xjaljo, aye ajqˈojqe tiˈj Klolqe Jesús. Tuˈnpetziˈn, kykaˈyinktzin kyibˈa, tuˈn mi kyij najjo a chojbˈil kyaqˈnbˈiˈn, a tzeˈnku taj qMan, qalaˈ tuˈntzintla kykanbˈintejiˈy tkyaqiljo a at kyoklin tiˈj. Qa at jun xjaw tnimsin tibˈ, ex qa ma ja ttxˈixpiˈn xnaqˈtzbˈil luˈn, a xkyij tyekˈin Crist, ex ntiˈ teˈ qMan Dios tukˈa. Me atzin k‑okil lipe tiˈjjo a t‑xnaqˈtzbˈil Jesús, at teˈ Dios tukˈa, junx tukˈa Jesús, a Tkˈwal.

10 Qa at jun xjal xkanin xnaqˈtzil kyukˈiy, qa nyatil t‑xnaqˈtzbˈiljo tzeˈnku te Jesús, mi tzˈokx kykˈleˈn toj kyjay, ex mina kubˈ kytziyiˈn. 11 Quˈn atzin a kˈwel tziyinte, ajin ma tzˈok tqˈoˈn tibˈ tukˈa xjal, a nya wen tten.

Jun yol tuˈn tjapin bˈajjo uˈj lo

12 Nimx weˈ tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy. Me nkyˈeˈy tuˈn t‑xi ntzˈibˈiˈn toj uˈj. Quˈn wajkuxixa tuˈn nkaniˈn lol kyeˈy, ex tuˈn qyolin kyukˈiy tuˈntzintla nimxix tzaljbˈil.

13 Aye jun chˈuq nimil tzaluˈn, aye ma chi skˈet tuˈn qMan Dios, ex nxi kyqˈoˈn jun qˈolbˈil kyeˈy.