Add parallel Print Page Options

Att göra det rätta

Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda makthavare och myndigheter, och att de alltid ska vara beredda att göra det som är gott. De får inte förolämpa någon utan ska vara fredliga och visa hänsyn och ödmjukhet mot alla människor.

Vi saknade ju alla en gång förstånd, var olydiga och hade gått vilse. Vi var slavar under olika begär och impulser, fyllda av ondska och avundsjuka. Vi var avskyvärda, och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till oss människor uppenbarades, räddade han oss, inte för att vi handlade rättfärdigt, utan därför att han är barmhärtig. Det gjorde han genom den nya födelsens bad och förnyelsen genom den heliga Anden, som han rikligen lät flöda över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv, det som är vårt hopp. Detta budskap är tillförlitligt.

Jag vill att du ska understryka detta, så att de som tror på Gud alltid strävar efter att göra det som är gott. Denna undervisning är bra och nyttig för alla människor.

Undvik diskussioner

Undvik att bli indragen i dumma diskussioner om släktlistor och i strider och gräl om lagen. Dessa diskussioner är skadliga och leder ingenstans. 10 Den som orsakar splittring ska varnas en gång, eller två om det behövs. Men därefter ska du inte ha med honom att göra. 11 Du vet ju då att han har irrat sig bort och är en syndare som redan har dömt sig själv.

Slutord och hälsningar

12 Jag skickar antingen Artemas eller Tychikos till dig. Försök sedan att möta mig i Nikopolis, för jag har tänkt stanna där över vintern. 13 Se till att advokaten[a] Zenas och Apollos får allt de behöver inför sin resa, så att inget fattas i deras utrustning. 14 De våra måste lära sig att ständigt göra gott när de ser ett behov, annars blir de fruktlösa.

15 Alla som är här hos mig hälsar till dig.

Hälsa alla våra troende vänner från oss.

Nåd åt er alla.

Footnotes

  1. 3:13 Eller: att den laglärde Zenas.