Add parallel Print Page Options

Chúa đã hứa và sẽ không đổi ý rằng,
    “Con là thầy tế lễ đời đời,
    giống như Mên-chi-xê-đéc.”

Read full chapter