A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 99 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ca Tụng Chúa Vì Sự Gắn Bó của Ngài với I-sơ-ra-ên

99 Chúa trị vì, muôn dân khá run sợ!
Ngài ngự giữa các chê-ru-bim, trái đất khá run lên.
Chúa thật vĩ đại ở Si-ôn;
Ngài thật cao quý hơn tất cả các dân các nước.
Nguyện họ ca tụng danh lớn lao và đáng sợ của Ngài.
Ngài là Thánh!

Lạy Vua quyền năng,
Ðấng yêu công lý;
Ngài lập sự công bằng;
Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp.

Hãy tôn ngợi Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;
Ngài là Thánh!

Môi-se và A-rôn là những người trong vòng các tư tế;
Sa-mu-ên ở trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
Họ đã kêu cầu Chúa, và Ngài đã đáp lời họ.
Từ trong đám mây, Ngài đã phán với họ;
Họ đã tuân giữ các mạng lịnh Ngài và vâng theo các luật lệ mà Ngài ban cho họ.

Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã đáp lời họ;
Khi đối xử với họ Ngài thật là Ðức Chúa Trời hay dung thứ,
Dẫu Ngài có sửa phạt họ vì những sai phạm họ làm.

Hãy tôn ngợi Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
Hãy thờ phượng Ngài trên núi thánh của Ngài,
Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta, là thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes