A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 83 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cầu Xin Chúa Ðoán Phạt Kẻ Thù của I-sơ-ra-ên

Thơ của A-sáp

83 Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng làm thinh mãi;
Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng yên lặng và đừng bất động,
Vì kìa, những kẻ thù của Ngài đang gào la náo động;
Những kẻ ghét Ngài đang tự đại tự tôn.
Chúng toan mưu quỷ quyệt để làm hại con dân Ngài;
Chúng bàn với nhau để chống lại những người Ngài yêu quý.
Chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy tiêu diệt đất nước của họ,
Ðể danh của I-sơ-ra-ên không còn ai nhớ đến nữa.”
Thật vậy chúng đã đồng tâm nhất trí với nhau,
Và kết ước với nhau để chống lại Ngài.
Ðó là các trại quân của dân Ê-đôm và dân Ích-ma-ên,
Dân Mô-áp và dân Hắc-ri;
Dân Ghê-banh, dân Am-môn, và dân A-ma-léc;
Dân Phi-li-tin và dân cư ở Ty-rơ;
Dân A-sy-ri cũng hiệp chung với chúng,
Phụ một tay mạnh mẽ với các con cháu của Lót. (Sê-la)

Xin đãi chúng như Ngài đã làm cho dân Mi-đi-an,
Như Ngài đã làm cho dân Si-sê-ra và dân Gia-bin tại Khe Ki-sôn,
10 Những kẻ đã bị tiêu diệt tại Ên-đô,
Thây chúng đã trở thành phân bón đất.
11 Xin Ngài đối xử với các nhà quý tộc của chúng như đã đối xử với Ô-rép và Xê-ép,
Và đãi tất cả vua chúa của chúng như đã đãi Xê-ba và Xanh-mu-na,
12 Những kẻ đã nói, “Chúng ta hãy chiếm lấy cho chúng ta xứ sở[a] thuộc về Ðức Chúa Trời.”

13 Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài làm cho chúng trở nên như cỏ bị trốc gốc,
Như rác rến bị đùa đi trước gió.
14 Như lửa thiêu đốt đám rừng thể nào,
Như ngọn lửa đốt cháy các ngọn núi thể nào,
15 Xin cho giông tố của Ngài đuổi theo chúng cũng thể ấy,
Xin làm chúng bị kinh hãi bởi cơn bão táp của Ngài.
16 Chúa ôi, xin Ngài làm cho mặt chúng phủ đầy hổ nhuốc,
Ðể chúng phải cầu khẩn danh Ngài.
17 Nguyện chúng bị hổ thẹn và kinh hãi mãi mãi,
Nguyện chúng bị nhục nhã và bị diệt mất,
18 Ðể chúng biết rằng chỉ có Ngài, Ðấng có danh là Chúa, là Ðấng Tối Cao trên toàn thế giới.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 83:12 nt: nhà; ctd: đồng cỏ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes