A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 93 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Sự oai nghi của Chúa

93 Chúa là vua, Ngài mặc sự uy nghi.
    Chúa mặc oai nghi và nai nịt bằng sức mạnh.
Thế gian đã được an bài,
    sẽ không lay chuyển.
Nước Ngài vững lập từ xưa;
    Ngài còn đời đời.
Chúa ơi, biển vang dội,
    các đại dương gầm thét,
biển cả đập sóng ầm ầm vào bờ.
Tiếng nước sóng vang rền;
    các luồng phong ba mãnh liệt,
    nhưng Chúa còn vĩ đại hơn.
Lạy Chúa, luật lệ Ngài vững bền mãi [a].
    Đền thờ Ngài muôn đời thánh khiết.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 93:5 luật lệ Ngài vững bền mãi Hay “chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi giao ước của Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 93 1934 Vietnamese Bible (VIET)

93  Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi; Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy: Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động.

Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Chúa hằng có từ trước vô cùng.

Hỡi Đức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi khiến, Nước lớn đã cất tiếng lên; Nước lớn đã nổi các lượn sóng ồn ào lên.

Đức Giê-hô-va ở nơi cao có quyền năng Hơn tiếng nước lớn, Hơn các lượn sóng mạnh của biển

Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes