A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 81 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Bài hát lễ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với đàn ghi-tít. Bài ca của A-sáp.

81 Hãy hát mừng cho Thượng Đế,
    sức mạnh của chúng ta;
    hãy cất tiếng hoan hô Thượng Đế của Gia-cốp.
Hãy trỗi nhạc và đánh trống cơm vang rền.
    Hãy tấu nhạc dịu dàng bằng đờn cầm và đờn sắt.
Hãy thổi kèn vào ngày Trăng Mới [a],
    trỗi lên lúc trăng tròn [b] để ăn mừng.
Đây là luật lệ cho Ít-ra-en;
    và là mệnh lệnh của Thượng Đế của Gia-cốp.
Ngài ban qui tắc nầy cho nhà Giô-xép,
    khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không hiểu bảo rằng,
“Ta đã cất gánh nặng khỏi vai chúng nó;
    Ta lấy giỏ nặng khỏi tay chúng.
Khi gặp khốn đốn ngươi kêu van, ta liền giải cứu ngươi.
    Ta trả lời ngươi qua tiếng sấm.
Ta thử ngươi tại các suối Mê-ri-ba [c]. Xê-la

Hỡi dân ta, hãy nghe. Ta muốn cảnh tỉnh các ngươi.
    Hỡi Ít-ra-en, hãy lắng nghe ta!
Ngươi không được có các thần khác;
    ngươi không được thờ phụng các thần ngoại quốc.
10 Ta, Chúa và là Thượng Đế ngươi,
    Đấng mang ngươi ra khỏi Ai-cập.
Hãy hả miệng ra ta sẽ đút cho ngươi ăn.

11 Nhưng dân ta không chịu nghe ta;
    Ít-ra-en không muốn có ta.
12 Cho nên ta để họ tự ý đi đường ương ngạnh,
    tự làm theo ý muốn riêng mình.
13 Ta mong dân ta lắng nghe ta;
    Ta ao ước Ít-ra-en sống theo đường lối ta.
14 Như thế ta mới có thể mau chóng đánh bại kẻ thù của họ
    và trở tay nghịch lại địch thủ họ.
15 Những kẻ ghét Chúa sẽ cúi đầu trước mặt Ngài.
    Chúng sẽ bị trừng phạt đời đời.
16 Nhưng ta sẽ ban cho ngươi lúa mì hảo hạng
    và cho ngươi no nê mật ong từ tảng đá.”

Footnotes:

  1. Thánh Thi 81:3 ngày Trăng Mới Ngày đầu tiên của tháng theo lịch Hê-bơ-rơ. Trong ngày đó có nhiều buổi nhóm họp, dân chúng cùng dùng chung các của lễ thân hữu họ mang lại trong khi họ thờ phụng Thượng Đế.
  2. Thánh Thi 81:3 trăng tròn Ngày giữa tháng theo lịch Hê-bơ-rơ. Có nhiều buổi nhóm họp và lễ lạc bắt đầu vào ngày nầy.
  3. Thánh Thi 81:7 Mê-ri-ba Xem Xuất 17:1-7.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 81 1934 Vietnamese Bible (VIET)

81  Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta; Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Hãy hát xướng và nổi tiếng trống cơm, Đờn cầm êm dịu với đờn sắt.

Hãy thổi kèn khi trăng non, Lúc trăng rầm, và nhằm các ngày lễ chúng ta.

Vì ấy là một luật cho Y-sơ-ra-ên, Một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Ngài lập đều ấy làm chứng cớ nơi Giô-sép, Lúc Ngài ra đánh xứ Ê-díp-tô, Là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu.

Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người; Tay người được buông khỏi cái giỏ.

Trong cơn gian truân ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, Đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, Và cũng thử thách ngươi nơi nước Mê-ri-ba.

Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi: Ớ Y-sơ-ra-ên! chớ chi ngươi khứng nghe ta!

Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, Ngươi cũng chẳng nên thờ lạy thần kẻ ngoại.

10 Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô: Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó.

11 Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Y-sơ-ra-ên không muốn vâng theo ta.

12 Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, Để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó.

13 O 14 Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, Trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó.

15 Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài; Song dân ta sẽ còn đến đời đời.

16 Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ. Và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes