A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 62 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Chỉ nên nhờ cậy Thượng Đế

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Giê-đu-thun” [a]. Bài ca của Đa-vít.

62 Tôi tìm được sự an nghỉ trong Thượng Đế;
    chỉ một mình Ngài có thể cứu tôi.
Ngài là khối đá và là sự cứu rỗi tôi.
Ngài là Đấng bảo vệ tôi;
    tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại.

Các ngươi sẽ tấn công ta cho đến chừng nào?
Tất cả các ngươi sẽ tìm giết ta sao?
Ta giống như vách nghiêng
    hay một hàng rào sắp sập.
Các ngươi âm mưu khiến xô ta ngã.
    Các ngươi thích đặt điều nói dối về ta.
Ngoài miệng thì nói ngon ngọt,
    mà trong lòng thì nguyền rủa ta. Xê-la

Tôi tìm được sự an nghỉ nơi Thượng Đế;
    chỉ một mình Ngài ban cho tôi hi vọng.
Ngài là khối đá và là sự cứu rỗi tôi.
Ngài là Đấng bảo vệ tôi;
    tôi sẽ không khi nào bị đánh bại.
Vinh dự tôi và vinh hiển tôi đến từ Thượng Đế.
    Ngài là khối đá vững mạnh và là nơi che chở tôi.
Hỡi muôn dân, hãy luôn luôn tin cậy nơi Chúa.
Hãy trút hết tâm sự mình với Ngài,
    vì Thượng Đế là nguồn che chở của chúng tôi. Xê-la

Người hạ lưu chỉ như hơi thở,
    còn kẻ thượng lưu chỉ là giả dối.
Để lên cân, chúng chổng lên;
    chung nhau lại, chúng giống hơi thở.
10 Đừng ỷ vào sức mạnh.
    Trộm cắp cũng vô ích.
Dù ngươi giàu sang đến đâu,
    cũng đừng ỷ lại vào của cải.
11 Thượng Đế đã phán một lần;
    lỗ tai tôi lại nghe nhiều lần:
Thượng Đế rất quyền năng.

12 Thượng Đế là Đấng yêu thương.
Ngài báo trả mỗi người theo việc họ làm.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 62:1 Thi thiên 62 điệu “Giê-đu-thun” Hay “cho Giê-đu-thun,” một trong ba nhạc sĩ chính trong đền thờ. Xem I Sử 9:16; 16:38-42.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Thánh Thi 62 1934 Vietnamese Bible (VIET)

62  Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến.

Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều.

Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào, Đặng chung nhau đánh đổ người Như một cái vách nghiêng, Khác nào một rào hầu ngã?

Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người; Họ ưa chuộng điều dối giả, Lấy miệng mình chúc phước, Nhưng trong lòng thì rủa sả.

Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.

Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.

Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.

Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.

Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, Người thượng đẳng chỉ là dối giả; Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, Chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không.

10 Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, Cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công; Nếu của cải thêm nhiều lên, Chớ đem lòng vào đó.

11 Đức Chúa Trời có phán một lần, Tôi có nghe sự nầy hai lần, Rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời.

12 Vả lại, hỡi Chúa, sự nhơn từ thuộc về Chúa; Vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes