A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 30 1934 Vietnamese Bible (VIET)

30  Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, Không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.

Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.

Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: Tôi chẳng hề bị rúng động.

Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối.

Đức Giê-hô-va ôi! tôi đã kêu cầu cùng Ngài, Và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng:

Làm đổ huyết tôi ra, Khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chơn thật của Ngài sao?

10 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi.

11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;

12 Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 30 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cảm Tạ Chúa vì Ðược Giải Cứu và Thoát Chết

Thơ của Ða-vít

Bài ca trong Lễ Cung Hiến Nhà Chúa

30 Chúa ôi, con tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã nhấc con lên,
Ngài đã không để những kẻ chống nghịch con được dịp vui mừng vì cớ con.
Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con,
Con kêu cầu Ngài, và Ngài đã chữa lành con.
Chúa ôi, Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi cõi chết;[a]
Ngài đã giữ con sống, để con không bị xuống vực sâu.

Hỡi các thánh đồ, hãy ca hát tôn ngợi Chúa,
Hãy dâng những lời cảm tạ lên danh thánh của Ngài;
Vì cơn giận của Ngài chỉ vài giây phút,
Nhưng ân huệ của Ngài dài trọn cả đời.
Sự than khóc chỉ tạm trú qua đêm,
Nhưng sự vui mừng sẽ đến vào buổi sáng.

Về phần con, trong khi được thịnh vượng, con nói rằng,
“Tôi sẽ không bao giờ bị rúng động.”
Chúa ôi, nhờ ân huệ của Ngài, Ngài lập con vững vàng như một ngọn núi;
Nhưng khi nào Ngài ẩn mặt, con liền bị khủng hoảng ngay.

Chúa ôi, con kêu cầu Ngài,
Con hướng về Chúa và cầu khẩn:
“Ðể con bị đổ máu, để con phải đi xuống vực sâu, có lợi gì chăng?
Chẳng lẽ tro bụi sẽ ca ngợi Ngài sao?
Chúng há sẽ rao truyền đức thành tín của Ngài ư?
10 Chúa ôi, xin dủ nghe con và tỏ lòng khoan dung đối với con;
Chúa ôi, cầu xin Ngài luôn làm Ðấng giúp đỡ con.”

11 Ngài đã biến nỗi sầu thảm của con thành điệu nhảy múa;
Ngài đã cởi áo tang của con và mặc cho con bằng niềm vui,
12 Ðể linh hồn con ca ngợi Ngài, vì không thể im lặng được.
Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 30:3 nt: Sheol
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes