Add parallel Print Page Options

Bài Cầu Nguyện Buổi Sáng

Xin Chúa Giúp Ðỡ Lúc Bị Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con trai ông

Chúa ôi, kẻ thù của con thật nhiều thay!
Nhiều kẻ đã dấy lên chống lại con.
Lắm kẻ đã nói về con rằng,
“Ðức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” (Sê-la)

Nhưng Chúa ôi, Ngài là thuẫn khiên của con, vinh hiển của con,
Và là Ðấng làm cho đầu con ngước lên.

Tôi hướng về Chúa lớn tiếng kêu cầu;
Từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Sê-la)
Tôi đã nằm xuống và ngủ;
Tôi đã thức dậy, vì Chúa đã gìn giữ tôi.
Tôi sẽ không sợ muôn người,
Dù họ vây quanh chống lại tôi.
Chúa ôi, xin trỗi dậy!
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con;
Xin Ngài đánh vào hàm tất cả kẻ thù của con;
Xin Ngài đập gãy răng những kẻ gian ác.

Nguyện ơn cứu rỗi đến từ Chúa.
Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên con dân Ngài. (Sê-la)