Add parallel Print Page Options

Xin Chúa Bảo Vệ Khỏi Kẻ Áp Bức

Bài cầu nguyện của Ða-vít

Xin nghe lẽ công chính, Chúa ôi, xin nghe tiếng con kêu cầu;
Xin nghe lời cầu nguyện của con, những lời chẳng ra từ môi giả dối.
Nguyện Ngài minh oan cho con;
Nguyện mắt Ngài thấy những điều chính trực.

Ngài đã thử lòng con;
Ban đêm Ngài đã đến thăm con;
Ngài đã thử thách con,
Và Ngài đã thấy con không làm điều gì đáng tội,
Vì con đã quyết định rằng miệng con sẽ không phạm tội.

Còn về những việc của loài người,
Nhờ lời từ môi Ngài, con đã giữ được mình khỏi đường lối của kẻ bạo tàn.
Con đã giữ những bước chân con theo sát đường lối Ngài,
Và chân con đã không trượt ngã.

Ðức Chúa Trời ôi, con kêu cầu Ngài, vì Ngài sẽ đáp lời con;
Xin nghiêng tai lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài;
Ðấng Giải Cứu ôi, xin dùng tay phải Ngài giúp những người tin cậy Ngài khỏi những kẻ chống nghịch họ.

Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài;
Xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài,
Ðể con thoát khỏi những kẻ ác muốn hại con,
Tức khỏi những kẻ tử thù đang vây quanh con.

10 Chúng khép chặt lòng thương xót chúng lại như đã bị mỡ bao trùm;
Miệng chúng nói toàn những lời kiêu ngạo.
11 Bây giờ mỗi bước con đều bị chúng vây quanh theo dõi,
Mắt chúng dõi theo con để tìm cơ hội vật con ngã xuống.
12 Chúng như sư tử đói chực cắn xé con mồi,
Như sư tử tơ đang rình mồi trong bụi rậm.

13 Chúa ôi, xin trỗi dậy, đối đầu với chúng, và đánh hạ chúng;
Xin dùng gươm Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.
14 Chúa ôi, xin dùng tay Ngài cứu con khỏi những phàm nhân, những kẻ chỉ có phần phước ở đời này.
Xin cho chúng đầy bụng bằng những gì Ngài đã để dành cho chúng;
Nguyện con cái chúng sẽ nhận đầy đủ những điều ấy,
Và còn dư lại để dành cho cháu chắt chúng nữa.

15 Còn con, nhờ sự công chính, con sẽ được nhìn thấy mặt Ngài;
Khi thức dậy con sẽ vui thỏa chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài.