Add parallel Print Page Options

Kêu Gọi Ca Ngợi CHÚA

Bài ca cảm tạ

Hỡi cả thế giới,
Hãy lớn tiếng reo mừng tung hô Chúa.
Hãy thờ phượng[a] Chúa cách vui mừng;
Hãy đến trước thánh nhan Ngài với tiếng hoan ca.

Khá biết rằng Chúa là Ðức Chúa Trời.
Ấy là Ngài, Đấng dựng nên chúng ta;
Chúng ta thuộc về Ngài;
Chúng ta là con dân Ngài và bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
Khá ngợi ca mà vào các sân Ngài;
Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài.

Chúa thật tốt;
Tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi;
Ðức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.

Footnotes

  1. Thánh Thi 100:2 ctd: phục vụ, hầu hạ, làm tôi tớ