Add parallel Print Page Options

Ko kˈol xnakˈtzbil tuj tumelxix

Pero tey, hermano, miˈn txiˈ t‑xnakˈtzaˈna tisen nbint cyuˈn kej lu, sino xnakˈtzanxa cye ocslal jaxxix tyol Dios. Kbanx cyej xinak tij tuˈn cyyolen chebe, bix tuˈn t‑xiˈ cyiiˈnxin jun cynaablxin jiquen, tuˈntzen cyniman xjal cyyolxin, bix tuˈn cytzyun cyiibxin twitz il, bix tuˈn cykˈonte cyiibxin nuk tej xnakˈtzbil jaxxix, bix tuˈn toc cyakˈ xjal cyexin, bix tuˈn tiyˈx cyuˈnxin oj n‑oc pena cyiˈjxin. Jax cxeˈl cyiiˈn kej xuuj tijtl cychunkˈlal tuj tumel twitz Dios. Miˈn chi cub ten xtzˈiml yol cyiˈ xjal, bix miˈn chi oc te cˈal kˈeˈn. Cxeˈl cyyeecˈanxuj alcyej baˈn cyej xuuj cwalx. Cxeˈl cyxnakˈtzaˈnxuj cyetxin tuˈn toc takˈ cychmiltxin cyuyax cyaltxin cyetxin, bix tuˈn cytzyun cyiibtxin, bix tuˈn tten cyanemtxin sakxix, bix tuˈn cyakˈanantxin baˈn tuj cyjatxin, bix tuˈn t‑xiˈ cyyeecˈantxin cyanemtxin cye juntl, bix tuˈn cynimantxin tyol cychmiltxin. Ccybinchaˈ kej txin xuuj cykilcaj lu tuˈntzen miˈn cyyolen xjal kaˈ tiˈj tyol Dios.

Jax juˈx kej kˈa cwalx, kbanx cyekˈa tuˈn cytzyunte cyiibkˈa twitz cykilca kaˈ. Tencˈaya te jun yecˈbil cywitzkˈa ti tten tuˈn tbint baˈn cyuˈnkˈa. Oj t‑xnakˈtzana cyekˈa, yeecˈanx tnimbila tiˈj tyol Dios, bix xnakˈtzanx tyol Dios cabalxix. Cˈoquel tcˈuˈja tiˈj tuˈn miˈn tzpet jun yol yaaˈn tumel tuj t‑xnakˈtzbila, tuˈntzen miˈn cyyolen xjal kaˈ tiˈj. Ka ma xnakˈtzana tumel juˈwa, kej xjal cycyˈi jyol jaxxix, ctzaal cychˈixew oj cyyolen kaˈ cyiˈja ejeeˈy ocslal.

Yal tzunkej akˈanal tuj taakˈen cypatrón, kbanx cyexin tuˈn cynimanxin cyyol cypatrónxin tuj cykilca, bix tuˈn cyakˈananxin baˈn tuj cykilca akˈuntl, tuˈntzen cytzalaj cypatrónxin cyiˈjxin, bix tuˈn miˈn tzˈaj cytzakˈbeˈnxin tyol cypatrónxin. 10 Bix kbanx cyexin tuˈn miˈn chi alkˈanxin tiˈ cypatrónxin. Nuk oˈcx tuˈn t‑xiˈ cyiiˈnxin cynaablxin jiquenxix, tuˈntzen toc ke tcˈuˈj cypatrónxin cyiˈjxin. Ka ma bint cykilcaj lu cyuˈnxin, cchicˈajaxeltzen ka mejorxix jxnakˈtzbil tiˈ Dios, Clol ke.

11 Hermano, il tiˈj tuˈn t‑xiˈ tkbaˈna cye ocslal tuˈn t‑xiˈ cyiiˈn cychunkˈlal tuj tumel, cuma ma tzaj tyeecˈan Dios t‑xtalbil cye cykil xjal. Tuˈnj t‑xtalbilxin ma tzaj tsmaˈnxin Cristo twitz txˈotxˈ, tuˈntzen kclet. 12 Bix tuˈnj t‑xtalbilxin ma tzaj tkˈoˈnxin xnakˈtzbil ke ti tten tuˈn tcyaj kkˈoˈn jyaaˈn baˈn twitzxin bix tuˈn miˈntl tzˈoc tachen kcˈuˈj tiˈj nuk tikˈch at twitz txˈotxˈ. Nxnakˈtzanxin ke tuˈn ktzyunte kiib twitzj il, bix tuˈn t‑xiˈ kiiˈn knaabl jiquenxix, bix ti tten tuˈn kel baˈn twitzxin joocˈtzen etoˈx twitz txˈotxˈ. 13 Bix cxeˈl kiiˈn kchunkˈlal juˈwa, cuma nko ayon tiˈj jun kˈij te nimxsen tzalajebl, jkˈij oj tul meltzˈaj Jclol ke tuya nimxsen tipemal, jxin Jesucristo, jawnex Diosxin. 14 E xiˈ tkˈon tiibxin tuˈn tcyimxin te kxel, tuˈntzen kclet tuj tkˈab il bix tuˈn ttxjet kanem. E tbinchaxin jlu tuˈn koc te t‑xjalxin sakxix, jun ttanemxin cyaj tuya cykil cycˈuˈj tuˈn cybinchan jbaˈn.

15 Cykilcaj lu ma txiˈ nkbaˈna tey, xnakˈtzanx cye ocslal. Cyiwsanx cycˈuˈjxin. At tipemala tuˈn t‑xiˈ tkbaˈna at cyilxin, cuma t‑akˈanal Diostey. Miˈn tzˈel xeˈta oj cycyˈi xjal t‑xnakˈtzbila.