Add parallel Print Page Options

Ri rajwax jtijoj cristian

Pero at Tito, cuando tatijoj cristian, rajwaxiˈ riˈ tabˈij tzˈetel cˈutuˈn.

Bˈij rechak yak riˈjtaklaj winak chi raneˈtak tzitaklaj noˈj, mi itzˈantak pire ticojsaj jkˈijak, tzi jchajaj ranmak trantak, nojel ranmak jcubˈaˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, jlokˈajtak juntir cristian y jcuyeˈtak riqˈui nojel ranmak juntir cˈax ri tibˈansaj rechak.

Bˈij rechak yak riˈjtaklaj anm chi rajwaxiˈ raneˈtak utzil, mi jmol ribˈak lak tzijtal y mi kˈabˈartak, jcˈuteˈtak tzitaklaj noˈj chiwchak juntir cristian y rajwaxiˈ jyeˈ jnoˈjak yak anm ri cˈuliˈnaktak ri ajquiˈ mas riˈjtak pire tretemajtak jlokˈaj richjilak y tijlokˈaj ralcˈwalak, raneˈtak tzitaklaj noˈj, xike tibˈe ranmak chirij richjilak, rilbˈej richochak, raneˈtak utzil y ticojontak chiwch richjilak pire maˈ wiˈ nen tiyokˈon chirij Jyolj Kakaj Dios.

Yeˈ jnoˈjak juntir yak cˈojolbˈ pire trantak tzitaklaj noˈj. Jwiˈliˈli at Tito, rajwaxiˈ tacˈut jun tzilaj noˈj chiwchak laˈ juntir ri tabˈan. Y cuando tatijojtak rajwaxiˈ bˈij pi jcholajl rechak y maˈ pi itzˈbˈel tzij taˈke tabˈij. Y tijojtak pi jcholajl pire maˈ tibˈijsaj chawij chi taˈ tzi ri tijin tabˈan. Y jilonli lawiˈ ticontrinc, tichak qˈuixibˈc y taˈ nen quiek jwiˈl tiyokˈon chikij.

Yeˈ jnoˈjak juntir yak ri wiˈ rajwak chi rajwaxiˈ ticojontak chiwch rajwak, raneˈtak pi quiˈcotemal juntir nen titaksajtak chi jbˈanic y mi cˈululantak re rajwak, 10 mi alkˈantak y rajwaxiˈ tijcˈuttak chiwchak juntir cristian chi kes tzˈetel tzˈetiˈ tziyiˈ jnoˈjak pire tiilsaj chirijak chi subˈlaj nimiˈ jkˈij jcˈutuˈn Kakaj Dios ri ajcolol ke.

Rutzil ranm Kakaj Dios ri xyeˈ chike

11 Kes tzˈet Kakaj Dios xcˈutaˈ chiwchak juntir cristian chi jwiˈlke rutzil ranm chirijak tijyeˈ luwar ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 12 Cuando Kakaj Dios xyeˈ rutzil ranm chike, xketemajtak chi rajwaxiˈ tican kayeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj y mak etzltak raybˈl. Jilonli rajwaxiˈ kabˈaneˈtak tzitaklaj noˈj laj kacˈaslemal, cojcojontak chiwch Kakaj Dios, tikabˈantak nen raj tikabˈantak. 13 Jilonli nojel kanm ojtijintak chi rulbˈej cuando titaw kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo laj jnimal jkˈij wich ulew, ri kaDios ri subˈlaj nim jkˈij y ajcolol ke. 14 Re xyeˈ ribˈ pi camic kawiˈl ke oj, pire ojresaj laj jkˈabˈ kamac y pire tijsakabˈsaj kanm. Jilonli ojwuxtak pi tzˈetel ralcˈwal Kakaj Dios ri chaˈl jwiˈl pire tikabˈan tzitaklaj noˈj.

15 Riˈ li tatijojwiˈ cristian, yeˈ jcowil ranmak y kˈeltak laˈ juntir kˈatbˈitzij ri wiˈ laj akˈbˈ. Ma yeˈ luwar re jonok tijxut takon ri wiˈ laj akˈbˈ.