Add parallel Print Page Options

Spreuken van Salomo (vervolg)

15 Met een vriendelijk antwoord kalmeer je iemand die woedend is.
Maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad.

Wijze mensen zeggen verstandige dingen.
Dwaze mensen praten alleen maar onzin.

De Heer ziet alles wat er gebeurt.
Hij ziet de daden van goede en van slechte mensen.

Vriendelijke woorden zijn als een levensboom.
Maar verkeerde woorden kunnen een leven kapotmaken.

Een dwaas luistert niet naar de goede raad van zijn vader.
Maar een verstandig mens doet er iets mee.

In het huis van een goed mens is grote rijkdom.
Maar de winst van een slecht mens brengt hem alleen maar ongeluk.

Wijze mensen spreken verstandige woorden.
Maar zelfs de gedachten van dwaze mensen zijn nutteloos.

De Heer haat het als slechte mensen Hem offers brengen.
Maar Hij is blij met het gebed van goede mensen.

De Heer haat de manier van leven van slechte mensen.
Maar Hij houdt van eerlijke mensen.

10 Als je het rechte pad verlaat, word je streng gestraft.
Als je je leven dan nog niet betert, zul je sterven.

11 Zelfs het dodenrijk en de dood kunnen niets voor de Heer verborgen houden.
Dan zal Hij toch zeker óók weten wat er in de harten van de mensen is!

12 Trotse mensen houden er niet van om goede raad te krijgen.
Ze zullen nooit aan een wijs mens om raad gaan vragen.

13 Als je blij bent, kijk je vrolijk.
Maar door verdriet word je moedeloos.

14 Een verstandig mens verlangt naar wijsheid.
Maar een dwaas praat alleen maar onzin.

15 Voor een ongelukkig mens is elke dag een ramp.
Maar blije mensen genieten alle dagen.

16 Het is beter niet veel te bezitten maar wel diep ontzag voor de Heer te hebben,
dan rijk te zijn zonder vrede in je hart.

17 Het is beter om niet veel te hebben en van elkaar te houden,
dan alles te hebben wat je hebben wil, terwijl je elkaar haat.

18 Driftige mensen veroorzaken ruzie.
Maar geduldige mensen weten ruzies te sussen.

19 Het leven van luie mensen is als een weg vol doornstruiken.
Maar het leven van eerlijke mensen is als een vlak en goed begaanbaar pad.

20 Ouders zijn blij als hun zoon verstandig is.
Maar een dwaze zoon minacht zijn ouders.

21 Onverstandige mensen genieten van dwaasheid.
Maar verstandige mensen weten de juiste beslissingen te nemen.

22 Plannen mislukken als er niet goed over nagedacht wordt.
Maar goede plannen ontstaan door aan veel raadgevers om raad te vragen.

23 Het is fijn om een goed antwoord te geven.
Wat heerlijk is het juiste woord op de juiste tijd!

24 Het leven van verstandige mensen gaat steeds verder omhoog.
Daardoor ontsnappen ze aan het dodenrijk beneden.

25 De Heer vernietigt het bezit van slechte mensen.
Maar Hij bewaakt de akkers van de weduwen.

26 De Heer haat de gedachten van slechte mensen.
Maar Hij geniet van de vriendelijke woorden van goede mensen.

27 Door hebzucht loopt het slecht met je af.
Maar als je je niet laat omkopen, zul je leven.

28 Goede mensen denken na over hun antwoord.
Maar slechte mensen praten maar door en zeggen alleen maar slechte dingen.

29 De Heer blijft ver weg van mensen die zich niets van Hem aantrekken.
Maar Hij beantwoordt de gebeden van mensen die leven zoals Hij het wil.

30 Vriendelijke ogen maken je blij.
Van goed nieuws voel je je goed.

31 Als je luistert naar goede raad,
hoor je bij de wijze mensen.

32 Als je een waarschuwing aan de kant schuift, doe je jezelf kwaad.
Maar als je ernaar luistert, word je verstandig.

33 Van diep ontzag voor de Heer word je wijs.
Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.