A A A A A
Bible Book List

Spreuken 15 Het Boek (HTB)

15 Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een tactloze uitspraak roept de woede juist op.
Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid.
Gods ogen zien alles, al het kwade én al het goede.
Gezonde woorden zijn als een boom van leven, verkeerde woorden richten echter schade aan.
Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.
Het huis van de rechtvaardige bergt vele schatten, maar de goddeloze doet zichzelf schade aan.
Verstandige mensen strooien kennis om zich heen, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest.
De Here verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.
De Here verafschuwt goddeloos gedrag, maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal Hij liefhebben.
10 Onderwijs en berisping zijn onaangenaam voor wie de goede weg verlaat. Wie terechtwijzing haat, gaat de dood tegemoet.
11 De diepten van de hel zijn voor de Here als een open boek, dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen!
12 Een spotter houdt er niet van als hij bestraft wordt en mijdt daarom verstandige mensen.
13 Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.
14 Een verstandig hart verlangt naar kennis, maar de dwaas put uit een bron van dwaasheid.
15 Een bedrukt mens lijdt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust.
16 Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de Here is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten.
17 Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer.
18 Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening.
19 Een luiaard is vol dorens en distels, maar voor een oprechte wordt de weg gebaand.
20 Een verstandige zoon geeft zijn vader veel vreugde, maar een dwaas veracht zijn moeder.
21 Een onverstandig mens beleeft plezier aan zijn eigen dwaasheid, maar een verstandig mens zoekt de goede weg.
22 Zonder goede raad gaan plannen teniet, maar veel adviseurs doen plannen slagen.
23 Een passend antwoord maakt de spreker blij en wat is een woord goed op zijn tijd!
24 De levensweg leidt de verstandige naar boven, hij blijft buiten bereik van het dodenrijk beneden.
25 De Here richt een hoogmoedige ten gronde, maar voor de weduwe springt Hij in de bres.
26 De Here verafschuwt de gedachten van een boosdoener, maar woorden uit liefde gesproken zijn zuiver.
27 Een oneerlijk mens brengt onrust in zijn eigen huis, maar wie smeergeld haat, zal leven.
28 Een rechtvaardige denkt voordat hij spreekt, een goddeloze spuit volop vuile taal.
29 De Here houdt goddelozen op een afstand, maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren.
30 Vriendelijke ogen maken het hart blij en een goed bericht schenkt nieuwe moed.
31 Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap.
32 Wie de berisping verwerpt, doet zich zelf tekort, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid.
33 Eerbiedig ontzag voor de Here leidt tot wijsheid en nederigheid leidt tot eerbetoon.

Het Boek (HTB)

Het Boek Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Spreuken 15 BasisBijbel (BB)

Spreuken van Salomo (vervolg)

15 Met een vriendelijk antwoord kalmeer je iemand die woedend is.
Maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad.

Wijze mensen zeggen verstandige dingen.
Dwaze mensen praten alleen maar onzin.

De Heer ziet alles wat er gebeurt.
Hij ziet de daden van goede en van slechte mensen.

Vriendelijke woorden zijn als een levensboom.
Maar verkeerde woorden kunnen een leven kapotmaken.

Een dwaas luistert niet naar de goede raad van zijn vader.
Maar een verstandig mens doet er iets mee.

In het huis van een goed mens is grote rijkdom.
Maar de winst van een slecht mens brengt hem alleen maar ongeluk.

Wijze mensen spreken verstandige woorden.
Maar zelfs de gedachten van dwaze mensen zijn nutteloos.

De Heer haat het als slechte mensen Hem offers brengen.
Maar Hij is blij met het gebed van goede mensen.

De Heer haat de manier van leven van slechte mensen.
Maar Hij houdt van eerlijke mensen.

10 Als je het rechte pad verlaat, word je streng gestraft.
Als je je leven dan nog niet betert, zul je sterven.

11 Zelfs het dodenrijk en de dood kunnen niets voor de Heer verborgen houden.
Dan zal Hij toch zeker óók weten wat er in de harten van de mensen is!

12 Trotse mensen houden er niet van om goede raad te krijgen.
Ze zullen nooit aan een wijs mens om raad gaan vragen.

13 Als je blij bent, kijk je vrolijk.
Maar door verdriet word je moedeloos.

14 Een verstandig mens verlangt naar wijsheid.
Maar een dwaas praat alleen maar onzin.

15 Voor een ongelukkig mens is elke dag een ramp.
Maar blije mensen genieten alle dagen.

16 Het is beter niet veel te bezitten maar wel diep ontzag voor de Heer te hebben,
dan rijk te zijn zonder vrede in je hart.

17 Het is beter om niet veel te hebben en van elkaar te houden,
dan alles te hebben wat je hebben wil, terwijl je elkaar haat.

18 Driftige mensen veroorzaken ruzie.
Maar geduldige mensen weten ruzies te sussen.

19 Het leven van luie mensen is als een weg vol doornstruiken.
Maar het leven van eerlijke mensen is als een vlak en goed begaanbaar pad.

20 Ouders zijn blij als hun zoon verstandig is.
Maar een dwaze zoon minacht zijn ouders.

21 Onverstandige mensen genieten van dwaasheid.
Maar verstandige mensen weten de juiste beslissingen te nemen.

22 Plannen mislukken als er niet goed over nagedacht wordt.
Maar goede plannen ontstaan door aan veel raadgevers om raad te vragen.

23 Het is fijn om een goed antwoord te geven.
Wat heerlijk is het juiste woord op de juiste tijd!

24 Het leven van verstandige mensen gaat steeds verder omhoog.
Daardoor ontsnappen ze aan het dodenrijk beneden.

25 De Heer vernietigt het bezit van slechte mensen.
Maar Hij bewaakt de akkers van de weduwen.

26 De Heer haat de gedachten van slechte mensen.
Maar Hij geniet van de vriendelijke woorden van goede mensen.

27 Door hebzucht loopt het slecht met je af.
Maar als je je niet laat omkopen, zul je leven.

28 Goede mensen denken na over hun antwoord.
Maar slechte mensen praten maar door en zeggen alleen maar slechte dingen.

29 De Heer blijft ver weg van mensen die zich niets van Hem aantrekken.
Maar Hij beantwoordt de gebeden van mensen die leven zoals Hij het wil.

30 Vriendelijke ogen maken je blij.
Van goed nieuws voel je je goed.

31 Als je luistert naar goede raad,
hoor je bij de wijze mensen.

32 Als je een waarschuwing aan de kant schuift, doe je jezelf kwaad.
Maar als je ernaar luistert, word je verstandig.

33 Van diep ontzag voor de Heer word je wijs.
Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.

BasisBijbel (BB)

By Stichting BasisBijbel

Viewing of
Cross references
Footnotes