31 Däm Kjeenijch Lemuel siene Wead, dee Laust dee siene Mutta am unjarejchte deed;

Waut, mien Sän? Un waut du Sän fonn mien Muttalief? Un waut, du Sän fonn mien Fespräakje?

Jeff diene Krauft nich to Frumensche, oda diene Wäaj Kjeenije to fenijchte.

Daut es nich fa Kjeenije, O Lemuel; daut es nich fa Kjeenije Wien to drinkje; uk nich fa Kjeenijchsäns no strenjet Drinkje to losste;

sest wan see drinkje un fejäte waut fäajeschräwe es, un daut Jerejcht fa dee Säns dee bedrekjt sent fedreit woat.

Jeff strenjet Jedrenkj to däm dee bottem Ommkome es; un Wien to dän dee Betta enn Seel sent;

Lot dän drinke un äare Oamoot fejäte, un sien Älend fejäte.

Moak dien Mul op fa dän dee Stomm sent, omm dän äa haulwe dee nich en Foda habe.

Moak dien Mul op; doo rajcht rejchte, un halp dee Oame en Derftje.

10 Wäa kaun ne goode Fru finje? Dee es fäl meeha weat aus deare Steene.

11 Äa Maun sien Hoat haft follet Fetruehe enn ar, so daut am nuscht fält aun Femeare.

12 See deit am Goots un nich Beeset aun enn aul dee Doag enn äa Läwe.

13 See seakjt Woll un Flaus; un see deit wellijch met äare Henj oabeide.

14 See es soo aus dee Jeschafts Schäp; see brinjt daut Äte fonn wiet auf.

15 See steit uk opp wanet noch Nacht es, un jeft Äte to äa Hushault, un ne Oppgow to äare Deenstmäakjes.

16 See haft en Flekj Launt bekjikjt un nemt daut; see deit en Wiengoade plaunte met dee Oabeit fonn äare Henj.

17 See haft äare Lende ommgort met Krauft, un haft äare Oarms stoakj jemoakt.

18 See schmakjt auf äa Toonäme Goot es; äare Laump jeit de Nacht nich ut.

19 See haft äare Henj opp daut Spenstock jelajcht; un äare Henj ha daut Spenneraut to hoole.

20 See strakjt äare Henj rut no dee Oame; jo, see reakjt äare Henj rut no dän dee bederftijch sent.

21 See haft nich Angst fa dee Schnee fa äa Hushault; dan äa Hushault es bekjleet met Schoarloch.

22 See moakt buntet Bedakjunj fa sikj selfst; äare Kjleede sent feinet Leiwaunt un Purpur.

23 Äa Maun es bekaunt enn dee Puate, wan hee sette deit mank dee Elteste emm Launt.

24 See moakt feine Leiwaunt Kjleede, en fekjaft see, un see deit Seide no dee Jeschaftslied brinje.

25 Macht un Ea sent äare Kjleeda; un see freit sikj to dän komende Dach.

26 See moakt äa Mul op enn Weisheit, un daut leeftoljet Jesats es opp äare Tung.

27 See jeft Oobacht opp dee Wäaj fonn äa Hushault, un at nich daut Broot fonn Mässijchkjeit.

28 Äare Kjinje stone opp un nane ar Jesäajent; äa Maun deit uk un deit ar lowe.

29 Fäl sent dee Dajchta dee weis haundle, oba du best bäta aus aul dee aundre.

30 Gonnst es lestijch, un Pracht es nuscht; oba nu Fru dee däm Herr Gott ferjchte deit saul jepreist woare.

31 Jäft ar dee Oabeit fonn äare Henj; un lot äare Woakje ar preise enn dee Puate.

Bible Gateway Sponsors