A A A A A
Bible Book List

Sofoniás 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Térj eszedre, szállj magadba!

Térj eszedre,
    szállj magadba,
te szégyentelen nemzet,
    amíg nem késő!
Térj eszedre,
    mielőtt rád szakadna az ítélet,
amelyet az Örökkévaló
    már kihirdetett!
Hiszen a napok hirtelen elszállnak,
    mint szélben a polyva!
Szállj magadba,
    mielőtt rád zúdul
    az Örökkévaló izzó haragja,
mielőtt elérkezik
    az Örökkévaló haragjának napja!
Keressétek az Örökkévalót mindannyian,
    ti, akik alázatosan éltek e földön,
akik benne bíztok,
    és engedelmeskedtek parancsainak!
Törekedjetek az igazságosságra
    és az alázatosságra,
talán elrejt titeket
    haragja napján az Örökkévaló!

Prófécia a filiszteusokról

Mert az a nap bizony eljön,
    Gáza városa lakatlanná lesz,
Askelón teljesen elpusztul,
    Asdód lakóit délben űzik ki házaikból,
    Ekrónban[a] sem marad életben senki!
Jaj a tengerparton lakóknak,
    a Kréta szigetéről származóknak[b]!
Azt mondja az Örökkévaló,
    aki határozott felőletek:
„Jaj nektek filiszteusok,
    akik Kánaán földjén laktok!
    Egészen elpusztítalak benneteket!”
A tengerparti városok helye
    lakatlan legelővé lesz,
pásztorok tanyáznak ott,
    és juhnyájak pihennek.
Júda népének maradéka
    letelepszik majd a tengerpart vidékén,
ők legeltetik ott nyájaikat,
    ők pihennek este
    Askelón elhagyott házaiban.
Mert Istenük, az Örökkévaló,
    jóra fordítja népe sorsát,
    és száműzötteiket hazahozza.

Prófécia Moábról, Ammonról és Kúsról

„Jól hallottam, Moáb népe
    hogyan gyalázta népemet.
Hallottam, mikor az ammoniak
    szidalmazták őket, és kérkedtek,
    hogy földjüket elfoglalják.
Emiatt, életemre mondom
    — így szól az Örökkévaló,
    a Seregek Ura, Izráel Istene —,
hogy Moáb úgy jár, mint Sodoma,
    és Ammon népe, mint Gomora lakói!
Földjük pusztaság lesz örökre,
    terméketlen sós sivatag,
    ahol csak tövis és gyom terem.
Népem maradéka pedig kifosztja
    Ammon és Moáb országát,
és akik élve maradnak népemből,
    elfoglalják Ammon és Moáb földjét.”

10 Ez lesz a jutalma büszkeségüknek,
    mivel gyalázták és megalázták
az Örökkévalónak,
    a Seregek Urának népét.
11 Rettenetesen bánik velük az Örökkévaló:
    kipusztítja a földről az idegen isteneket!
Azután minden nemzet
    csak őt fogja imádni,
ki-ki a maga országában,
    még a távoli szigeteken
    és tengerpartokon is!

12 „Bizony, így lesz veletek is,
    Kús[c] népe!
Kardom lesújt rátok,
    és halálra sebez!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

Prófécia Asszíriáról

13 Kinyújtja kezét az Úr észak felé,
    lesújt Asszíriára,
    és elpusztítja őket!
Lakatlan romhalmazzá
    rombolja Ninivét,
    és kietlen sivataggá teszi.[d]
14 Helyén nyájak legelnek,
    romjain vadállatok tanyáznak.
Baglyok fészkelnek
    a ledőlt oszlopok közt,
rikoltoznak a leomlott falakon,
    s a küszöbön hollók kárognak.
Bizony, csupasz és kifosztott lesz
    a hatalmas cédrus!
15 Ez lesz a sorsa Ninivének,
    mely most biztonságban érzi magát,
oly büszke hatalmára,
    s azt képzeli magáról,
    nincs hozzá hasonló a földön.
Mégis egészen elpusztul,
    vadállatok tanyája lesz.
Aki csak látja, elrémül,
    és döbbenten csóválja fejét.

Footnotes:

  1. Sofoniás 2:4 Ez a vers a filiszteusok 5 városa közül négyet említ.
  2. Sofoniás 2:5 Jaj… származóknak A filiszteusok Kréta szigetéről vándoroltak Kánaán földjére, és a tengerparti sávon telepedtek le. Öt nagyobb városuk volt.
  3. Sofoniás 2:12 Kús Ókori királyság, amely részben a mai Etiópia és Szudán területén helyezkedett el. Itt jelentheti akár egész Egyiptomot is, amelynek trónján Zofóniás idejében kúsita uralkodók ültek.
  4. Sofoniás 2:13 Ninivét… teszi Ez a prófécia is szó szerint beteljesedett. Kr.e. 612-ben a babilóniai sereg lerombolta Ninivét, s amikor Kr.e. 401-ben Xenofón, a híres görög utazó felkereste az egykori Ninive helyét, már a város romjait sem találta meg.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes