A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 27Slovo na cestu (SNC)

27 Přišel čas transportu vězňů do Itálie. Byl do něho zařazen také Pavel a my s Makedoncem Aristarchem z Tesaloniky jako jeho průvodci. Transportu velel důstojník Julius z císařského oddílu.

Najal loď, která obeplouvala pobřeží Malé Asie a na cestě k jejímu severnímu cípu měla udělat řadu zastávek.

Když jsme druhý den přistáli v Sidonu, dovolil důstojník Julius, který zacházel s Pavlem skutečně lidsky, aby navštívil ve městě své přátele; ti ho vybavili na cestu vším potřebným.

Kvůli nepříznivému větru jsme se dále plavili mezi Kyprem a pevninou;

minuli jsme Kilikii a Pamfylii a přistáli nakonec v lykijské Myře.

Tam velitel najal alexandrijskou loď, která měla namířeno do Itálie a převedl nás na ni.

Po několik dalších dní byla plavba obtížná a v Knidu jsme ani nemohli přistát, jak silný vítr vál od pevniny.

Propluli jsme tedy mezi Krétou a ostrovem Salmonou a s námahou jsme se drželi jižního pobřeží Kréty až do "Dobrých přístavů" u Lasaia.

Měli jsme zpoždění, byl již konec září a plavba přes otevřené moře je v tomto období nebezpečná. Pavel jako zkušený cestovatel varoval:

10 "Jestli teď vyplujete, dáváte v sázku nejen loď a její náklad, ale i životy nás všech."

11-12 jsme tedy zvedli kotvy.

13 Zanedlouho se však zvedl od Kréty silný severovýchodní vítr, kterému loď nemohla vzdorovat a ten nás unášel dál a dál od krétského pobřeží.

14-16 Přišel tak nenadále, že jsme ani nestačili naložit do lodi záchranný člun, obvykle vlečený vzadu. To se nám podařilo až v závětří ostrůvku Klauda.

17 Námořníci stáhli lany trup lodi, aby lépe odolával a spustili vlečnou kotvu, abychom snad v plné rychlosti nenajeli na nebezpečné mělčiny Syrtis u afrického pobřeží.

18 Druhý den vlny už dosahovaly nebezpečné výše, takže jsme museli zmenšit ponor lodi: plavci vyházeli část nákladu

19 a další den i část lodní výstroje.

20 Po mnoho dní bylo zataženo, neviděli jsme slunce ani hvězdy, takže jsme ztratili orientaci a divoká bouře stále zmenšovala naši naději na záchranu.

21 Po celou tu dobu nikdo na lodi ani nepomyslel na jídlo. Pavel vyšel na palubu a oslovil námořníky: "Přátelé, měli jste dát na mne a přezimovat na Krétě v ,Dobrých přístavech`. Byli byste si ušetřili spoustu těžkostí a škod.

22 Ale neklesejte na mysli, není všecko ztraceno: nikdo z nás nezahyne, jen loď vezme za své.

23 Dnes v noci se mi zjevil posel Boha, kterému náležím a sloužím

24 a řekl mi:Neboj se, Pavle, máš ještě stát před císařem! Jako dar ti Bůh přidá životy všech, kteří se s tebou plaví.

25 Odvahu, přátelé! Já věřím svému Bohu, že se jeho vzkaz doslova splní.

26 Máme se zachránit na nějakém ostrově."

27 Už čtrnáctou noc jsme byĺi unášeni Středozemním mořem do neznáma, když kolem půlnoci hlídka hlásila zemi na obzoru.

28 Námořníci spustili olovnici a naměřili hloubku čtyřiceti metrů, a po chvíli už jen třicet metrů.

29 Dostali strach, že bychom mohli potmě najet na skaliska, a tak vyhodili přes záď čtyři kotvy a všichni jsme toužebně očekávali na svítání.

30 Ale námořníci chtěli zrádně opustit ohroženou loď. Spustili na moře záchranný člun, jako že roztáhnou ještě další kotvy z přídi.

31 Pavel však postřehl jejich pravý úmysl a řekl důstojníkovi a vojákům: "Pozor na ně, bez nich se nezachráníte!"

32 Vojáci tedy přesekli lana člunu a nechali ho odplout prázdný.

33 Ještě než se rozednilo, přesvědčoval Pavel posádku: "Čtrnáct dní tu zápolíte, hlídáte a přitom skoro nic nedáte do úst.

34 Alespoň teď se pořádně najezte, ať máte sílu dostat se na břeh. Řekl jsem vám přece, že se nikomu nic nestane."

35 Vzal chleba, přede všemi za něj Bohu nahlas poděkoval a začal jíst.

36 Ostatní to povzbudilo a dali saké do jídla.

37 Bylo nás tam všech dohromady dvěstě sedmdesát šest.

38 Když jsme se najedli, vyhazovali námořníci do moře obilí, hlavní náklad, aby zmenšili ponor lodi.

39 Konečně se rozdenilo. Viděli jsme před sebou pás plochého pobřeží se zálivem, ale nikdo tu zemi neznal. Plavci se chtěli pokusit o přistání v zátoce.

40 Kotvy nevytahovali, ale odsekli kotevní lana, odvázali upevněné kormidlo a s přední plachtou na stožáru se pustili ke břehu.

41 Brzy jsme však najeli na písčinu a loď uvázla. Příď se zabořila pevně do dna a prudký příboj začal rozbíjet záď.

42 Vojáci se už chystali podle římských pravidel pro takové situace pobít všechny vězně, abý některý z nich neodplaval na břeh a neutekl.

43 Velitel však chtěl zachovat Pavla při životě, vzal na sebe odpovědnost a nedovolil jim to. Nařídil, aby nejprve skočili přes palubu ti, kdo umějí plavat,

44 ostatní ať si opatří kusy dřeva z lodi a všichni ať se snaží dostat na břeh. Tak nikdo neutonul a všichni se v pořádku dostali na souš.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes