Add parallel Print Page Options

Jerusalem

Ve den upproriska och orena staden,
    den despotiska staden!
Den har inte lyssnat,
    inte låtit sig tillrättavisas.
Den förtröstar inte på Herren
    och tyr sig inte till sin Gud.
Dess furstar är rytande lejon,
    dess domare kvällens vargar,
som inte lämnar något kvar till morgonen.
    Dess profeter är dumdristiga,
svekfulla män.
    Dess präster vanhelgar det heliga
och våldför sig på lagen.
    Men Herren, den rättfärdige,
är därinne,
    han gör inget orätt.
Morgon efter morgon
    låter han sin rätt komma fram i ljuset,
den uteblir inte.
    Men den gudlöse
vet inget av någon skam.

Jerusalem förblir oförbätterligt

”Jag har utrotat folk,
    deras fästen ligger i ruiner.
Jag har lämnat deras gator öde,
    där går ingen,
deras städer är tömda
    och ingen människa bor kvar där.
Jag sa:
    ’Du ska frukta mig
    och låta dig tillrättavisas.’
Då ska stadens boning inte utplånas,
    den ska inte drabbas av allt mitt straff.
    Men de blev bara allt ivrigare[a]
i alla sina fördärvliga handlingar.
Vänta därför på mig, säger Herren,
    på den dag då jag står upp för att vittna[b].
Jag har beslutat att samla folken och
    föra samman rikena
för att tömma min förbittring över dem,
    hela min brinnande vrede.
Av min lidelses eld
    ska hela jorden förtäras.

Återupprättelse av Israels rest

Då ska jag ge folken
    ett rent språk,
så att alla åkallar Herrens namn
    och tjänar honom sida vid sida.
10 Från trakten bortom floderna i Kush
    ska de som tillber mig,
mitt skingrade folk,
    frambära offer till mig.[c]
11 Den dagen ska du
    inte längre behöva skämmas
för alla försyndelser
    som du har begått mot mig.
Jag ska utrota dem bland dig
    som är stolta och högmodiga.
Du ska inte mer förhäva dig
    på mitt heliga berg.
12 Men jag ska lämna kvar hos dig
    ett ödmjukt och fattigt folk.
    De ska ta sin tillflykt till Herrens namn.
13 De som är kvar av Israel
    kommer inte mer att göra orätt,
inte mer ljuga,
    inte mer tala med falsk tunga.
De ska äta och lägga sig
    utan att någon skrämmer dem.”

14 Jubla, dotter Sion!
    Ropa av glädje, Israel!
Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,
    dotter Jerusalem!
15 Herren har tagit bort domen över dig
    och fått dina fiender att vända.
Herren, Israels kung, bor hos dig.
    Du ska inte längre frukta för något ont.
16 På den dagen ska man säga till Jerusalem:
    ”Frukta inte, Sion,
    bli inte handlingsförlamad!
17 Herren, din Gud, bor hos dig,
    en hjälte som räddar.
Med stilla kärlek älskar han dig,
    och han gläds över dig med jubelrop.”

18 ”Jag ska samla dem som sörjer över högtiderna.
    Från dig har de utgått.
    Den skam du fått bära var en tillrättavisning.[d]
19 Jag ska på den tiden
    ta itu med dem som plågat dig.
Jag ska hjälpa dem som vacklar
    och samla ihop dem som skingrats.
Jag ska göra dem till lovsång och ära
    i varje land där de varit i skam.
20 På den tiden ska jag samla er hem
    och föra er samman.
Jag ska göra er ryktbara och lovprisade
    bland alla folk på jorden,
då jag inför era egna ögon återupprättar er,
    säger Herren.”

Footnotes

  1. 3:7 Eller: …de steg upp tidigt för att utföra alla sina fördärvliga handlingar.
  2. 3:8 Egentligen …för byte; översättningen följer här Septuaginta.
  3. 3:10 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 3:18 Grundtextens innebörd är osäker.