Add parallel Print Page Options

Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

”Jag ska fullständigt utplåna allt
    från jordens yta, säger Herren.
Jag ska utplåna både människor och djur,
    jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,
och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.
Jag ska sträcka ut min hand mot Juda
    och mot alla som bor i Jerusalem.
Jag ska utrota från denna plats
    det som finns kvar av Baal,
avgudaprästernas namn
    tillsammans med prästerna,
dem som på taken böjer sig
    i tillbedjan för himlens här,
dem som böjer sig ner för Herren
    men också svär vid Milkom[a],
dessa som vänt sig bort från Herren
    och inte söker eller frågar efter Herren.”

Var stilla inför Herren, Herren,
    för Herrens dag är nära!
Herren har förberett en offerhögtid
    och helgat sina inbjudna.

”På Herrens offerdag
    ska jag straffa furstarna och prinsarna
    och alla som bär främmande kläder.
På den dagen ska jag straffa dem
    som hoppar över tröskeln
och fyller sina herrars hus
    med våld och svek.[b]

10 Den dagen, säger Herren,
    ska rop höras från Fiskporten,
klagan från Nya staden,
    väldigt dån från höjderna.
11 Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,
    för skaran av köpmän är borta,
och utplånade är de
    som handlar med silver.
12 Vid den tiden ska jag med ljus och lykta
    söka igenom Jerusalem
och straffa de män som sitter där
    liknöjda på sin drägg,
och tänker:
    Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’
13 Men deras rikedom ska plundras
    och deras hus läggas öde.
De ska bygga hus,
    men inte få bo i dem,
plantera vingårdar,
    men inte få dricka vinet från dem.”

14 Herrens stora dag är nära,
    ja, den är nära och kommer mycket snabbt.
Det kommer att höras rop på Herrens dag,
    starka män ska då gråta bittert.[c]
15 Den dagen är en vredens dag,
    en dag av nöd och ångest,
        en dag av förödelse och ödeläggelse,
    en dag av mörker och dimma,
        en dag av moln och dunkel,
16 en dag med hornstötar och krigsrop
    mot befästa städer och höga torn.

17 ”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,
    så att de går omkring som blinda,
    för de har syndat mot Herren.
Deras blod ska hällas ut som stoft
    och deras inälvor som dynga.
18 Varken deras silver eller guld
    kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld
    ska förtära hela jorden.
Han ska göra ett snabbt slut
    på alla dess invånare.

Footnotes

  1. 1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.
  2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.
  3. 1:14 Grundtextens innebörd är osäker.