A A A A A
Bible Book List

Santiago 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

ˈNéˉ e quie̱ˊ íˈˋbaˈ jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ faˈ e jaˋ huɨ́ɨngˊ e lɨ́ɨngˊnaˈ tɨfaˈˊ i̱ eˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ nɨne˜baˈ guiʉ́ˉ e eáangˊguɨ niˈɨ́ˉ Fidiéeˇ íˈˆ quíˉiiˈ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ tɨfaˈˊ mɨ˜ jaˋ nʉ́ʉˈ˜naaˈ e júuˆ jo̱ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ i̱ jaˋ eˊ e júuˆ jo̱. Jo̱ e jábˈˉ, e lajɨɨˉbaaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ eeˉnaaˈ dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ song seengˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈrˋ, jo̱ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ guiúngˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ líˈˋ jméˉ e jaˋ nitéiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ do cajo̱.

Faˈ laco̱ˈ mɨ˜ iing˜ jaangˋ dseaˋ e nilɨnʉ́ʉˈ˜ cuea˜ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈrˊ, jo̱baˈ taˈrˊ co̱o̱ˋ ñíˆ freno fɨˊ moˈooˉ i̱ cuea˜ do e laco̱ˈ nilɨnʉ́ʉˈ˜reˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ fii˜reˈ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e ñíˆ dob e jmóoˋ dseaˋ e nʉ́ʉˈ˜ i̱ cuea˜ do mɨ˜ eeˋgo̱ iing˜ dseaˋ e nijméˉreˈ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ móoˊ, e nañiˊ faˈ jialguɨ la tíiˊ cóoˈ˜, jo̱guɨ ˈleaˈˊ guíˋ e huɨ́ɨngˊ eáangˊ e móoˊ do e laco̱ˈ ningɨ́ˉ, dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ñíˆjiʉbaˈ e siiˋ timón e eˊ fɨˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ iingˇ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ do e nidséˉ e móoˊ do.

Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ nisɨ́ɨˈˇnaaˈ cajo̱, co̱ˈ co̱o̱ˋ e píˈˆguɨ lɨ́ɨˊ jee˜ lajaléˈˋ guotɨɨˉnaaˈ, dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ dseángˈˉ jmiguiʉˊbaˈ e cuǿøngˋ féˈˋ dseaˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e jaˋ dseengˋ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ ˈmaˈˊ jɨ́ˋ cuǿømˋ e nijméˉ e nicóˋ móˈˋ e feˈˋ eáangˊ, ¿jሠjáˈˉ? Jo̱ e nisɨ́ɨˈˇnaaˈ do lɨ́ɨˊ lafaˈ jɨbˋ; jo̱guɨ cajo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e ˈlɨˈˆ e ˈléeˊ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ e jaˋ dseengˋ. Jo̱ mɨ˜ lɨtɨ́ɨngˋ e féˈˋ dseaˋ lajo̱, gabˋ uíingˉ quiáˈrˉ jóng lajeeˇ e seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e féˈrˋ do jáaˊ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ.

Jo̱guɨ seemˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eˈˊ jaléngˈˋ jóˈˋ e laco̱ˈ nilɨnʉ́ʉˈ˜reˈ, faˈ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ ngɨˊ jee˜ móˈˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ ta̱ˊ jo̱guɨ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ dsijñúungˋ uǿˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jóˈˋ teáangˈ˜ jmɨɨˋ. Dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e niˈéˈrˉ nisɨ́ɨˈrˇ e laco̱ˈ nilɨnʉ́ʉˈ˜, co̱ˈ e nisɨ́ɨˈrˇ do lɨ́ɨˊ lafaˈ nóˆ mɨˈˋ, co̱ˈ contøømˉ íiˊ jlengˈˊ e ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ.

Jo̱ có̱o̱ˈ˜ nisɨ́ɨˈˇbaaˈ jmiféngˈˊnaaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cajo̱ ˈlee˜naaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ féˈˋnaaˈ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ cajmeáangˋ Fidiéeˇ lɨ˜ laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ ˈñiaˈrˊ. 10 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, dsʉco̱ˈ fɨˊ moˈooˉ jaangˋ dseaˋ cuǿømˋ líˋ uǿˋ júuˆ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ júuˆ e féˈrˋ gaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ cajo̱, jo̱ dseángˈˉ jaˋ dseengˋ e nijméˉ dseaˋ lajo̱. 11 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ e faˈ co̱o̱ˋ ojmɨ́ˆ nicuǿˉ tú̱ˉ ˈléˈˋ jmɨɨˋ, caˈíingˈ˜ e ráangˉ jo̱guɨ caˈíingˈ˜ e ñii˜. 12 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ faˈ co̱o̱ˋ ˈmaˋ güɨñíˈˆ, jaˋ cuǿøngˋ faˈ nicuǿˉ ofɨɨˋ e jiéˈˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ güɨñíˈˆbaˈ e cuǿøngˋ niˈɨ́ˉ yʉ́ˈˆ; o̱ˈguɨ huɨɨngˋ güɨɨngˋ jǿˈˆ cuǿøngˋ faˈ e nicuǿˉ güɨñíˈˆ yʉ́ˈˆ, o̱ˈguɨ co̱o̱ˋ ojmɨ́ˆ ñii˜ cuǿøngˋ cuǿˉ jmɨɨˋ e ráangˉ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lajo̱b lɨ́ɨˊ, ¿jሠjáˈˉ?

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ dseángˈˉ jáˈˉ e cangɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ

13 Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, song seengˋ i̱ lɨɨng˜ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˉ e ngɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ jo̱guɨ e ngáiñˈˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijmilib˜ i̱ dseaˋ do e lɨ́ɨiñˊ lajo̱ laˈeáangˊ e éerˋ røøˋ jee˜ laˈóˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ laˈeáangˊ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ rúiñˈˋ cajo̱, dsʉˈ jaˋ tɨ́ɨngˉ e jmɨcǿøngˈ˜ yaaiñ˜. 14 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e tɨɨngˋnaˈ ngángˈˋnaˈ dsʉˈ contøømˉ guíngˈˆnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ jmooˋnaˈ jløngˈˆnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e jmooˋnaˈ do lɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ yaam˜baˈ, jo̱baˈ gabˋ lɨ́ɨˊ song jmooˋnaˈ lajo̱, co̱ˈ júuˆ ta˜ júuˆ e lɨ́ɨngˊnaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e tɨɨngˋ ngángˈˋ song jmooˋnaˈ lajo̱. 15 Dsʉˈ mɨ˜ lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱, o̱ˈ e cacuøˊ Fidiéeˇ e tɨɨngˋnaˈ do, co̱ˈ lajɨˋ e na jí̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ fɨˊ jmɨgüíˋ lab e nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ ˈñiaˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨmˈˆ. 16 Co̱ˈ mɨ˜ seengˋ dseaˋ i̱ dsihuɨ́ɨngˊ quiáˈˉ rúngˈˋ o̱si jmɨjløngˈˆ yaaiñ˜ é, jo̱ jo̱b lɨ˜ uíingˉ e cóˈˋ gaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ laˈíˋ, jo̱guɨ uiing˜ quiáˈˉ e jmóoˋguɨr jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la cajo̱. 17 Dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˉ cangɨ́ɨngˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ, jo̱baˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉbaˈ jmóorˋ, jo̱guɨ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ seeiñˋ, jo̱guɨ guiʉ́bˉ dsíirˊ, jo̱guɨ fémˈˊbɨ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ eáamˊbɨ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜bre jaléngˈˋ íˋ cajo̱, jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ féˈrˋ. 18 Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuøˈˊ bíˋ yaang˜ e seeiñˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ e jmɨcó̱o̱ˈ˜bɨguɨr jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ cajo̱ e laco̱ˈ lajɨɨmˋbre nilɨseeiñˋ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nilíˈrˆ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ guiúngˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes