Add parallel Print Page Options

82 Gud står frem i Guders Forsamling midt iblandt Guder holder han Dom "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? - Sela. Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri; red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Hånd! Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler. Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner; dog skal I dø som Mennesker, styrte som en af Fyrsterne!" Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene får du til Arv!