Add parallel Print Page Options

64 Til Sangmesteren. En Salme af David.

Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende; skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob. der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset. Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?" De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat; han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;

10 alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming; 11 de retfærdige glædes i Herren og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!