Add parallel Print Page Options

Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David.

Svar, når jeg råber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær nådig og hør min Bøn!

Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? - Sela. Vid dog, at Herren er mig underfuldt god; når jeg påkalder Herren, hører han mig. Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela. Bring rette Ofre og stol på Herren!

Mange siger: "Hvo bringer os Lykke?" Opløft på os dit Åsyns Lys! Herre, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over. I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, Herre, du lader mig bo alene i Tryghed.