Add parallel Print Page Options

11 Jeg tager min Tilflugt til Herren! Hvor kan I sige til min Sjæl: "Fly som en Fugl til Bjergene! Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet. Når selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?"

Herren er i sin hellige Hal, i Himlen er Herrens Trone; på Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn; retfærdige og gudløse ransager Herren; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl; over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger. Thi retfærdig er Herren, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!