Add parallel Print Page Options

100 Råb af Fryd for Herren, al jorden, tjener Herren med Glæde, kom for hans Åsyn med Jubel! Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter. Gå ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgårde, tak ham og lov hans Navn! Thi god er Herren, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!