Domsord över Israels fiender

(A) En profetia, Herrens ord mot Ha-draks land.[a] I Damaskus ska det slå ner, för Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. (B) Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon där man är så vis. Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som smuts på gatorna. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld.

(C) Ashkelon ska se det och frukta,
    Gaza ska darra av ångest
        liksom Ekron,
    för deras hopp kommer på skam.
        Gaza mister sin kung,
    och i Ashkelon
        kommer ingen att bo.
Ett blandfolk ska bo i Ashdod,
    och filisteernas stolthet
        ska jag utrota.
(D) Men när jag ryckt blodmaten
        ur deras mun
    och det vidriga från deras tänder,
        då ska också de få bli kvar
            åt vår Gud.
    De ska bli som stamfurstar i Juda,
        och Ekrons folk
            ska bli som jebusiterna[b].
(E) Jag ska slå upp mitt läger
        omkring mitt hus
    mot härar
        och mot den som kommer och går.
    Ingen förtryckare
        ska drabba dem längre,
    för jag vaktar nu med öppna ögon.

Sions kung kommer

(F) Fröjda dig stort, dotter Sion!
        Jubla, dotter Jerusalem!
    Se, din kung kommer till dig,
        rättfärdig och segerrik är han.
    Han kommer ödmjuk,
        ridande på en åsna[c],
            på en åsninnas föl.
10 (G) Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
        och hästar ur Jerusalem.
    Stridens bågar ska bort,
        och han ska tala frid
            till hednafolken.
    Hans välde ska nå från hav till hav,
        och från floden till jordens ändar.

Befrielse genom förbundsblodet

11 (H) Och för dig ska jag
        på grund av ditt förbundsblod
    befria dina fångar
        från den vattenlösa hålan.
12 (I) Vänd åter till ert fäste,
        ni fångar som har ett hopp.
    Ja, i dag förkunnar jag för er
        att jag ska ge er dubbelt igen.
13 (J) För jag ska spänna Juda
        som min båge
    och lägga Efraim
        som pil på den,
    jag ska väcka upp dina söner, Sion,
        mot dina söner, Grekland[d],
    och göra dig lik en hjältes svärd.

14 Ja, Herren ska uppenbara sig
        över dem
    och hans pil ska fara ut
        som en blixt.
    Herren Gud ska blåsa i basunen
        och dra fram i söderns stormar.
15 (K) Herren Sebaot ska beskydda dem.
    De ska sluka sina fiender
        och trampa på slungstenar[e].
    De ska dricka och vråla
        som av vin,[f]
    de ska fyllas som en offerskål,
        som altarets hörn.
16 (L) Herren deras Gud
    ska frälsa dem på den dagen,
        för de är hans hjord, hans folk.
    Som ädelstenar i en krona
        ska de stråla över hans land.
17 (M) Hur stor är inte hans godhet,
        hur stor är inte hans skönhet!
    Unga män ska blomstra av brödsäd
        och unga kvinnor av vin.

Footnotes

  1. 9:1 Hadraks land   Troligen Hatarikka, persisk provins i Syrien norr om Damaskus.
  2. 9:7 jebusiterna   Jerusalems tidigare invånare som bodde kvar bland israeliterna (2 Sam 5:6, 1 Kung 9:20).
  3. 9:9 ridande på en åsna   Citeras i Matt 21:5 och Joh 12:15 som profetia om Jesu intåg i Jerusalem. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar.
  4. 9:13 Grekland   Hebr. Javán, jfr Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Grekerna blev bittra fiender till judarna längre fram under mackabeertiden (100-talet f Kr).
  5. 9:15 trampa på slungstenar   Annan översättning: ”kuva dem med slungstenar”.
  6. 9:15 dricka och vråla som av vin   Vissa Septuagintahandskrifter: ”dricka blod som vin”.