Herren har omsorg om sitt folk

10 (A) Be Herren om regn

    i vårregnets tid.
    Herren gör åskmolnen,
        han ger människorna
            skurar av regn,
    gröda på marken åt var och en.
(B) Men husgudarna[a] talar svek,
        spåmännen skådar lögn,
    bedrägliga drömmar talar de,
        tomhet är deras tröst.
    Därför drar folket bort
        som en fårhjord.
    De lider nöd,
        för de har ingen herde.
(C) Min vrede brinner mot herdarna,
        och jag ska straffa bockarna.
    Herren Sebaot tar sig an
        sin hjord, Juda hus,
    och ska göra den
        till sin stolta stridshäst.

(D) Från Juda ska hörnstenen komma,
        från honom stödjepelaren,
    från honom bågen till striden,
        från honom allt
            vad styresman heter.
(E) De ska likna hjältar
    som trampar ner sina fiender
        som smuts på gatan i striden.
    De ska strida,
        för Herren är med dem,
    och ryttarna på sina hästar
        ska komma på skam.
(F) Jag ska ge styrka åt Juda hus
        och frälsa Josefs hus.
    Jag ska föra dem tillbaka,
        för jag ska förbarma mig
            över dem.
    De ska vara som om jag aldrig
        hade förkastat dem,
    för jag är Herren deras Gud,
        jag ska bönhöra dem.
(G) Efraims män ska bli som hjältar,
    deras hjärtan ska glädjas
        som av vin.
    Deras barn ska se det
        och glädja sig,
    deras hjärtan ska fröjda sig
        i Herren.
Jag ska vissla på dem
    och föra dem samman,
        för jag har befriat dem.
    De ska bli lika talrika som förut.
(H) När jag planterar dem bland folken
        ska de tänka på mig i fjärran land.
    De ska få leva med sina barn
        och komma tillbaka.
10 (I) Jag ska föra dem tillbaka
            från Egyptens land
        och samla dem från Assur.
    Till Gileads land och till Libanon
        ska jag föra dem,
    och där ska inte finnas utrymme
        nog för dem.
11 (J) Han ska dra fram genom
        ett hav av nöd,
    han ska slå ner havets vågor
        och Nilflodens alla djup
            ska torka ut.
    Assurs stolthet ska brytas ner
        och spiran tas ifrån Egypten.
12 (K) Jag ska göra dem starka i Herren,
    och i hans namn ska de gå fram,
        säger Herren.

Footnotes

  1. 10:2 husgudarna   Hebr. terafím var statyetter, ofta små (1 Mos 31:34), som förknippades med familjers folktro och vidskepelse.