A A A A A
Bible Book List

Sabuurradii 145 Somali Bible (SOM)

Kanu waa sabuur ammaan ah oo Daa'uud tiriyey.

145 Ilaahayow, Boqorow, anigu waan ku sarraysiin doonaa,
Oo magacaagana waan ammaani doonaa weligay iyo weligayba.
Maalin kasta mahad baan kuu naqi doonaa,
Oo magacaagana waan ammaani doonaa weligay iyo weligayba.
Rabbigu waa weyn yahay, oo waa in aad loo ammaano,
Weynaantiisuna waa mid aan la baadhi karin.
Farcanba farcan ayuu shuqulladaada u ammaani doonaa,
Oo waxay ka warrami doonaan falimahaaga waaweyn.
Anigu waxaan ka fikiri doonaa haybadda ammaanta leh oo sharaftaada,
Iyo shuqulladaada yaabka badan.
Dadku waxay ka hadli doonaan xooggii falimahaaga cabsida badan,
Oo anna waxaan sheegi doonaa weynaantaada.
Waxay ku hadli doonaan wanaaggaaga badan xusuustiisa,
Xaqnimadaadana way ka gabyi doonaan.
Rabbigu waa nimco miidhan, oo waxaa ka buuxda raxmad,
Cadhona wuu u gaabiyaa, wuuna naxariis badan yahay.
Rabbigu wax kasta wuu u roon yahay,
Naxariistiisuna waxay ka sarraysaa shuqulladiisa oo dhan.
10 Rabbiyow, shuqulladaada oo dhammu way kugu mahadnaqi doonaan,
Oo quduusiintaaduna way ku ammaani doonaan.
11 Waxay ka hadli doonaan sharafta boqortooyadaada,
Oo waxay ka sheekaysan doonaan xooggaaga,
12 Si ay binu-aadmiga u ogeysiiyaan Ilaah falimihiisa waaweyn,
Iyo ammaanta haybadda boqortooyadiisa.
13 Boqortooyadaadu waa boqortooyo daa'imis ah,
Oo dawladnimadaaduna way sii waartaa tan iyo ab ka ab.
14 Rabbigu wuu tiiriyaa kuwa kufa oo dhan,
Oo wuxuu toosiyaa kuwa gota oo dhan.
15 Wax kasta indhahoodu adigay wax kaa sugayaan,
Oo quudkoodana waad siisa xilligiisa.
16 Gacantaadaad furtaa,
Oo waxaad dherjisaa wax kasta oo nool.
17 Rabbigu jidadkiisa oo dhan wuu ku qumman yahay,
Oo shuqulladiisa oo dhanna wuu ku nimco badan yahay.
18 Rabbigu waa u dhow yahay inta isaga barida oo dhan,
Kuwaas oo ah inta runta ku barida oo dhan.
19 Kuwa isaga ka cabsada waxay doonayaanba wuu siin doonaa,
Oo weliba qayladoodana wuu maqli doonaa, wuuna badbaadin doonaa iyaga.
20 Rabbigu inta isaga jecel oo dhan wuu ilaaliyaa,
Laakiinse kuwa sharka leh oo dhan wuu wada baabbi'in doonaa.
21 Afkaygu wuxuu ku hadli doonaa ammaanta Rabbiga,
Oo inta jidh leh oo dhammuna magiciisa quduuska ah ha ammaaneen weligood iyo weligoodba.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Psalm 145 New International Version (NIV)

Psalm 145[a]

A psalm of praise. Of David.

I will exalt you, my God the King;
    I will praise your name for ever and ever.
Every day I will praise you
    and extol your name for ever and ever.

Great is the Lord and most worthy of praise;
    his greatness no one can fathom.
One generation commends your works to another;
    they tell of your mighty acts.
They speak of the glorious splendor of your majesty—
    and I will meditate on your wonderful works.[b]
They tell of the power of your awesome works—
    and I will proclaim your great deeds.
They celebrate your abundant goodness
    and joyfully sing of your righteousness.

The Lord is gracious and compassionate,
    slow to anger and rich in love.

The Lord is good to all;
    he has compassion on all he has made.
10 All your works praise you, Lord;
    your faithful people extol you.
11 They tell of the glory of your kingdom
    and speak of your might,
12 so that all people may know of your mighty acts
    and the glorious splendor of your kingdom.
13 Your kingdom is an everlasting kingdom,
    and your dominion endures through all generations.

The Lord is trustworthy in all he promises
    and faithful in all he does.[c]
14 The Lord upholds all who fall
    and lifts up all who are bowed down.
15 The eyes of all look to you,
    and you give them their food at the proper time.
16 You open your hand
    and satisfy the desires of every living thing.

17 The Lord is righteous in all his ways
    and faithful in all he does.
18 The Lord is near to all who call on him,
    to all who call on him in truth.
19 He fulfills the desires of those who fear him;
    he hears their cry and saves them.
20 The Lord watches over all who love him,
    but all the wicked he will destroy.

21 My mouth will speak in praise of the Lord.
    Let every creature praise his holy name
    for ever and ever.

Footnotes:

  1. Psalm 145:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which (including verse 13b) begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 145:5 Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); Masoretic Text On the glorious splendor of your majesty / and on your wonderful works I will meditate
  3. Psalm 145:13 One manuscript of the Masoretic Text, Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); most manuscripts of the Masoretic Text do not have the last two lines of verse 13.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes