A A A A A
Bible Book List

Sabuurradii 138 Somali Bible (SOM)

Kanu waa sabuur Daa'uud tiriyey.

138 Qalbigayga oo dhan ayaan kugu mahadnaqi doonaa,
Oo ilaahyada hortooda ayaan ammaan kuugu gabyi doonaa,
Waxaan u soo tukan doonaa macbudkaaga quduuska ah xaggiisa,
Oo magacaagana waxaan ugu mahadnaqi doonaa raxmaddaada iyo runtaada aawadood,
Waayo, eraygaaga ayaad ka sii weynaysay magacaaga oo dhan.
Maalintii aan qayshaday waad ii jawaabtay,
Waanad igu kalsooni gelisay xooggii aad naftayda u yeeshay.
Rabbiyow, boqorrada dhulka jooga oo dhammu way kugu mahadnaqi doonaan,
Waayo, waxay maqlaan erayada afkaaga.
Haah, way ka gabyi doonaan jidadka Rabbiga,
Waayo, ammaanta Rabbigu waa weyn tahay.
Waayo, in kastoo Rabbigu sarreeyo, haddana wuu fiiriyaa kuwa hooseeya,
Laakiinse kan kibra meel fog buu ka yaqaan.
In kastoo aan ku dhex socdo dhibaato waad i soo noolayn doontaa,
Oo waxaad gacantaada ku soo fidin doontaa cadhada cadaawayaashayda,
Oo gacantaada midigna way i badbaadin doontaa.
Rabbigaa kaamil ka dhigi doona waxa igu saabsan,
Rabbiyow, naxariistaadu weligeedba way sii waartaa,
Ha ka tegin shuqulladii gacmahaaga.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Psalm 138 New International Version (NIV)

Psalm 138

Of David.

I will praise you, Lord, with all my heart;
    before the “gods” I will sing your praise.
I will bow down toward your holy temple
    and will praise your name
    for your unfailing love and your faithfulness,
for you have so exalted your solemn decree
    that it surpasses your fame.
When I called, you answered me;
    you greatly emboldened me.

May all the kings of the earth praise you, Lord,
    when they hear what you have decreed.
May they sing of the ways of the Lord,
    for the glory of the Lord is great.

Though the Lord is exalted, he looks kindly on the lowly;
    though lofty, he sees them from afar.
Though I walk in the midst of trouble,
    you preserve my life.
You stretch out your hand against the anger of my foes;
    with your right hand you save me.
The Lord will vindicate me;
    your love, Lord, endures forever
    do not abandon the works of your hands.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes