Add parallel Print Page Options

Ri taˈ tzi trantak yak bˈiom rechak yak powr

Atak bˈiom, tatak ri tambˈij chawechak. Lajori chˈejejentak chi okˈej jwiˈl wiˈ jun nimlaj cˈax petzal chabˈak. Juntir abˈiomilak ri cˈolan awiˈlak kˈaˈysalchak y juntir awitzˈikak cˈuxcˈulchak jwiˈl pocˈ. Lajori mak oro y mak plata ri cˈolan awiˈlak xpusabˈiˈn y juntir man jpusal li ticˈutuw chiwch Kakaj Dios nen bˈanal awiˈlak. Y man jpusal apwaakak li jilon chapcaˈ jun kˈakˈ tijin tijcˈat atioˈjlak. Atak ajwichiˈ attijintak chi jcˈolic abˈiomilak y qˈuisbˈitak kˈijchak re jwich kˈijsak wojtak. Y lajori jtojbˈlak yak amocomak ri taˈ xayeˈtak rechak cuando xchacuntak aacˈlak, riˈ li chapcaˈ tijin tijcoj tzij chawijak. Y yak mocom ri xchacuntak aacˈlak xcojaˈtakaˈ tzij chawijak chiwch Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ subˈlaj jcwinel y re xtaˈ jyoljak.

Atak, xatijaˈtakaˈbˈi utzil neri wich ulew jwiˈl xabˈanaˈtakaˈ lawiˈ ri chawajak xabˈantak, nicˈ riqˈuil xachakˈsajtakaˈbˈi aybˈak pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chabˈak chapcaˈ jun awaj chakˈsajel rij pire ticamsajc. Atak, xabˈanaˈ akˈatbˈitzijak chirij jun cristian y xacamsajtakaˈ chi maˈquiˈ jmac bˈanal jwiˈl. Y re taˈ xcol ribˈ chawchak cuando attijintak chi jbˈanic cˈax re.

Ma quibˈaj awanmak cuando tatijtak cˈax

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma quibˈaj awanmak asta cuando tipe chic Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Cojtak retal chapcaˈ tran jun ajticonl wi raj tzi tiwichin jticoˈn, tina rulbˈejna tikej jabˈ. Jilon atak mi qˈuistaj awanmak chi rulbˈej Kakaj Jesucristo y ma quibˈaj awanmak chirij jwiˈl petemchak chic re.

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma cojtak tzij chawijak chawibˈil aybˈak pire maˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chabˈak. Kakaj Jesucristo ri kˈatbˈitzij petemchak re.

10 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tatijtak cˈax ma quibˈaj awanmak, bˈantak chapcaˈ xantak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ojrtaktzij ri taˈ xquibˈaj ranmak. 11 Oj tikabˈij chi tzi rechak yak ri taˈ xquibˈaj ranmak chirij Kakaj Dios cuando xtijtak cˈax. Taliˈ jtaquil awiˈlak nen xan Job ojr, re taˈ xquibˈaj ranm chirij Kakaj Dios cuando xtij cˈax. Y awetamakiˈ nen chi utzil xyeˈsaj chic re jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl. Kakaj Dios ri Kajawl masna tzi jnoˈj y trilaˈ cˈur kawch.

12 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma cˈamtak jbˈij caj o ulew o juntir kelen laj ayoljak cuando tabˈijtak jono tzˈetel tzij. Cuando tabˈijtak kes tzˈet, bˈijtak tzˈetel tzˈet y cuando tabˈijtak taˈ tzˈet, bˈijtak taˈ tzˈet. Wi tabˈantak jilonli, Kakaj Dios taˈ tran jkˈatbˈitzij chabˈak.

Jcwinel chˈaˈwen riqˈui Kakaj Dios

13 Wi wiˈ jono chawechak tijin tijtij cˈax, chˈaˈwok riqˈui Kakaj Dios. Wi wiˈ jono chawechak tiquiˈcotc, bˈixanok chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 14 Wi wiˈ jono yaj chawechak, jtakeˈ jsiqˈuij yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tiyuk chˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirij. Y laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijcojtak aceit laj jbˈa sicˈ yaj. 15 Wi rechak cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo cuando tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirij sicˈ yaj, Kakaj Dios ri Kajawl tijtzibˈsajiˈn y wi wiˈ mac bˈanal jwiˈl, ticuysajiˈ jwiˈl Kakaj Dios.

16 Atak, cˈamtak jkˈabˈal amacak chawibˈil aybˈak y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chawijak chawibˈil aybˈak pire attzibˈtak. Jun cristian ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, masiˈ titasaj jyolj y wiˈ mas jcwinel.

17 Cojtak retal nen xan Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, re jun cristianke chapcaˈ oj, pero cuando xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios y xtzˈonaj re chi mitaˈ tran jabˈ wich ulew, Kakaj Dios xtaˈ jyolj y taˈ xan jabˈ chiwch uxibˈ junabˈ riqˈui pajnicˈj. 18 Elías xchˈaˈw chic riqˈui Kakaj Dios chi jtzˈonaj chi tran chic jabˈ, ajrucˈreˈ xpe chic jabˈ y xwichin chic juntir ticoˈn wich ulew.

Jbˈitic jun ajtakel re Kakaj Jesucristo

19 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wi wiˈ jono chawechak taˈ chiquiˈ tran lawiˈ ri tijbˈij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y wi wiˈ jono chawechak tibˈitiw chic re pire tran chic lawiˈ ri tijbˈij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, 20 cuxtaj awiˈlak chi nen ticwin chi jbˈitic jun cristian jilonli, ticwiniˈ chi jcolic ranm man cristian li pire maˈ tibˈe li man luwar re tijbˈi cˈax y Kakaj Dios tijcuyaˈ subˈlaj jmac.