Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTZˈIBˈAJ SANTIAGO

In Santiago, in rajchac Kakaj Dios y Kakaj Jesucristo ri Kajawl, tantakbˈi rutzil awchak, atak cabˈlajuj (12) kˈat chi rijajl Israel ri atilem aybˈak bˈak jaljojtak tilmit.

Noˈj ri tipe riqˈui Kakaj Dios

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tataˈtak jaljojtak jwich cˈax laj acˈaslemalak, waˈxok quiˈcotemal laj awanmak, jwiˈl awetamakchak cuando tataˈtak cˈax laj acˈaslemalak, pirechiˈ ticˈutun wi taˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo, atak tacuyaˈtakaˈn y wi tacuytak juntir cˈax ri tatijtak, tiyukiˈ mas jcowil awanmak, tisucˈulabˈ awanmak chiwch Kakaj Dios y taˈ chiquiˈ nen ri taˈ tzˈakat chawechak.

Wi wiˈ jono chawechak tricˈaj chi ajquiˈ chi tzˈakat jnoˈj, jtzˈonaj re Kakaj Dios y re tijyaˈ re. Kakaj Dios maˈ pajal taˈke tijyeˈ y taˈ tiqˈuistaj ranm chi jyeˈic re juntir cristian ri titzˈonintak re. Pero jun cristian rajwaxiˈ ticubˈar jchˈol chi jtzˈonaj, jwiˈl nen tijquibˈaj ranm jiˈkelon chapcaˈ mak retumb re mar ri tiitzˈbˈej jwiˈl tew, titucˈsajbˈi jili y titucˈsaj chicch. Jun cristian ri tran jilonli mi rulbˈej nen or tiyeˈsaj re jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl nen tijtzˈonaj re, jwiˈl quibˈke ranm chirij juntir ri tran.

Jun kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri mitaˈ ticojsaj jkˈij jwiˈlak cristian waˈxok quiˈcotemal laj ranm, jwiˈl cojoliˈ jkˈij jwiˈl Kakaj Dios 10 y jun bˈiom ri cojol jkˈij, waˈxok quiˈcotemal laj ranm cuando tikesaj jkˈij jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl jcˈaslemal jun bˈiom jilon chapcaˈ jcutzˈiˈjl mak woron, taˈ naj tijcuytak. 11 Cuando tiel sakˈj, mak woron tichekejtak jwiˈl jkˈakˈal kˈij y titzaak mak jcutzˈiˈjlak y ticantak taˈ chiquiˈ tzi rilicak. Y jilon tran jun bˈiom ri bˈesal ranm chirij jbˈiomil cuando ticamc.

12 Tzi re jun cristian ri tijcochˈ jwich chi jtijic cˈax pire ticˈutun chi taˈ tijquibˈaj ranm chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl jilonli tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic ri tiyeˈsaj re pire jtojbˈl chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jyeˈna rechak juntir cristian ri tilokˈintak re.

Takchiˈjem chi macunc

13 Cuando jun cristian titakchiˈj chi macunc, mi jbˈij: Kakaj Dios xintakchiˈnc, mi cheˈ, jwiˈl Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt titakchiˈj y taˈ ni jun bˈwelt tijtakchiˈj jun cristian chi macunc. 14 Ricˈaniˈ jun cristian tijyeˈ ribˈ chi takchiˈjem re mak etzltak raybˈl ri tran, 15 jwiˈl mak etzltak jraybˈl ri tran tiel chi sakil mak mac ri tran. Y jwiˈl mak mac tieliˈ chi sakil chi tisachsajiˈ jwich jwiˈl Kakaj Dios. 16 Jilon atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma yeˈ aybˈak chi subˈem.

17 Juntir ri tzi y juntir ri kus ri tiyeˈsaj chike jiˈ tipe lecj riqˈui Kakaj Dios ri xanow kˈij, icˈ y chˈumil ri wiˈ jkˈakˈalak. Kakaj Dios li taˈ ni jun bˈwelt tiqˈuexmaj jnoˈj, maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ jun nach tijqˈuexaˈ jluwr. 18 Kakaj Dios jwiˈl jilon raj chikij, xyeˈ jun aacˈlaj jcˈaslemal chike chapcaˈ xojqˈuisiˈy chic jcaˈmul jwiˈl xkacoj tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo pire oj nabˈe chijxoˈlak juntir ri bˈanal jwiˈl.

Jbˈanic ri tijbˈij Jyolj Kakaj Dios

19 Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ cojtak retal juntir ri tibˈijsaj chawechak, pero ma atchˈaˈwtakna y mi pena awetzalak laj or, 20 jwiˈl jun cristian ri tietzelarc, taˈ tran kes pi jcholajl lawiˈ raj Kakaj Dios tran. 21 Jwiˈliˈli atak, can yeˈtak jbˈanic juntir jwich etzltak noˈj. Riˈ bˈantak riqˈui nojel awanmak nen tijbˈij Jyolj Kakaj Dios ri xyeˈ laj awanmak ri ticwin chi acolicak.

22 Bˈantak nen tijbˈij Jyolj Kakaj Dios, maˈ xitaˈke tatatak. Wi xike tatatak, awicˈanake tasubˈ aybˈak, 23 jwiˈl nen jun ri xike tijta Jyolj Kakaj Dios y taˈ tran nen tijbˈij, jilon chapcaˈ jun cristian tril jcaybˈal li espej. 24 Xike tril jcaybˈal nen mo rilic, pero cuando tielbˈi chiwch man espej, tisaach re nen mo rilic xril. 25 Pero jun ri mitaˈ tisaach re nen tijbˈij Jyolj Kakaj Dios ri jun pixabˈ ri tzˈakat ri tiesan re laj jkˈabˈ jmac y tijtakej jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij, maˈ xitaˈke tijta, Kakaj Dios tijyaˈ jkˈabˈ chibˈ juntir ri tran.

26 Wi wiˈ jonok tijchomorsaj chi subˈlaj ticojon chiwch Kakaj Dios, pero taˈ tijkˈel raakˈ, ricˈanke tijsubˈ ribˈ, taˈ nen tichacuj ticojon chiwch Kakaj Dios. 27 Pero ri tzˈetel cojon chiwch Kakaj Dios ri mas tzi, riˈ jtˈoˈic yak nibˈaˈ pach yak anm ri camnak richjilak riqˈui nen rajwax rechak. Y jcwentij ribˈ mi kej li mac jwiˈl mak etzltak noˈj.