Add parallel Print Page Options

Tej tyole Jesús tiˈj paxjlenel

19  Tejtzen tbaj tkbaˈn Jesús kej yol lu cye t‑xnakˈatz, etzxin tuj Galilea, bix e xiˈxin tuj jun lugar nka departamento te Judea jlajxe nimaˈ Jordán. Bix nimxsen xjal oc lpe tiˈjxin, bix e cub tkˈaˈnexin kej xjal yaab jatzewe. Bix e pon cabxin fariseo tuyaxin. Nuktzen ti cyajaxin tuˈn tcub tzˈakxin tuj tyolxin. Juˈ tzunj, e xiˈ cykanenxin texin:

―¿Kˈoˈnpale tuˈn ley tuˈn tel tpaˈn tiib jun xinak tiˈ t‑xuˈl nuk tuˈn tlaj jun tiixjatiˈ?―tz̈ikexin.

Bix aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―¿Bajxpa jaw cys̈iˈna tuj tyol Dios ti toc tuˈn Dios tiˈj jun moj xjal tej tbint tuˈn? Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “E cub tbinchaˈnte Dios xinak tuya xuuj. Juˈ tzunj cyjela tkˈoˈn xinak tman bix ttxu tuˈn toc maje tuya xuuj. Cycaˈbeltzen chi elel tisen junx xjal bix tuˈn cyel junx,” tz̈i tyol Dios. Juˈ tzunj, yaaˈn caˈbatl cybet, sino tisen jun xjal mlay tzˈel pax. Juˈ tzunj, j‑o tzˈoc tmojbaˈn Dios te junx, yaaˈn tuˈn tcub cypaˈn cyiib―tz̈i Jesús cyexin.

E xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Tikentzen e tcuya te Moisés tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn xinak jun uˈj te xuuj tzin tkbaˈn otk chi cub pax?―tz̈ikexin.

Bixse aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Juˈtzen tcyajlen tkbaˈn Moisés tuˈn tex cylojoˈna cyxuˈla, pero tuˈn cyyuwinela. Pero tuj tneel yaaˈn juˈ tewa. Jatzen weya, cxeˈl nkbaˈna cyey, alj ma tzˈel tpaˈn tiib tiˈ t‑xuˈl, bix ka mintiiˈ nbint tuˈn t‑xuˈl, bix ma maje tuya juntl xuuj, tzin tbinchaˈn pajlel―tz̈ixin.

10 E xiˈ cykbaˈn t‑xnakˈatz Jesús te:

―Ka juˈ tten xinak tuya xuuj, masetpele baˈn tuˈn miˈn maje jun xjal tuya jun xuuj―tz̈ikexin.

11 Pero aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―At juun xjal mas baˈn tuˈn miˈn chi maje tuya jun xuuj. Pero mlay bint tuˈn cykilca xjal tuˈn miˈn maje, nuk oˈcx kej xjal ma kˈoj tuˈn Dios tuˈn miˈn chi maje. 12 At juun xjal mlay tuˈn cymaje cuma cyitzˈjlenx mixbe tuˈn cyoc ipan cyiˈ xuuj. At juuntl xjal mlay tuˈn cymaje cuma ma chi cpet cyuˈn xjal. Bix at juuntl xjal ma tzˈoc cykˈon cyiib tuˈn miˈn chi maje nuk tuˈn cyajben te Dios tuˈn ttz̈ˈiy tcawbil Dios. Alcyej xjal jacˈa bint jlu tuˈn, e tbinchante―tz̈i Jesús.

Tej tcub tcyˈiwlaˈn Jesús ke neeˈ

13 Yajcˈatltzen, bix e xiˈ cyiiˈn xjal ke cyneeˈ twitz Jesús, tuˈntzen tcub tkˈoˈnxin tkˈabxin cyibaj, bix tuˈn tnaˈnxin Dios cyiˈj. Pero bix akˈ ke t‑xnakˈatzxin te cawlec cye xjal.

14 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Cytzakpiˈnctz kej neeˈwa tuˈn cytzaj wiˈja, cuma nuk ka juˈ tanem jun xjal tisen ejeeˈ neeˈwa, baˈntzen tocx tuj tcawbil Dios―tz̈ixin.

15 Bix e cub tkˈoˈnxin tkˈab cyibaj neeˈ, bix exxin.

Tej tyole junkˈa cwal kˈina tuya Jesús

16 Ultzen junkˈa xjal tuya Jesús, bix oc tkanenkˈa te:

―Xnakˈtzal baˈn, ¿alcye baˈn cbinel wuˈna tuˈn ncamana nchunkˈlala te junx maj?―tz̈ikˈa.

17 Aj ttzakˈbeˈn Jesús tekˈa:

―¿Tikentzen nchin oca tkˈoˈna te baˈn? Min‑alte jun xjal baˈn. Nuk ja te Dios baˈn. Yal tzunj tkanbila, ka taja tuˈn tcamana tchunkˈlala te junx maj, nimanx kej mandamyent e cyaj tkˈoˈn Dios―tz̈i Jesús.

18 Bix e xiˈ tkanenkˈa:

―¿Alcyetzen ke mandamyent tuˈn tbint wuˈna?

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Miˈn chi byona xjal. Miˈn chi jyona juntl xuuj te pajbaj. Miˈn chi alkˈana. Miˈn chi ẍtakˈena. 19 Chi nimala twitz cymana bix cytxuy. Bix cˈoquelxix takˈ jun xjal cyey tisen n‑oc cyey cyakˈ cyey―tz̈i Jesús.

20 Bix e xiˈ tkbaˈn jkˈa xjal te Jesús:

―Cykilcaj lu o bint wuˈna. ¿Alcyetzen juntl minaˈx tbint wuˈna?―tz̈ikˈa.

21 E xiˈ tkbaˈn Jesús tekˈa:

―Ka taja tuˈn toca tzˈaklxix, qˈueyex tikˈch tey, bix kˈonxse twiˈ cye mebe. Juˈtze cnetela tkˈinemala tuj cyaˈj. Ojtzen tbint tuˈna, lpetztzen wiˈja―tz̈i Jesús.

22 Tej tbintekˈa jyol lu, e tzaj tbiskˈa bix exkˈa, cuma kˈina xsunkˈa.

23 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, cyiwxsen tuˈn tocx jun kˈina tuj tcawbil Dios. 24 Cxeˈl nkbaˈntl cyey, mas cyiw tuˈn tocx jun kˈina tuj tcawbil Dios twitzj tuˈn tex junjil tz̈ej tuj tẍyoˈp bak―tz̈ixin.

25 Toctzen cybiˈn t‑xnakˈatzxin jlu, e jaw kleeˈkexin, bix e xiˈ cykanenxin:

―Ka juˈ ttena, ¿titzen tten tuˈn tclet jun xjal?―tz̈ikexin.

26 Toctzen tcyeˈyenxin ejeeˈxin, bix e xiˈ ttzakˈbeˈnxin:

―Cye xjal, mlay bint cyuˈnx tuˈn cyocx tuj tcawbil Dios. Pero jatzen te Dios, cykilca baˈn tbint tuˈn―tz̈ixin.

27 Bix akˈ Pedro kbalxte texin:

―Taat, ttzkiˈna o cyaj kkˈoˈna tikˈch keya tuˈn koc lpeya tiˈja. ¿Alcyetzen ctzaal kˈoˈn keya?―tz̈i Pedro.

28 Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, oj toc cykilca te acˈaj, bix oj ncub keya tuj nkˈukbila jawnex tuˈn ncawena tibaj cykilca, jax juˈx cyey, ejeeˈy ma chi oc lpeya wiˈja, ckˈojel cyey tuˈn cycub key tuj cykˈukbila tuˈn cycawena cyibaj jcablaaj cloj tiyˈjil Israel. 29 Bix alcyej nuk wiˈja ma cyaj tkˈoˈn tja, bix ma titzˈen, ttzicy, tman, ttxu, ke tcwal, ttxˈotxˈ, nimxsen ctzaal kˈoˈn te, bix ctiikˈeltzen tchunkˈlal te junx maj. 30 Pero nim xjal nintzaj jaˈlewe, ejeeˈ tzunj chi oquela te chˈin tuj tcawbil Dios. Bix nim xjal yaaˈn nintzaj jaˈlewe, ejeeˈ tzunj chi oquel te nintzaj tuj tcawbil Dios tzul―tz̈i Jesús.

Bible Gateway Sponsors