A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 15 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cäriktaj cˈäx rumal ri e nakˈatal wi ri winak

15  Te riˈ jujun tataˈib fariseos xukujeˈ jujun chque ri tataˈib tijonelab re ri Pixab ri e petinak pa ri tinimit Jerusalén, xquimulij quib chrij ri Jesús, xquitaˈ che: ¿Jas che ri tijoxelab la man cäcaˈn taj jas ri e nakˈatal wi ri ka nan ka tat ojer? Man cäcaˈn taj jas ri nakˈatal u banic. Are waˈ ru chˈajic ri rij ri qui kˈab aretak mäjaˈ quewiˈc, ―xecha che.

Xutaˈ cˈu ri Jesús chque: E ri alak, ¿jas che yoˈm can alak ru Lokˈ Pixab ri Dios? Chuqˈuexwäch waˈ are jiquibam animaˈ alak chrij ri nakˈatal wi alak. Cubij cˈu ri Dios pa ri Lokˈ Pixab ri Tzˈibtalic: “Nim cheawila wi ra nan a tat,” ―cächaˈ. Xukujeˈ cubij: “Jachin ri cuyokˈ ru nan u tat, tzrajwaxic wi riˈ cäcämisaxic,” ―cächaˈ, ―xcha chque. Ri alak cˈut cäbij alak chi xak xuwi rajwaxic cubij jun achi chque ru nan u tat: “Ronojel ri quincowinic quincoj che toˈic alak, nu yoˈm cho ri Dios,” ―cächaˈ. We ri achi jeˈ cubij waˈ, man cäya tä alak che chi cˈo jas cuban che qui toˈic ru nan u tat. Je riˈ man nim tä chic quil wi alak ru Tzij ri Dios, man cˈo tä cˈu u patän ru Lokˈ Pixab ri Dios chuwäch alak rumal ru banic ri nakˈatal wi alak. ¡Xak quieb wäch alak! Kas tzij ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios chij alak aretak xutzˈibaj can we tzij riˈ ri cubij:

We winak riˈ xak chi qui chiˈ
cäquinimarisaj nu kˈij,
Man kas tä cäquijiquiba ri canimaˈ
chwij, ―xchaˈ.
Xak lokˈ quekˈijilan chwe,
xak cˈu qui takanic winak cäquiya
che tijonic, ―xcha ri Dios chuchiˈ ri ka mam Isaías.

10 Ri Jesús xeusiqˈuij ri winak rucˈ, xubij chque: Alak, onojel alak, tatabej alak ri nu tzij, chˈobo alak ri quinbij. 11 Ri cutij ri winak, man are tä riˈ ri quetzelan u wäch ru cˈaslemal, xane xa are ri quel lok pu chiˈ ri winak are waˈ ri quetzelan u wäch ru cˈaslemal, ―xcha chque.

12 Xekeb cˈu ri tijoxelab rucˈ ri Jesús, xquibij che: ¿A etam la chi ri tataˈib fariseos cˈäx xquinaˈ ri xbij la? ―xecha che.

13 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Apachique u wäch ticoˈn ri man xtic tä rumal ri nu Tat ajchicaj, cäbok na apanok. 14 Xak jeˈ tak que laˈ ri fariseos. Ri e areˈ e jeˈ jas moyab ri cäquicˈam qui be niqˈuiaj moyab chic. We jun moy cucˈam u be jun moy chic, ri quieb riˈ quetzak na pa jun jul.

15 Xubij cˈu ri tat Pedro che ri Jesús: Bij la chke jas quel cubij ri cˈutbal ri xcoj la, ―xcha che.

16 Ri Jesús xubij che: ¿A mat lo quichˈob waˈ ri ix? ―xcha che. 17 ¿A mat iwetam chi ronojel ri cutij ri winak pa ri rixcoˈl queˈ wi, quel cˈu canok aretak cubana ru chul? ―cächa chque. 18 Are cˈu ri quel lok pu chiˈ ri winak, pa ranimaˈ riˈ quel wi lok. Are cˈu waˈ ri quetzelan u wäch ru cˈaslemal. 19 Je riˈ, rumal chi pa ranimaˈ ri winak quel wi lok ri itzel tak chomanic, ru banic cämisanic, ru banic ri nimalaj mac rucˈ ri rixokil jun winak chic, ru banic jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, ru banic elakˈ, ru banic ri banow tzij, xukujeˈ ru yaquic tzij chrij jun winak chic. 20 E are waˈ we etzelal riˈ ri quetzelan u wäch ru cˈaslemal ri winak cho ri Dios. Are cˈu we jun winak man cuban tä ri nakˈatal u banic, man cuchˈaj tä ri rij ru kˈab aretak mäjaˈ cäwiˈc, man cäretzelaj tä ru cˈaslemal riˈ cho ri Dios, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Jun ixok ri man are tä aj Israel cäcojon che ri Jesús

21 Xel bi ri Jesús chilaˈ, xeˈc, xopan pa Fenicia chunakaj ri tinimit Tiro, xukujeˈ ri tinimit Sidón. 22 Xpe cˈu jun ixok aj Cananea ri cˈo chilaˈ, xopan rucˈ ri Jesús, xurak cˈu u chiˈ, xubij: ¡Tat, lal riˈ ri rachalaxic can ri David, chel cˈux la chwe! Ri wal ali cˈo jun itzel espíritu che, sibalaj curik cˈäx rumal, ―xcha che.

23 Ri Jesús cˈut man cˈo tä jun tzij xubij che. Xepe cˈu ru tijoxelab ri Jesús, xquitaˈ tokˈob che, xquibij: Taka la bi ri chichuˈ rumal chi xak curak u chiˈ teren chkij, ―xecha che.

24 Xubij cˈu ri Jesús chque: Ri Dios in u takom lok xak xuwi cucˈ ri winak aj Israel, rumal chi ri e areˈ e jeˈ ta ne chij ri e sachinak, ―xcha chque.

25 Xpe cˈu ri ixok, xkeb rucˈ ri Jesús, xxuqui chuwäch, xubij che: ¡Tat, chintoˈ la! ―xcha che.

26 Ri Jesús xubij che: Man utz tä ru chapic ri qui wa ri kas ralcˈual jun, cäqˈuiäk ta cˈu chquiwäch ri alaj tak tzˈiˈ, ―xcha che.

27 Xubij cˈu ri ixok che: Jeˈ, Tat. Xukujeˈ ne ri alaj tak tzˈiˈ ri queboc pa ja, cäquitij ru xeˈr tak qui wa ri cajaw ri quetzak pulew, ―xcha che.

28 Ri Jesús xubij che ri ixok: ¡Kas tzij baˈ chi nim ri cojonic la, nan! Chbantaj ta baˈ jas ri caj la, ―xcha che.

Tzare chiˈ cˈut xutzir ri ral ali.

Ri Jesús queucunaj qˈuia yawabib

29 Xel bi ri Jesús chilaˈ, xocˈow chuchiˈ ri mar re Galilea. Te cˈu riˈ xpaki puwiˈ jun juyub, xtˈuyi cˈu chilaˈ. 30 Xeopan cˈu qˈuia winak rucˈ cucˈam bi chˈocojib, moyab, memab, winak ri cˈäx u banom ri qui kˈab, xukujeˈ e qˈuia ri cˈo niqˈuiaj yabil chic chque. Xequiya chuwäch ri Jesús, ri Areˈ cˈut xeucunaj. 31 Ri winak sibalaj xquicajmaj aretak xquilo chi ri memab xechˈaw chic, ri cˈäx u banom qui kˈab xeutziric, ri chˈocojib xebin chic, ri moyab xecaˈy chic. Xquichap cˈu u nimarisaxic u kˈij ri Dios aj Israel.

Ri Jesús queutzuk quiejeb mil winak

32 Ri Jesús xeusiqˈuij ru tijoxelab, xubij chque: Quel nu cˈux chque ri winak rumal chi oxib kˈij chi waˈ e cˈo wucˈ, man cˈo tä cˈu jas cäquitijo. Man cwaj taj queintak bi cho tak cachoch mäjaˈ cˈu quewiˈc, quetzak ta cˈu ne pa tak ri be, ―xcha chque.

33 Ru tijoxelab xechˈawic, xquibij che: ¿Jawijeˈ ta cˈu lo cäkarik wi ri wa ri cäkaya chque we qˈuialaj winak riˈ waral pa we juyub riˈ ri cätzˈinowic? ―xecha che.

34 Xutaˈ cˈu ri Jesús chque: ¿Janipaˈ caxlan wa cˈo iwucˈ? ―xcha chque.

Ri e areˈ xquibij: Wukub caxlan wa, rachiˈl quieb oxib alaj tak cär, ―xecha che.

35 Xtakan cˈu ri Jesús chque ri qˈuialaj winak chi quecuˈbi pulew. 36 Te cˈu riˈ xeucˈam ri wukub caxlan wa, xukujeˈ ri alaj tak cär, xmaltioxinic. Xeupiro, xeuya chque ru tijoxelab rech cäquijach waˈ chquiwäch ri winak. Je cˈu riˈ xcaˈno. 37 Xewiˈ cˈu conojel ri winak, xenojic. Xequimulij cˈu ri chˈakatak tak wa ri xecanaj canok. Ronojel waˈ xuban wukub chicäch wa. 38 E quiejeb mil achijab cˈut ri xewiˈc. Man xecajilaj tä cˈu ri ixokib xukujeˈ ri acˈalab (ri xukujeˈ xewiˈc). 39 Te cˈu riˈ ri Jesús xeujach bi ri winak rech quebeˈ cho tak cachoch. Ri Areˈ xoc bi pa ri barco, xeˈ pa ri tinimit Magdala.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes