A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 12 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ru tijoxelab ri Jesús cäquichˈup ru jolom trico pa jun kˈij re uxlanem

12  Pa jun kˈij re uxlanem ri Jesús tajin cocˈow xol tak ri trico. Are cˈu ru tijoxelab xpe qui numic, xquichap cˈu u chˈupic ru jolom tak ri trico. Xquibak pa qui kˈab, te cˈu riˈ xquitijo. Aretak ri tataˈib fariseos xquilo, xquibij che ri Jesús: Chilampe la, ri tijoxelab la tajin cäcaˈn chac ri äwas u banic pa tak ri kˈij re uxlanem.

Ri Jesús xubij chque: ¿A mat cˈo jumul ri siqˈuim alak jas ri xuban ri ka mam David ojer aretak ri areˈ xunaˈ numic, xukujeˈ jas ri xcaˈn ri e cˈo rucˈ? Xoc cˈu bi ri ka mam David pa ri nimalaj rachoch Dios, xutij cˈu re ri wa ri yoˈm cho ri Dios, xuya cˈu que ri e cˈo rucˈ xukujeˈ. Äwas cˈu u tijic waˈ cumal xak jachinok, xane xak xuwi chque ri sacerdotes yaˈtal wi waˈ, ―xchaˈ. Xukujeˈ xubij: ¿A mat cˈo jumul ri siqˈuim alak pa ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés, chi ri sacerdotes ri quepatänin pa ri rachoch Dios man queuxlan tä pa ri kˈij re uxlanem? Pune ta ne je riˈ man mac tä cˈu riˈ chi jeˈ cäcaˈn waˈ. Quinbij cˈu chech alak, chi waral cˈo Jun ri nim na u banic chuwäch ri nimalaj rachoch Dios. Ri alak xa man cächˈob tä alak jas quel cubij waˈ we tzij riˈ ri tzˈibtal can pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij: “Ri in cwaj chi ri ix quiban tokˈob chque ri winak, man are tä cwaj chi queicämisaj awaj che qui sipaxic chnuwäch,” ―cächa riˈ. We ta kas cächˈob alak waˈ, mat cäkˈat alak tzij chi cäcˈäjisax qui wäch ri winak ri man cˈo tä qui mac. Are cˈu riˈ ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo nu takanic puwiˈ ri kˈij re uxlanem xukujeˈ, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib fariseos.

Ri Jesús cucunaj jun achi ri cäminak jun u kˈab

Xel cˈu bi ri Jesús chilaˈ, xoc bi pa jun chque ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak. 10 Cˈo cˈu jun achi chilaˈ ri cäminak jun u kˈab. Are cˈu ri tataˈib fariseos cäcaj cäquitzucuj u mac ri Jesús, rumal riˈ xquitaˈ che: ¿A yaˈtalic cäcunax jun yawab pa ri kˈij re uxlanem? ―xecha che.

11 Xchˈaw ri Jesús, xubij chque: We jun chiwe cˈo jun u chij, cätzak cˈu bi pa jun cˈuaˈ pa jun kˈij re uxlanem, ¿a mat queˈ riˈ che resaxic? 12 E ta cˈu lo jun winak, are ri Dios nim na u banic cäril wi waˈ chuwäch jun chij. Rumal riˈ yaˈtal u banic tokˈob pa tak ri kˈij re uxlanem, ―xcha chque.

13 Xubij cˈu ri Jesús che ri achi: Yuku ri kˈab la, ―xcha che.

Xuyuk ru kˈab, xutzir cˈut. Jeˈ chic ri u kˈab riˈ jas ri jun chic. 14 Xebel cˈu bi ri tataˈib fariseos, xquitala qui noˈj chbil tak quib jas ri cäcaˈn chucämisaxic ri Jesús.

Ri xubij canok jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios chrij ri Jesús

15 Aretak ri Jesús xuchˈob ri qui chomanic ri tataˈib fariseos, xel bi chilaˈ. E qˈuia cˈu ri winak xeteri bi chrij. Ri Jesús cˈut xeucunaj conojel tak ri yawabib. 16 Xeutak cˈu ri winak, xubij chque chi cˈo jachin che mäquibij wi jachin ri Areˈ. 17 Xubij ri Jesús waˈ rech jeˈ quel wi jas ri xubij lok ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xubij:

18 Are waˈ ri patänil we
ri chaˈtal wumal,
ri sibalaj lokˈ chnuwäch,
ri cäquicot ri wanimaˈ rumal.
Quinya na ri Lokˈalaj nu Espíritu
pa ranimaˈ ri Areˈ.
Cubij cˈu na chque conojel
qui wäch winak chi
ri in quinkˈat na tzij pa qui wiˈ.
19 Man cächˈojin taj, man curak tä u chiˈ,
man cˈo ta jun cätoˈw ri Areˈ co cächˈaw
pa tak ri be.
20 We cˈo jun winak ri jeˈ jas jun aj
ri cotaquic, man cukˈup taj.
We ne cˈo jun winak ri junam
jas jun candela
ri man nim tä ru kˈakˈal,
man cuchup tä riˈ.
Xane cächacun na che rilic
chi copan na ri kˈij
aretak kas cäkˈat na tzij
rucˈ jicomal.
21 Conojel cˈu qui wäch winak
cho ruwächulew,
cäcuˈbi na qui cˈux chrij ri Areˈ, ―xcha ri Dios chuchiˈ ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab.

Cäbix chrij ri Jesús chi yoˈm u chukˈab rumal ri Itzel

22 Xcˈam cˈu bi jun achi rucˈ ri Jesús. Ri achi mem xukujeˈ moy, cˈo cˈu jun itzel espíritu rucˈ. Xcunax cˈu rumal ri Jesús, je riˈ chi ri achi xcowinic xcaˈyic xukujeˈ xchˈawic. 23 Conojel ri winak xquicajmaj waˈ, xquibij: ¿A mat are waˈ ri Ralcˈual can ri ka mam David ri cäbixic chi cäpe na? ―xechaˈ.

24 Aretak cˈut xquita ri tataˈib fariseos ri cäquibij ri winak, ri e areˈ xquibij: We achi riˈ cäcowinic queresaj bi ri itzel tak espíritus chque ri winak xa rumal ru chukˈab ri Beelzebú ri qui nimal ri itzel tak espíritus ri cˈo rucˈ, ―xechaˈ.

25 Ri Jesús xuchˈobo jas ri tajin cäquichomaj, xubij cˈu chque: Apachique kˈatbal tzij ri u banom quieb, ri juchˈob kˈatal tak tzij cäquiyac quib chquij ri juchˈob chic, ri kˈatbal tzij riˈ cäqˈuis na u wäch. We jun tinimit o jun ja winak u banom quieb rumal chi cˈo chˈoj chquixol, man naj tä riˈ cuchˈijo. 26 Je riˈ xukujeˈ, we ta ri Satanás cäresaj bi ri Satanás, u banom quieb riˈ. We ta je riˈ, ¿a naj ta cˈu riˈ cuchˈij ru takanic? ¡Man jeˈ taj! 27 Ri alak cäbij alak chi ri in quinwesaj bi ri itzel tak espíritus rucˈ ru chukˈab ri Beelzebú. We ta je riˈ, ¿jachin cäyoˈw qui chukˈab ri tijoxelab alak che quesaxic bi ri itzel tak espíritus? Kas are ri e areˈ cäquikˈalajisaj chi xa sachinak alak. 28 Ri in cˈut quinwesaj bi ri itzel tak espíritus rucˈ ru chukˈab ri Espíritu rech ri Dios ri cˈo wucˈ. Quel cubij waˈ chi ri Dios cˈo chi ucˈ alak rech cätakan puwiˈ alak, ―xcha chque.

29 Man cˈo tä jun cäcowinic coc pa rachoch jun achi ri sibalaj cˈo u chukˈab, cärelakˈaj cˈu bi ri jastak re, we ta mat nabe cuyut na ri achi ri cˈo u chukˈab. Te cˈu riˈ cäcowinic cärelakˈaj bi ri jastak re.

30 Ri jun ri man junam tä u chomanic wucˈ, quinucˈulelaj riˈ. Ri jun ri man cächacun tä wucˈ, xak cutur riˈ ri nu chac, ―xcha chque.

31 Rumal riˈ quinbij chech alak: Ronojel mac ri cäcaˈn ri winak cuyaˈ cäsachtaj na qui mac riˈ rumal ri Dios, xukujeˈ ronojel ri äwas u bixic chrij ri Dios ri cäquibij ri winak cuyaˈ cäsachtaj na qui mac riˈ. Are cˈu we cäquibij ri äwas u bixic chrij ri Lokˈalaj Espíritu man cuyaˈ taj cäsachtaj ri qui mac riˈ. 32 Apachin ri cubij tzij ri äwas u bixic chwij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cäsachtaj na u mac riˈ che. Apachin cˈu ri cubij ri äwas u bixic chrij ri Lokˈalaj Espíritu, man cäsachtaj tä na u mac riˈ che waral cho we uwächulew. Man cäsach tä cˈu u mac riˈ pa ri jun cˈaslemal chic ri cäpe na, ―xcha ri Jesús.

Ri jun cheˈ rumal ru wäch cächˈobtajic jas u banic

33 We utz ri cheˈ, utz ru wäch ri cuya. We man utz tä ri cheˈ, man utz tä ru wäch riˈ ri cuya. Ri jun cheˈ rumal ru wäch cächˈobtajic jas u banic. 34 ¡Ri alak, alak subanelab tak winak! ¿A cäcowin lo alak riˈ chubixic utzalaj tak tzij, alak itzel tak winak cˈut? Ri quel lok pu chiˈ ri winak, are waˈ ri kas cˈo pa ranimaˈ. 35 Ri utzalaj winak, utz riˈ ri cubij rumal rech ri utzil ri cˈo pa ranimaˈ. Ri itzel winak, man utz tä riˈ ri cubij rumal chi etzelal waˈ ri cˈo pa ranimaˈ. 36 Quinbij cˈu chech alak, chi pa ri kˈij aretak cukˈat na tzij ri Dios, conojel ri winak cäquijach na cuenta rumal ronojel tzij ri qui bim ri man cˈo tä u patän. 37 Jas cˈu jeˈ ri cätzijon ri winak, are je riˈ ri kˈatow tzij ri cäban na puwiˈ. Cäkˈalajisax cˈu na we cˈo u mac o man cˈo taj.

Ri lawalo tak winak cäquitaˈ jun cajmabal etal che ri Jesús

38 Jujun tataˈib fariseos cachiˈl jujun tijonelab re ri Pixab, xquibij che ri Jesús: Ajtij, cäkaj chi cäban la jun cajmabal etal chkawäch rech cäkilo, ―xecha che.

39 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ri lawalo tak winak, ri man jicom tä canimaˈ, cäcaj chi quinban jun cajmabal etal chquiwäch. Man cäyiˈ tä cˈu waˈ chque, xane xak xuwi ri etal chrij ri Jonás ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. 40 Jeˈ jas ri Jonás xcˈoji chupam ri jun nimalaj cär oxib kˈij, oxib akˈab, are cˈu jeˈ quinban na in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, quincˈoji cˈu na xeˈ ri ulew oxib kˈij, oxib akˈab. 41 Ri winak aj Nínive, pa ri kˈij re ri kˈatow tzij aretak cäkˈat tzij pa qui wiˈ ri winak ri e cˈo cämic, cäquikˈat na tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax qui wäch. Je riˈ, rumal chi ri winak aj Nínive, xquiqˈuex ri canimaˈ, xquiqˈuex cˈu ri qui chomanic aretak ri Jonás xutzijoj ru Lokˈ Pixab ri Dios chque. Waral cˈut cˈo Jun ri nim na u banic chuwäch ri Jonás. 42 Xukujeˈ ri nimalaj takanel ixok ri xcˈoji chumox ri relbal kˈij, cäcˈoji na pa ri kˈij re ri kˈatow tzij. Aretak cäkˈat tzij pa qui wiˈ ri winak ri e cˈo cämic, ri areˈ cukˈat na tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax qui wäch. Je riˈ, rumal chi ri ixok riˈ naj xel wi lok, xpe cˈu chutatabexic ri nimalaj retambal ri Salomón. Waral cˈut cˈo wi Jun ri nim na u banic chuwäch ri Salomón.

Waral cätzijox wi ri cuban jun itzelalaj espíritu, cätzelej lok

43 Aretak jun itzelalaj espíritu quel bi che jun winak, xak cäwacatalob chic pa tak juyub ri cätzˈinowic, cutzucuj jawijeˈ cuxlan wi. Aretak man curik taj jawijeˈ cuxlan wi, cubij: 44 “Quintzelej na bi cho ri wachoch jawijeˈ ri xinel wi lok,” ―cächaˈ. Aretak copanic, curika ri ranimaˈ ri winak jeˈ u banic jun ja tolonic, mesom chi u pam, utz cˈu banom che. 45 Queˈ cˈut, queucˈama chi na wukub itzelalaj tak espíritus ri sibalaj e lawalo na chuwäch ri areˈ. Conojel waˈ queboc pa ranimaˈ ri winak. Ri winak riˈ nim na ri cˈäx curik na chuwäch ri cˈäx ri xurik nabe. Je cˈu waˈ ri cäquicˈulmaj na ri lawalo tak winak cämic, ―xcha chque.

Ru nan ri Jesús xukujeˈ tak ru chakˈ queopan rucˈ

46 Ri Jesús tajin cätzijon na cucˈ ri winak aretak xopan ru nan, e rachiˈl ri rachalal. Xak cˈu chrij ri ja e tacˈatoj wi, cäcaj cˈut quetzijon rucˈ ri Jesús. 47 Cˈo cˈu jun ri xubij che ri Jesús: Ri nan la, xukujeˈ ri chakˈ la e cˈo chrij ri ja, cächˈabex la cumal, ―xecha che.

48 Xubij cˈu ri Jesús che ri xbin che: ¿Jachin riˈ ri nu nan, xukujeˈ jachin tak ri kas e wachalal? ―xcha che.

49 Xeucˈut ru tijoxelab chquiwäch ri winak, te cˈu riˈ xubij: E are waˈ jeˈ ta ne ri nu nan, xukujeˈ ri nu chakˈ, ―xchaˈ. 50 Je riˈ, rumal chi apachin ta ne ri cäbanow ru rayibal ri nu Tat ri cˈo chilaˈ chicaj, are waˈ ri kas wachalal, ri nu chakˈ, ri wanab, ri nu nan, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes