A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 4 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cutzijoj ri cˈutbal chrij ri ticol ijaˈ

Ri Jesús xuchaplej chi na jumul qui tijoxic ri winak chuchiˈ ri mar. Xquimulij cˈu quib qˈuialaj winak rucˈ, je riˈ chi xoc bi pa jun barco puwiˈ ri mar, xtˈuyi cˈu chupam. Conojel ri winak xecanaj can cho ri ulew chuchiˈ ri mar. Xeucoj cˈu tak cˈutbal che qui tijoxic ri winak chquij qˈuia u wäch tak noˈj, xubij chque: ¡Tampe alak! ―cächaˈ. Xel bi jun ticol ijaˈ cho rachoch, xeˈc, xubana u ticoˈn. Aretak tajin cujopij ri ijaˈ, xkaj jubikˈ pa ri be. Xeopan cˈu ri chicop, querapapic quekajic, xa xquitij bi ri ijaˈ. Xkaj chi jubikˈ xol tak ri abaj, ri man cˈo tä wi qˈuia ulew. Chanim cˈut xqˈuiy ri jubikˈ ijaˈ riˈ rumal chi man pim tä ri ulew. Aretak cˈut xel lok ri kˈij, xecˈat ri alaj tak ticoˈn, xechakiˈjic rumal chi cˈä mäjaˈ nim qui xeraˈ. Xkaj chi cˈu jubikˈ ri ijaˈ pa tak ri kˈayes ri cˈo qui qˈuixol. Xqˈuiy cˈu ri kˈayes riˈ, xujikˈisaj ri ticoˈn, je riˈ chi man xwächin taj. Are cˈu ri niqˈuiaj ijaˈ chic xekaj pa utzalaj ulew. Xebel lok ri tux, xeqˈuiyic, xewächinic. E cˈo jujun ticoˈn xquiya juwinak lajuj qui wäch chupam ru jolom trico chquijujunal, e cˈo juleˈ chic ri xquiya oxcˈal qui wäch chupam ru jolom chquijujunal. Ri niqˈuiaj ticoˈn chic xquiya jun ciento qui wäch chupam ru jolom chquijujunal, ―xcha chque.

Te cˈu riˈ xubij chque ri winak: We cˈo jun ri cujiquiba ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, ¡chutatabej baˈ! ―xcha chque.

Ri Jesús cubij chque ru tijoxelab jas qui patän ri cˈutbal ri cucojo

10 Aretak ri Jesús xak u tuquiel chic cˈolic, xeopan jujun chque ri winak rucˈ, cachiˈl ri cablajuj u tijoxelab. Xquitaˈ cˈu che jas quel cubij ri cˈutbal ri xutzijoj chque. 11 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij: Ri ix, yoˈm chiwe rumal ri Dios ri retamaxic ri man quetam tä ri niqˈuiaj winak chic chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. Are cätzijox cˈu waˈ chque ri juleˈ winak chic xa cucˈ tak cˈutbal. 12 Je riˈ, rumal chi pune jakal ri qui wakˈäch, man quecowin tä chuchˈobic ri cäquilo. Pune cˈu cäquitatabej na ri kas tzij, man cäquichˈob tä riˈ ri qui tatabem, rech man cäquitzelej tä quib rucˈ ri Dios, man cäsachtaj tä qui mac, ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj chque ru tijoxelab jas quel cubij ri cˈutbal chrij ri ticol ijaˈ

13 Xubij chi cˈu ri Jesús chque: ¿A mat lo quichˈob ri quel cubij waˈ we cˈutbal riˈ ri xintzijoj chiwe? ¿Jas cˈu quiwetamabej tak que conojel ri niqˈuiaj tak cˈutbal chic ri queintzijoj na chiwe? ―cächa chque. 14 Ri ticol ijaˈ are junam rucˈ ri winak ri cutzijoj ru Lokˈ Pixab ri Dios. 15 Ri ijaˈ ri xekaj pa ri be, e are cˈu waˈ jas ri winak ri cätic ru Tzij ri Dios pa canimaˈ, cäquita cˈu ri Tzij, chanim cˈut cäpe ri Satanás, cäresaj ri Tzij ri xkaj pa canimaˈ. 16 Junam xukujeˈ ri ijaˈ ri xekaj xol tak ri abaj. E are waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios rucˈ quicotemal, jeˈl cäquito. 17 Man kas tä cˈu cˈo ri qui xeraˈ, xane xak quieb oxib kˈij cäquichˈijo. Aretak cäquichaplej u rikic cˈäx, craj queyokˈic rumal rech ru Tzij ri Dios, chanim quetzak canok. 18 Ri juleˈ ijaˈ chic ri xkaj pa tak kˈayes ri cˈo qui qˈuixol, e are waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios. 19 Te cˈu riˈ are quequilij na ri jastak re we uwächulew riˈ, quesub rumal ri kˈinomal, xukujeˈ cäquirayij qˈuia u wäch jastak chic, queˈ cˈu canimaˈ cucˈ. Rumal cˈu waˈ cäjikˈisax ri Tzij pa canimaˈ, man cäwächin tä cˈu riˈ. 20 Ri ijaˈ ri xekaj pa utzalaj ulew, e are cˈu waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios, cäquicˈamowaj, cäkaj waˈ pa canimaˈ, cäquiya cˈu qˈuia qui wäch. Jujun cäquiya juwinak lajuj qui wäch chquijujunal, juleˈ chic cäquiya oxcˈal qui wäch chquijujunal, ri niqˈuiaj chic cäquiya jun ciento qui wäch chquijujunal, ―xcha chque.

Man cˈo tä jas ri cˈuˈtalic ri mat cäkˈalajin na

21 Xukujeˈ xubij ri Jesús chque: ¿A cätzij lo jun chäj pa ri ja, te cˈu riˈ cäyiˈ waˈ chuxeˈ jun lak, o cäyiˈ chuxeˈ ri chˈat? Man jeˈ tä riˈ, xane cäyiˈ waˈ chicaj rech kˈalaj ronojel, ―cächaˈ. 22 Man cˈo tä jas ri chˈuktal u wiˈ ri mat cäkˈalajin na. Man cˈo tä jas ri cˈuˈtalic ri mat quel na chi sak, ―cächaˈ. 23 We cˈo jun ri cujiquiba ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, ¡chutatabej baˈ! ―xcha chque.

24 Xukujeˈ xubij ri Jesús chque: ¡Chitampe ri tajin quinbij chiwe! ―cächaˈ. Jas ri pajbal ri quicoj ix, are jeˈ ri pajbal ri coc na chiwe ix, xukujeˈ cäyiˈ na u wiˈ chiwe ix ri quitatabej ri nu tzij. 25 Apachin cˈu ri cˈo cˈo rucˈ, cäyiˈ chi na niqˈuiaj che. Apachin cˈu ri man cˈo tä cˈo rucˈ, quesax na che ri areˈ ri jubikˈ ri cˈolic, ―xcha chque.

Cätzijox ri cˈutbal chrij ri ijaˈ jas cubano cäqˈuiyic

26 Xubij chi cˈu chque: Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, are jas jun achi ri cutic can ri ijaˈ pa rulew. 27 Cäwar chakˈab, cäwalij cˈut. Cäcˈastaj chi pakˈij. Je riˈ queocˈow tak ri kˈij, ri akˈab. Cätux cˈu ri ijaˈ ri cˈo pa ulew, cäqˈuiyic. Man retam tä cˈu ri achi jas cuban ri ijaˈ cäqˈuiyic. 28 Tzpa re wi ri ulew cubano chi queqˈuiy ri ticoˈn, quewächinic. Nabe quel lok ru tux, cäqˈuiy cˈu waˈ. Te cˈu riˈ cäpe ru jolom ri trico. Cˈä te riˈ quechomakir ru jolom. 29 Aretak e chomak chic, chanim cäcoj ri ixjos chquixeˈ rumal chi chakiˈj chic, xopan ri kˈij rech ri kˈatoj, ―xcha chque.

Cätzijox ri cˈutbal chrij ri ijaˈ re mostaza

30 Xubij chi ri Jesús: ¿Jas rucˈ cäkajunamaj wi ru takanic ri Dios? ¿Jas u wäch cˈutbal cäkacoj chucˈutic waˈ? ―cächaˈ. 31 Are jeˈ jas ri ijaˈ re ri ticoˈn ri cäbix “mostaza” che. Aretak cätiquic, xa i nitzˈ waˈ chquiwäch conojel ri ijaˈ ri e cˈo cho ruwächulew. 32 Aretak ticom chic, quel lok, nim na queˈ chquiwäch conojel tak ri niqˈuiaj ticoˈn. Quenimakir tak ru kˈab, je riˈ chi ri chicop ajuwocaj quecowinic cäcaˈn ri qui soc, quemuˈjan chupam ri ticoˈn riˈ, ―xcha ri Jesús chque.

Waral cätzijox wi ri qui patän ri cˈutbal ri quecoj rumal ri Jesús

33 Je waˈ xuban ri Jesús che qui tijoxic ri winak. Xucoj qˈuia tak cˈutbal chquiwäch jas tak we riˈ chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios chque, xa jas ri quecowin chuchˈobic. 34 Xak xuwi cucˈ tak cˈutbal xeutzijobej ri winak. Xuquir cˈu ronojel waˈ we tijonic riˈ chquiwäch ru tijoxelab xak pa qui tuquiel wi.

Ri Jesús cubano chi cätäni ri quiäkikˈ

35 Pa ri kˈij riˈ, aretak tajin coc ri akˈab, xubij chque ru tijoxelab: Chujkˈax jelaˈ chˈäkäp che ri mar, ―xcha chque.

36 Xequiya cˈu can ri qˈuia winak. Ri tijoxelab xquicˈam bi ri Jesús pa ri barco. Tˈuyul cˈu wi ri Areˈ chupam. Xcachiˈlaj cˈu bi niqˈuiaj tak barcos chic. 37 Xpe cˈu jun nimalaj quiäkikˈ ri sibalaj cˈäx puwiˈ ri jaˈ. Are cˈu ri nimak tak uwojaˈ tajin queboc pa ri barco, je riˈ chi tajin cänoj ri barco che ri jaˈ. 38 Cˈo cˈu ri Jesús pa ri barco pa ri cuˈlbal chrij. Tajin cäwaric, u yoˈm ru jolom puwiˈ jun chˈäcataj. Xepe ru tijoxelab, xquicˈasuj, xquibij che: ¡Kajtij! ¿A mat cäxej ib la chke chi cujcämic? ―xecha che.

39 Xcˈastaj cˈu ri Jesús, xuyaj ri quiäkikˈ, xubij che ri mar: ¡Chattänalok! ¡Xak jun chatcˈol wi! ―xcha che.

Xtäni cˈu ri quiäkikˈ, xlilob cˈu ronojel ru wiˈ ri mar. 40 Te cˈu riˈ xubij ri Jesús chque ri tijoxelab: ¿Jas che sibalaj quixej iwib? ¿A mat quixcojon che ri Dios? ―xcha chque.

41 Xquicajmaj cˈu ri xuban ri Jesús, ¡sibalaj xquixej quib! Cäquibilaˈ cˈu chbil tak quib, cäquibij: ¿Jachin cˈu lo we achi riˈ chi ri quiäkikˈ, xukujeˈ ri jaˈ re ri mar queniman che? ―xechaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes