Add parallel Print Page Options

Junxin xjal otk tzˈel tanem tkˈabxin

Pero attzen jun maj, bix ocx meltzˈaj Jesús tuj jun camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios.

Pero toc tcyeˈyen Jesús, tocx junxin xjal cyimne jun tkˈabxin tuj camon jaaˈ. Tecˈaj kˈij mancˈbil tuj smant, xjan cyxol xjal.

Pero tecˈa tzunj kˈij xjan, bix eteˈc xsunj xjal tej cloj fariseo tuj camon jaaˈ. Tej tzunj toc cycyeˈyen fariseo ja Jesús, bix oc tenkexin cˈojlalte Jesús ka tuˈn toc tkˈaˈnaxin tkˈab jxjal yaab tuj kˈij xjan, tuˈntzen teleniyˈ ka tuˈn tcub tzˈakxin tuj tley Moisés.

Entonces bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tej xin yaab:

―Weˈwey, bix weˈcˈatzen tzalu cywitz xjal―tz̈i Jesús texin.

Bixse e xiˈ tkanen Jesús cye xjal fariseo:

―¿Cuyanpatzale tuˈnj cyleya tuˈn tcub kbinchen jun xtalbil tej kˈij ajlabla, bix ma ja jun kˈij tuˈn tcub kbinchen jkaˈ? ¿Cuyanpale tuˈnj cyleya tuˈn toc clet cychunkˈlal xjal, bix ma ja jun kˈij nuk cˈoquel cyeˈyet jun xjal oj tcub cyim?―tz̈i Jesús.

Pero min‑al ajtz tzakˈbente Jesús.

Toc tcyeˈyen Jesús mintiiˈ lastim cye xjal tuj cywitz fariseo, bix e tzaj tkˈojxin tuyax e jaw bisexin, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tej xin mintiiˈ tanem tkˈab:

―Nukpinx tkˈaba―tz̈i Jesús.

Bix e xiˈ tnukpiˈn jxin xjal tkˈabxin, bix ul tnaabl tkˈabxin.

Pero tej tzunj toc cycyeˈyen jxin fariseo ja lu, bix etzkexin tuj camon jaaˈ, bix akˈkexin te nincˈul tiˈj, tuya juntl clojxin tkˈon tiib tuya Herodes, tuˈn ti tten tuˈn tcub Jesús. Jatzen Herodes cawel tibaj Galilea.

Nim xjal e pon ttziiˈ mar

Yal te Jesús, bix e xiˈxin ttziiˈ tnijabel aˈ cyuya t‑xnakˈatzxin. Pero nimxse xjal aj Galilea lepchec tiˈ Jesús. Bix nimxse xjal e tzaj te jun wiktl tnom. E tzaj te Judea, te Jerusalén, te Idumea, te juntl jlajxe te nimaˈ Jordán, tej tnom Tiro, bixse te Sidón, cuma txolen toc cybiˈn xjal tikˈch nbint tuˈn Jesús. Tocxse lpe nim xjal, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz tuˈn tcub cybinchaˈn jun choc tuj aˈ tuˈntzen miˈn tzˈoc cutzˈjxin cyuˈn xjal, 10 cuma nimxse xjal yaab otk tzul tnaabl tuˈn tipemal Jesús. Juˈ tzunj nimxse juntl wik xjal yaab e baj tcuˈtzˈen tiib te mocolec te Jesús tuˈn tul cynaabl. 11 Bix juˈx kej xjal otk tzˈoc biman cyiˈj, bix e ponke tiˈ Jesús. Pero tej tzunj toc cycyeˈyen biman ja Jesús, bix oc cychkˈoˈn biman ke xjal tuˈn cycub maje twitz Jesús. Bix e jaw s̈‑in ke biman:

―¡Ja teyj Tcwal Dios!―tz̈itzen ke biman.

12 Pero bix e xiˈ tmayoˈn Jesús ke biman tuˈn miˈn jaw cys̈iˈn biman alcye Jesús.

E jaw t‑scyˈoˈn Jesús cablaaj t‑xnakˈatzxin

13 Yajcˈatltzen bix e xiˈ Jesús cyxol cocˈ witz, bix e xiˈ ttxcoˈnxin kej xjal e tajbexin. Tej tzunj cychmet‑xin, 14 bix etz tscyˈoˈn Jesús cablajajxin te tuya Jesús, bix tuˈntzen cyxiˈxin kbal tbanel tpocbal Jesús cye xjal tuj cykil tnom. 15 Bix e xiˈ tkˈoˈn Jesús cyipemalxin te lojolbel biman cyiˈ xjal. 16 Ejeeˈtzen xinj e tsicyˈ Jesús, kej xin lu: Simón, pero bix oc tkˈoˈn Jesús tcab tbixin te Pedro, 17 Santiago, bixse titzˈenxin Juan, tcwal jxin Zebedeo, jatzen Santiago tuya Juan oc tkˈoˈn Jesús cybi te tcwal kˈancyok, cuma nim nchi kˈajt‑xin, 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, bixse Santiago, tcwal jxin Alfeo, Tadeo, Simón, xcul xjal te jun cloj Celote tbi, 19 bixse Judas Iscariote, jatzen xinja t‑xiˈlel qˈueyente Jesús mas yaj. Ejeeˈtzen xinj oc cybi te t‑xel Jesús.

Jaj xooˈj yol tiˈ Espíritu Santo

20 Tetzlenxitltzen tscyˈoˈn Jesús ke t‑xnakˈatz, bix aj meltzˈajxin cyuya t‑xnakˈatz tuj jaaˈ jaaˈ ntemaxin. Bix tocxse chmet nim xjal tiˈ Jesús juntl maj, ya minteyˈ e binttl twaaˈnxin cyuya ke t‑xnakˈatzxin. 21 Pero tejtzen toc cybiˈn ke te tja Jesús tikˈch nbaj texin, bix e xiˈke te kˈilx texin cyja, cuma eˈlatzen tuj cywitz ka tuj twiˈxin otk jaw.

22 Juˈx kej xin txˈolbal ley, otk chi tzajxe tej tnom Jerusalén, kaˈ cyyolxin tiˈ Jesús. Bix e baj yolenkexin cyjulu:

―Ma tzˈoc tawil biman tiˈjxin, bix ma tzaj tkˈoˈn tawil biman tipemalxin tuˈn tel tlojoˈnxin ke biman cyiˈ xjal―tz̈itzen ke txˈolbal ley te Jerusalén.

23 Bix e tzaj ttxcoˈn Jesús ke txˈolbal ley, bix e xiˈ tkanen Jesús cyexin:

―¿Ti tten oj tel tlojoˈn tawil biman ke tuya tiˈ jun xjal? 24 Mlay tpa jun tnom ka tpaˈn tiib tuˈn kˈoj. Cwel xitj. 25 Jun najaj xjal tpaˈn tiib tuj tja jax mlay tzˈitzˈj tuˈn kˈoj. 26 Jaxse juˈx te bimana. Ka ma jaw meltzˈaj biman tiˈjx biman, jax mlay cypa biman. 27 At juntl cxeˈl nkbaˈna cyey. Min‑al baˈn tocx tuj tja jun xjal cyiw te kˈilbetz tkˈinemal tuj tja. Katzen ẍpoˈn, baˈntzen tetz tkˈinemal tuj tja. Jaxse juˈx weya. Waja chi el walkˈaˈna xjal te biman. Juˈ tzunj cwel nẍpoˈna biman. Ka ma tzˈel nlojoˈna ke biman cyiˈ xjal, jatzen ncub nẍpoˈna biman bix chicˈajtzen ka at mas wipemala twitz biman. 28 ¡Miˈn cyxooˈ cyiiba! Tzinen cxeˈl nkbaˈn cyey baˈn tcub tnajsaˈnte Dios tixja ilel, bix tixja xooˈj yol tiˈ Dios. 29 Pero al tzunj ma xooˈn yol tiˈ Espíritu Santo, mlaytzen tnajsa Dios til junx maj, sino matzen cyaj t‑xeeˈ til te junx maj―tz̈i Jesús cye txˈolbal ley, 30 cuma otk tzˈoc cykbaˈnxin ka tuˈn tipemal tawil biman otk tzˈela tlojoˈn Jesús ke biman cyiˈ xjal, bix juˈ otk tzaj te Jesús tipemal tuˈn Espíritu Santo.

Bix etzke txˈolbal ley.

Tej tpon ttxu Jesús cyuya ke titzˈenxin

31 Nuk chˈin tuj, tej tpon ttxu Jesús cyuya ke titzˈenxin tpeˈnj jaaˈ jaaˈ tocxa Jesús, bix ocx txocbajxin cyuˈn ttxuxin tuˈn tetzxin. 32 Pero min ocpan canantl jxjal ocx te txcolte Jesús. Entonces ejeeˈtl tzunj xjal kˈuklec nka ttxlaj Jesús e xiˈ kbante:

―Lu ttxuy cyuya ke titzˈena eteˈcˈa peˈna, bix lu ke nchi jyon tiˈja―tz̈i ke xjal te Jesús.

33 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―¿Al tzunj weya ntxu, bix al tzunj weya witzˈen?―tz̈i Jesús.

34 Bix akˈ Jesús cyeyˈlec cye xjal, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Ejeeˈ tzunj luwe weya ntxu bix weya witzˈen. 35 Yal tzun kej ma chi ula jatzen weya ntxuj bix witzˈena te ntz̈qˈuela. Pero aljxe xjal nbinchante tajbil Nmana Dios, ejeeˈ tzunj cˈoquel cyakˈ we, tisex ntxuya bix ke witzˈena te ntz̈qˈuela―tz̈i Jesús.

Bible Gateway Sponsors