Add parallel Print Page Options

Jun xjal mintiiˈ tanem t‑xumlal ul tnaabl tuˈn Jesús

Eltzen cabtl kˈij, bix ocx meltzˈaj Jesús juntl maj tuj tnom te Capernaum. Pero tej tzunj tbijt tpocbal Jesús ka otk ponxin tuj jun jaaˈ tuj tnom, lwewa e jaw tchmon naj tiib xjal tpeˈnj jaaˈ jaaˈ otk tzˈocxa Jesús, bix ocx baj ke xjal tunwen. Ya min ocx bajtl ke xjal tunwen, bix mitetpe peˈntl oca baj ke xjal. Bix akˈxin te txˈolbal tyol Dios cye xjal.

Ntxˈolbantzente Jesús cyxol xjal, tej tul jun cloj xjal ikentzen jun yaab tuˈn cyaja cyexin twitz jun wetbil. Mintiiˈ tanem t‑xumlalxin. Pero ya mix ocxakexin jaaˈ tocxe Jesús tunwen, cuma otk noj jaaˈ cyuya xjal. Entonces bixse e baj cybinchaˈnxin yaab tuˈn tjax cyiiˈnxin yaab twiˈ jaaˈ. Bix el cyiiˈnxin jun txol twiˈ jaaˈ, tuˈn tcuˈx cyxtunenxin yaab twitz wetbil jaaˈj tcuˈxa Jesús. Pero tej tzunj toc tcyeˈyen Jesús kˈuklec cycˈuˈj xjal tiˈ Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin te yaab cyjulu:

―Ncyˈaal, matzen najset tey til jaˈlewe―tz̈itzen Jesús te yaab.

Pero kˈuklec xsunkej xin txˈolbal ley, bix iyˈ tuj cycˈuˈjxin cyjulu:

―¿Tikentzen t‑xooˈna tiib jxjal lu te yolel juˈwa? Nxooˈn teja yol tiˈ Dios. Oˈcxcˈate Dios baˈn tnajsante cyil xjal―tz̈i tzunkexin tuj cycˈuˈjxin.

Pero el naj tniyˈ Jesús tiˈj ti jilel niyˈ tuj cycˈuˈj txˈolbal ley, bix e xiˈ tkanenxin:

―¿Tikentzen nxaˈ cyxiˈmana juˈwa? ¿Alcye mas secy tyol jilj tej yaaba tuj cywitza, japa: “Ma najset tila,” bix ma jaj: “Weˈwetzen tey, kˈinx twetbila, bix cutxetzen tjay”? Oj t‑xiˈ tkˈumen jun xjal: “Ma najset tila,” yaaˈn cyiwte tyol jilj, cuma min chicˈaj ka otk najset til xjal, bix ka min. Pero oj t‑xiˈ tkˈumen jun xjal tej yaaba: “Weˈwetzen tey, kˈinx twetbila, bix cutxetzen tjay,” mas cyiw tyol jilj, cuma cchicˈajaxel naj ka ma tzul tnaabl, bix ka min. 10 Pero konyeecˈaxse cyey ka inayen weja, jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, at wipemala twitz txˈotxˈ tuˈn nnajsaˈna cyil xjal―tz̈i Jesús cye txˈolbal ley.

Entonces bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tej xin yaab:

11 ―Weˈwetzen tey, kˈinx twetbila, bix cutxetzen tjay―tz̈i Jesús te yaab.

12 Tej tzunj t‑xiˈ tkbaˈn Jesús, tzin njaw weˈtlte yaab, tzin niyˈ tiˈtlxin twetbilxin, n‑etztlxin tuj jaaˈ cyxol xjal. Juˈ tzunj nimxse e jaw kleeˈ ke xjal, bix oc tzalaj ke xjal tiˈ Dios, bix e baj jaw yolenke:

―Bajxse tzˈoca kcyeˈyen jun maj tisej lu―tz̈itzen ke xjal.

Tej ttzaj txquet Leví tuˈn Jesús

13 Tbajlen tkˈaˈnaxitltzen Jesús jxin mintiiˈ tanem t‑xumlal, bix e xiˈ meltzˈajxin ttziiˈ jtnijabel aˈ, bix akˈ pomel lkˈe ke xjal tiˈ Jesús, bix nxnakˈtzantzen Jesús cyxol xjal. 14 T‑xiˈ tbeten Jesús juntl tkiyˈ, bix exxin twitz jun jaaˈ, jaaˈ eteˈcˈa kej xin chmol chojentj najben te juntl tnom Roma tbi. Jatztzen oca noj Jesús tiˈ Leví, tcwal jxin Alfeo. Jatzen Leví chmol pwak tuˈn Roma. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te Leví:

―Lpetz tey wiˈj te wuya―tz̈itzen Jesús.

Bix e jaw weˈ Leví, bix oc lpexin tiˈ Jesús.

15 Yaaˈntzen ti e baj, bix e xiˈ ttxcoˈn Leví ja Jesús te waaˈl tja cyuyax ke t‑xnakˈatz Jesús lepch tiˈj, bixse ke kanl chojentj, bix nimtl xjal iiqˈuenke tuˈn juntl wik, cuma nimxse xjal yaaˈn baˈn oc lpe tiˈj Jesús.

16 Bix e pon cabxin txˈolbal ley, cyxol jun cloj xjal n‑oc cykˈon cyiib cyiw tuj jtley Dios e cyaj tkˈoˈn Moisés, fariseo tbi cyclojan xjal. Tej tzunj tocx cycyeˈyen txˈolbal ley nwaaˈncx Jesús cyuya yuwin xjal, bix e xiˈ cykanenxin cye t‑xnakˈatz Jesús:

―¿Titzen taj jxin xnakˈtzal cyey nwaaˈncxxin cyuyaj yuwin xjal bix xsunkej kanl chojentja?―tz̈i tzunkexin.

17 Pero e tbi Jesús cyyol txˈolbal ley tej t‑xiˈ cykbaˈn cye t‑xnakˈatz Jesús. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye txˈolbal ley:

―Kej xjal baˈn min cheˈxcye tuya kˈanel. Yal tzunkej xjal yaab, il tiˈj ncheˈx tuya kˈanel. Jaxse juˈx weya. Min ma chin ul weya te kˈilectz cyej xjal mintiiˈ cyil cyey tuj cywitz, sino ma chin ul weya kˈilectz cyej xjal aj il tuj cywitza―tz̈i Jesús cye txˈolbal ley cyxol fariseo.

Jun kanbil tiˈj epaj weyaj

18 Pero attzen jun maj min chi waaˈn xjal lepch tiˈ tyol Juan Bautista bix xsunkej xjal lepch tiˈj ley fariseo, tuˈn t‑xiˈ cyyeecˈan xjal cyanem te Dios. Attzen cabtl xjal e xiˈ kanlecte te Jesús:

―Ma kila ka min chi waaˈn jxjal lepch tiˈ Juan Bautista bix ke lepch tiˈj ley fariseo. Pero yaltzen kej tey t‑xnakˈatz, minttzen chi waaˈn tisej cyewa. ¿Tikentzen min cybinche tisej cyej xjala?―tz̈i ke xjal te Jesús.

19 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús cye xjal:

―Tuj jun mejoblenel tzul nim xjal tuya chmilbaj te iyˈsal nin kˈij. Jayaxittzen cub cyyoˈn xjal weyaj, sino chi waaˈlcye xjal, cuma nchi tzalaj. 20 Laˈ altzen cye jun kˈij oj tcub naj chmilbaj, attzen bis. Entonces jatzen miˈn chi waaˈncye xjalj. Jaxse juˈx weya. Ojtzen ncub naja, baˈntzen tcub cyyoˈn weya nxnakˈatz weyaj, pero jaˈlewe mlay. 21 Pero at juntl cxeˈl nkbaˈn cyey. Min‑al jun xjal ncuˈx kˈonte jun remyent acˈaj tiˈ jun xbalen kˈanak, cuma mas qˈuelex rotj kˈanak tuˈnj acˈaj oj toc yutˈpaj. Jaxse juˈx weya, acˈaj nyola. Mlay tzˈoc tmoj kˈanak xnakˈtzaˈn. Tej min chi waaˈn xjal jaˈlewe ja te xnakˈtzaˈnja te nejl. 22 Bix juntl. Tise oj ncub cykˈeysaˈna acˈaj cyviney tuj jun kˈanak tzˈuˈn, n‑ex rotj tuˈn vino oj n‑el ipcˈaj, cuma cxeˈl tzˈuˈn tuj il tuyax vino qˈuelel kojl. Pero oj ncub cykˈeysaˈna acˈaj cyviney tuj acˈaj tzˈuˈn, mintzen tzˈex rotj. Jaxse juˈx weya nxnakˈatz. Mlay tzˈocx tuj cyey kˈanak cyxnakˈatza―tz̈i Jesús cye xjal.

Ke t‑xnakˈatz Jesús el cyiiˈn twitz triwa tuj kˈij te ajlabl

23 Attzen jun kˈij, bix ex bet Jesús cyxol triwa cyuya t‑xnakˈatz. Tecˈa mancˈbil kˈij tuj smant, jaj kˈij xjan cyxol xjal. Nchi exxe tzunxin ttziiˈ triwa, niyˈxetzen cytokaxin tspigayil triwa, nxiˈxetzen cywaaˈnxin, tisenx cyten xjal. 24 Bix oc naj cykanbil jxjal fariseo twitz Jesús:

―Cyena. ¿Tikentzen tzin tcuyaney tuˈn tel cytokan jtey t‑xnakˈatza tspigayil jtriwawa? Xjante jaˈlewe. Keya kxol, akˈuntl teja, bix jatzen jun kˈij tuˈn kajlan keya jaˈlewe―tz̈itzen ke fariseo te Jesús, cuma nimalxse ke xjal tuj cyley.

25 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―¿Bajxpatzen txaˈ cycyeˈyena tuj uˈj ti e baj tej xin kiyˈjil David cyuya ke tuyaxin tej toc nim takˈ weyaj cyexin jun maj? 26 Te tzunj tyem tej tocx Abiatar te nintzaj tawil naˈl Dios, bix ocx David tuj tja Dios, bix etz tiiˈnxin jpan cloˈn tex te Dios, bix jatzen panj xjan t‑xiˈ twaaˈn jun xjal, oˈcxcˈa ke tawil naˈl Dios baˈn t‑xiˈ waaˈnte. Bix e xiˈ twaaˈn David cyuya ke tuya―tz̈i Jesús cye fariseo.

27 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús juntl yol cyexin:

―At juun tley Dios mas nintzaj twitz cabtl tley Dios, tisen tzunj ley tuˈn tclet xjal tuˈn weyaj twitzj nuk cˈuˈn xjan pan. Yaltzen tisen ja lu, ja kˈij te ajlabl o cub tbinchaˈn Dios te onbil xjal. Pero yaaˈn te xjal o cub bint te cˈojlal te kˈij. 28 Juˈ tzunj inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios, at wipemala ncawena cyibaj xjal laˈ ti cwel cybinchen te ja kˈij jaˈlewe―tz̈i Jesús cye fariseo.