A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 10 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cuya tijonic chrij ri qui jachic quib jucˈulaj winak

10  Xel cˈu bi ri Jesús pa ri tinimit Capernaum, xeˈ pa Judea, xukujeˈ xeˈ chˈäkäp che ri nimaˈ Jordán. Xquimulij cˈu quib qˈuia winak rucˈ jumul chic. Ri Jesús jumul chic xeutijoj jas ri nakˈatal wi ri Areˈ. Xeopan cˈu jujun tataˈib fariseos rucˈ ri Jesús, xquitaˈ cˈu che we takal che jun achi cujach bi ri rixokil. Xa xquibij waˈ che ri Jesús rech cäkaj ri Areˈ pa qui kˈab. Xchˈaw ri Jesús, xubij chque: ¿Jas pu ri xtak wi alak rumal ri ka mam Moisés? ―xchaˈ.

Xquibij cˈu ri tataˈib fariseos: Ri ka mam Moisés xuyaˈ chke chi jun achi cuyaˈ cutzˈibaj jun wuj ri cubij wi chi ri achi cujach bi ri rixokil, xa je riˈ cˈut cäjach bi ri ixok, ―xecha che.

Xubij cˈu ri Jesús chque: Xa rumal chi sibalaj abajarinak ri animaˈ alak, are rumal riˈ xtzˈibax waˈ we takanic riˈ chech alak rumal ri ka mam Moisés, ―cächa chque. Tzpa ru chaplexic lok ronojel, aretak ri Dios xuchap u banic ruwächulew, “chi achi chi ixok xeuban ri Dios”. “Rumal waˈ jun achi cuya can ru nan u tat, cätuni cˈu na rucˈ ri rixokil. Xa e jun na ri quieb riˈ,” ―cächa riˈ. Je cˈu riˈ man e quieb tä chic, xane xa e jun waˈ. Rumal cˈu riˈ jas ri xeutunuba ri Dios, mäjach qui wäch waˈ rumal ri winak, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib fariseos.

10 Aretak e cˈo chic pa ja, ri tijoxelab xquitaˈ che ri Jesús chi cubij chi na jumul chic jas quel cubij riˈ ri xtzijox rumal. 11 Xubij cˈu ri Jesús chque: Apachin ri cujach bi ri rixokil, cäcˈuli chi cˈu na rucˈ jun ixok chic, ri achi riˈ cuban ri nimalaj mac ri äwas u banic chrij ri nabe rixokil. 12 We are ri ixok cujach bi ri rachajil, cäcˈuli chi cˈu na rucˈ jun achi chic, ri ixok riˈ cuban ri nimalaj mac ri äwas u banic chrij ri rachajil, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Ri Jesús queutewchij ri acˈalab

13 Ri winak xequicˈam lok ri acˈalab cho ri Jesús rech cuya ru kˈab pa qui wiˈ. Xeyaj cˈu ri winak cumal ri tijoxelab. 14 Aretak xril ri Jesús chi queyajon ri tijoxelab, xpe royowal, xubij chque: Chiya chque ri acˈalab chi quepe wucˈ, meikˈatej rumal chi ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak are quech ri e jeˈ tak waˈ, ―cächaˈ. 15 Kas tzij ri quinbij chiwe chi apachin ri man cucˈam tä riˈ ru takanic ri Dios jeˈ jas ri cuban jun alaj acˈal, man cäyiˈ tä cˈu che chi cätakan ri Dios puwiˈ, ―xcha chque.

16 Ri Jesús xeukˈaluj ri acˈalab, xuya cˈu ru kˈab pa qui wiˈ, xeutewchij.

Copan jun kˈinomalaj ala rucˈ ri Jesús

17 Aretak ri Jesús xutakej chi ru be, chanim xpe jun acˈal achi rucˈ, xxuqui chuwäch, xutaˈ che, xubij: Utzalaj Ajtij, ¿jas quinban in rech quinrik ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic? ―xcha che.

18 Xubij cˈu ri Jesús che: ¿Jas che cabij utz chwe? ¡Man cˈo tä jun kas utz, xane xak xuwi ri Dios! ―cächa che. 19 Awetam cˈu ri cätakan wi ru Lokˈ Pixab ri Dios: “Matcämisanic, maban ri nimalaj mac ri äwas u banic rucˈ ri rixokil jun winak chic, maban ri elakˈ, maban tzij chrij jun winak chic, maban subunic che jun winak chic che resaxic ri rech ri areˈ, nim cheawil wi ra nan a tat,” ―cächa riˈ, ―xcha ri Jesús che.

20 Xubij cˈu ri achi che: Ajtij, ronojel waˈ nu takem tzaretak in acˈal na, ―xcha che.

21 Ri Jesús co xcaˈy che ri achi, sibalaj lokˈ xril wi, xubij che: Cˈo jun jasach chic ri cˈä mäjaˈ cabano. Cheaqˈuiyij conojel ri jastak awe, chaya ri rajil chque ri mebaˈib. Cäcˈoji cˈu na ra kˈinomal chilaˈ chicaj. Joˈ, tasaˈj wucˈ, chatelej cˈu ra cruz, ―xcha che. (Quel cubij waˈ chi man nim tä chic cäril wi ru cˈaslemal, pune ta ne curik ri cämical rumal rech ri Jesús.)

22 Xqˈuextaj cˈu ru wäch ri achi, xcˈäxcˈob ri ranimaˈ rumal ri xubij ri Jesús che. Xbisonic xeˈc, rumal chi qˈuia u kˈinomal cˈolic.

23 Xcaˈy ri Jesús pa tak u xcut, xubij chque ru tijoxelab: ¡Sibalaj cˈäx cäquitij ri kˈinomab queopan rucˈ ri Dios rech cätakan pa qui wiˈ! ―xcha chque.

24 Ri tijoxelab xquicajmaj ri xubij chque, man xquirik tä chic jas xcaˈno. Xchˈaw chi jumul ri Jesús, xubij chque: Kachalal, kas cˈäx cäquitij ri winak ri cäcuˈbi ri canimaˈ chrij ri kˈinomal, queopan rucˈ ri Dios rech cätakan pa qui wiˈ. 25 Are man cˈäx tä ri rocˈowisaxic jun quiej camello pa ru julil jun tˈisombal bak chuwäch ri ropanic jun kˈinom rucˈ ri Dios rech cätakan puwiˈ, ―xcha chque.

26 Sibalaj xquicajmaj waˈ ri tijoxelab, xquibij cˈu chbil tak quib: ¿Jachin ta cˈu lo ri cäcowinic curik ru tobanic ri Dios? ―xechaˈ.

27 Ri Jesús tajin queucaˈyej, xubij cˈu chque: Man quecowin tä ri winak chubanic waˈ, cäcowin cˈu na ri Dios che, rumal chi ri Dios cäcowin chubanic ronojel, ―xcha chque.

28 Ri tat Pedro xuchˈabej ri Jesús, xubij: Tat, chilampe la chi ri uj ka yoˈm can ri jastak ke, uj cˈo ucˈ la, ―xcha che.

29 Xubij cˈu ri Jesús: Kas tzij ri quinbij chiwe chi man cˈo tä jun ri cuya can ri rachoch, ri rachalal, ru nan u tat, ri rixokil, ri ralcˈual, ri rulew rumal wech in, xukujeˈ rumal rech ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, 30 ri mat curik na cämic pa tak we kˈij junab riˈ jun ciento mul ri e jeˈ tak waˈ, ri rachoch, rachalal, ru nan, ralcˈual, rulew, pune rucˈ cˈäx ri cäbantaj che cumal ri winak. Xukujeˈ curik na ru cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic pa tak ri kˈij ri junab ri quepe na, ―cächa chque. 31 E qˈuia chque ri winak ri nim queil wi cämic, man nim tä chi na queil wi pa ri kˈij riˈ, xukujeˈ e cˈo ri man nim tä queil wi cämic, nim cˈut queil wi na, ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj jumul chic chi cäcäm na

32 E benak cˈu pa ri be, pakalem cäcaˈn pa Jerusalén, nabejinak cˈu ri Jesús chquiwäch ru tijoxelab. Ri e areˈ sibalaj xquicajmaj u wäch ri Jesús. Conojel ri e teren chrij sibalaj quixeˈm quib. Ri Jesús xeusiqˈuij jumul chic ri cablajuj u tijoxelab rucˈ pa qui tuquiel wi, xuchaplej cˈu u bixic chque ri cäban na che. 33 Xubij cˈu chque: Chiwilampeˈ, benam ke, tajin cujpaki pa ri tinimit Jerusalén. Quinjach cˈu na in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, pa qui kˈab ri qui nimakil ri sacerdotes, xukujeˈ pa qui kˈab ri tijonelab re ri Pixab. Cäquikˈat na tzij pa nu wiˈ chi quincämisax na, quinquijach cˈu na pa qui kˈab ri niqˈuiaj winak chic. 34 Cäquetzˈbej na nu wäch, xukujeˈ cäquichubaj na nu wäch. Quinquirapuj na, quinquicämisaj. Quincˈastaj chi cˈu na churox kˈij, ―xcha ri Jesús chque.

Ri tat Jacobo, ri tat Juan cäquitaˈ jun tokˈob che ri Jesús

35 Xekeb cˈu ru cˈojol ri tat Zebedeo rucˈ ri Jesús, e areˈ ri tat Jacobo, ri tat Juan, xquibij cˈu che: Kajtij, cäkaj chi cäban la chke apachique u wäch tokˈob ri cäkataˈ che la, ―xecha che.

36 Xubij ri Jesús chque: ¿Jas cˈu quiwaj chi quinban chiwe? ―xcha chque.

37 Xquibij cˈu che: Aretak cänimarisax ri kˈij la, cätakan chi la pa qui wiˈ conojel, ya la chke chi cujtˈuyi na ucˈ la, chi jun chke cäcˈoji pa ri wiquiäkˈab la, ri jun chic pa ri moxkˈab la, ―xecha che.

38 Xubij cˈu ri Jesús chque: ¡Man quichˈob taj jas u wäch tokˈob ri quitaˈ chwe! ―cächa chque. ¿A quixcowinic quichˈij na ri cˈäx ri quinrik na in, quitij cˈu na iwe ri cˈo pa ri vaso ri quintij na we in? ¿A quixcowinic cäban i kasnaˈ ix jas ri kasnaˈ ri cäban na chwe in? ―xcha chque.

39 Xquibij cˈu che: Cujcowinic, ―xecha che.

Xubij cˈu ri Jesús chque: Kas tzij quitij na iwe ri cˈo pa ri vaso ri quintij na we in, xukujeˈ cäban na i kasnaˈ jas ri kasnaˈ ri cäban na chwe in, ―cächa chque. 40 Are cˈu ri tˈuyulem pa ri nu wiquiäkˈab, we ne pa ri nu moxkˈab, man cuyaˈ taj quinya in chiwe. Are waˈ quech ri e chaˈtal rumal ri Dios chi quetˈuyi pa tak ri tˈuyulibal riˈ, ―xcha chque.

41 Aretak ri lajuj tijoxelab chic xquita u bixic ronojel waˈ, xpe coyowal ri e areˈ chque ri tat Jacobo, ri tat Juan. 42 Xeusiqˈuij cˈu ri Jesús, xubij chque: Ri ix iwetam chi ri winak ri yaˈtal chque chi quetakan pa qui wiˈ ri niqˈuiaj winak chic, kas tzij e cˈo riˈ pa qui kˈab. Ri qui nimakil winak quetakan pa qui wiˈ xukujeˈ, ―cächaˈ. 43 Man jeˈ tä cˈu waˈ ri ix, xane apachin chiwe ri craj chi nim quil wi, rajwaxic chi coc na waˈ che patänil iwe. 44 Apachin chiwe ri craj coc che i nimal ix, nabe rajwaxic chi coc na che patänil que conojel, ―cächaˈ. 45 Are je riˈ, rumal chi ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, man in petinak taj rech quinpatänixic, xane rech quinpatänin chque niqˈuiaj chic, xukujeˈ rech quinya ri nu cˈaslemal che tojbal re ri qui tzokopixic qˈuia winak, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cucunaj ri moy achi, Bartimeo u biˈ

46 Xeopan cˈu pa ri tinimit Jericó. Elem chi cˈu bic cuban ri Jesús pa Jericó, e rachiˈl cˈu ru tijoxelab xukujeˈ qˈuialaj tak winak chic. Cˈo cˈu jun moy achi, Bartimeo u biˈ, tˈuyul chiˈ ri be, are cˈu jun molonel waˈ, u cˈojol ri tat Timeo. 47 Aretak xuto chi tajin cocˈow ri Jesús aj Nazaret, co xchˈawic, xubij: ¡Tat Jesús, ralcˈual can ri ka mam David, tokˈobisaj la nu wäch! ―xchaˈ.

48 E qˈuia ri winak ri xquiyajo, xquibij che chi chutzˈapij u pu chiˈ. Ri areˈ cˈut xa man cuta taj, xane más co na xchˈawic, xubij: ¡Ralcˈual can ri ka mam David, tokˈobisaj la nu wäch! ―xchaˈ.

49 Xtaqˈui cˈu ri Jesús, xubij: Siqˈuij baˈ alak lok, ―xcha chque.

Xquisiqˈuij cˈu lok ri moy, xquibij che: ¡Chachajij awanimaˈ! ¡Chatwalijok! Ri Jesús tajin catusiqˈuij, ―xecha che.

50 Ri areˈ cˈut xurokij can ru kˈuˈ jelaˈ, chanim xwalijic, xeˈc, xopan rucˈ ri Jesús. 51 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij che: ¿Jas caj la chi quinban che la? ―xcha che.

Xubij ri moy che: Ajtij, cwaj quincaˈy jumul chic, ―xcha che.

52 Xubij ri Jesús che: Cuyaˈ queˈ la. Ya xutzir la rumal chi xcojon la chwe, ―xcha che.

Chanim cˈut xcowinic xcaˈyic, xteri bi chrij ri Jesús pa ri be.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes