A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 6 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ru tijoxelab ri Jesús quequichˈup ru jolom trico pa jun kˈij re uxlanem

Pa jun kˈij re uxlanem ocˈowem re ri Jesús pa tak ri ticoˈn. Ru tijoxelab tajin quequichˈup ru jolom trico, quequikˈich pa qui kˈab, quequitijo. Jujun tataˈib fariseos xquibij: ¿Jas che cäban alak ri äwas u banic pa ri kˈij re uxlanem? ―xecha chque.

Ri Jesús xchˈawic, xubij chque ri fariseos: ¿A mat ne siqˈuim alak jas ri xuban ri ka mam David aretak xnumic, xukujeˈ ri xcaˈn ri e cˈo rucˈ? ―cächaˈ. Xoc cˈu bi ri ka mam David pa ri rachoch Dios, xuchap ri wa ri e yoˈm cho ri Dios, xutijo, xuya que ri e cˈo rucˈ xukujeˈ. Äwas cˈu ne u tijic waˈ cumal xak jachinok. Xane xak xuwi chque ri sacerdotes yaˈtal wi waˈ, ―xcha chque.

Xukujeˈ xubij chque: Ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo nu takanic puwiˈ ri kˈij re uxlanem xukujeˈ, ―xcha chque.

Cäcunax jun achi ri cäminak jun u kˈab

Pa jun kˈij re uxlanem chic xoc bi ri Jesús pa ri rachoch Dios, xuchap cˈu u yaˈic tijonic chque ri winak. Cˈo jun achi chilaˈ ri cäminak jun u kˈab, ri u wiquiäkˈab. Caluchiˈx cˈu ri Jesús cumal ri tijonelab re ri Pixab, xukujeˈ cumal ri tataˈib fariseos, che rilic we ri Areˈ cärutzirisaj ru kˈab ri achi pa ri kˈij re uxlanem rech cuyaˈ cäquibij chi cˈo u mac. Ri Jesús xretamaxtaj ri qui chomanic. Xubij cˈu che ri achi ri cäminak u kˈab: Walij baˈ la, tacˈal la pa ka niqˈuiajal, ―xcha che.

Xwalij cˈut, xtaqˈui chilaˈ. Xubij ri Jesús chque ri niqˈuiaj winak ri e cˈolic: Cˈo ri cwaj quintaˈ chech alak, ―cächa chque. ¿Jachique ri yaˈtal u banic pa ri kˈij re uxlanem? ¿A are ri u banic utzil? ¡We ne are ri u banic etzelal! ¿A yaˈtal ri u toˈic ru cˈaslemal jun o ri u cämisaxic? ―xcha chque.

10 Ri Jesús co xcaˈy chque conojel ri e cˈo pa tak u xcut, xubij cˈu che ri achi: Yuku ri kˈab la, ―xcha che.

Jeˈ xubano, xutzir cˈu can ru kˈab. 11 Ri u cˈulel ri Jesús sibalaj xejikˈ che ri coyowal, xquichˈabla cˈu quib jas ri quecowin chubanic chrij ri Jesús.

Quechaˈ ri cablajuj apóstoles rumal ri Jesús

12 Pa ri kˈij riˈ xeˈ ri Jesús pa jun juyub chubanic orar. Xrocˈowisaj ronojel jun akˈab pa oración cho ri Dios. 13 Aretak xsakiric, xeusiqˈuij ru tijoxelab, xeuchaˈ cablajuj, xubij apóstoles chque (ri quel cubij “nu takoˈn”). 14 E are tak waˈ ri xeuchaˈ ri Jesús: Ri tat Simón ri xukujeˈ cäbix Pedro che, ri tat Andrés u chakˈ ri tat Pedro, ri tat Jacobo xukujeˈ ri tat Juan, ri tat Felipe xukujeˈ ri tat Bartolomé. 15 Xeuchaˈ cˈu ri tat Mateo xukujeˈ ri tat Tomás, ri tat Jacobo ru cˈojol ri tat Alfeo, xukujeˈ ri tat Simón ri cäbix “u nimal tinimit” che. 16 Xukujeˈ xeuchaˈ ri tat Judas ru chakˈ ri tat Jacobo, xukujeˈ ri tat Judas Iscariote ri xjachow ri Jesús.

Ri Jesús cuya tijonic chque qˈuia winak

17 E rachiˈlam ru tijoxelab, ri Jesús xkaj lok pa ri juyub, xtaqˈui cˈu pa jun lianic. Sibalaj e qˈuia ri winak ri xebel lok pa conojel tak ri tinimit re Judea, pa ri tinimit Jerusalén, xukujeˈ pa tak ri takˈaj re Tiro xukujeˈ re ri Sidón. Xeopan cˈu rucˈ ri Jesús chutatabexic ri cubij, xukujeˈ rech quecunax che tak ri qui yab. 18 Xukujeˈ xerutzirisaj ri winak ri cäquirik cˈäx cumal ri itzel tak espíritus. 19 Conojel ri winak cäquitzucuj cäquichap cok ri Jesús rumal rech chi quel chukˈab rucˈ che qui cunaxic conojel.

Ri Jesús cuya tijonic chrij jachin riˈ ri curik ri kas utzil

20 Xcaˈy cˈu ri Jesús chque ru tijoxelab, xubij chque: Utz iwe ix ri ix mebaˈib rumal chi ri Dios cätakan pi wiˈ.

21 Utz iwe ix ri quixnum cämic rumal chi sibalaj cˈo ri quitij na.

Utz iwe ix ri quixokˈ cämic rumal chi quixtzeˈn na rucˈ quicotemal.

22 Utz iwe ix aretak quetzelax i wäch cumal ri winak, xukujeˈ aretak quixquesaj bi cucˈ, quixquiyokˈo, xukujeˈ aretak quetzijon chiwij jeˈ ta ne chi ix lawalo tak winak. Utz iwe aretak ri winak cäcaˈn ronojel waˈ chiwe xa rumal wech in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, ―cächa ri Jesús. 23 Sibalaj chixquicot pa ri kˈij riˈ, chixtzeˈnok, rumal chi nim ri tojbal iwe ri quirik na pa ri caj. Xukujeˈ ne ri catiˈt qui mam we winak riˈ jeˈ xcaˈn chque ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer, ―xcha chque.

24 Tokˈob cˈu i wäch ix, ri ix kˈinomab, rumal chi ya xixquicot ix waral.

25 Tokˈob i wäch ix ri sibalaj cˈo quitij cämic rumal chi cäpe ri kˈij ri sibalaj quixnum na.

Tokˈob i wäch ix ri xa quixtzeˈn rucˈ quicotemal cämic rumal chi quixbison na, quixokˈic.

26 Tokˈob i wäch ix aretak conojel ri winak sibalaj utz quetzijon chiwij, rumal chi jeˈ xcaˈn ri catiˈt qui mam we winak riˈ ojer chque ri xquijaluj quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.

Cheiwaj ri winak ri cäcaˈn qui cˈulel chiwe

27 Quinbij cˈu chiwe ix ri tajin quitatabej ri nu tzij: Cheiwaj ri cäcaˈn qui cˈulel chiwe. Chibana utzil chque ri queetzelan i wäch. 28 Chibij: Ri Dios cˈo pi wiˈ, ―quixchok chque ri winak ri cäquitzak itzel tzij pi wiˈ. Chibana orar pa qui wiˈ ri queyokˈon chiwe, ―cächaˈ. 29 We cˈo jun catchˈayow che ri juperaj a palaj, chaya ri juperaj chic chuwäch. We cˈo jun cumaj ra chaquet, chaya che chi cucˈam bic xukujeˈ ra camixaˈ. 30 Chaya che apachin ri cˈo jas cutaˈ chawe. Mataˈ chi ri jastak awe che ri jun ri xucˈam bic. 31 Ri quiwaj chi cäcaˈn na ri winak chiwe, jeˈ chibana ix chque xukujeˈ, ―cächaˈ.

32 We xak xuwi queiwaj ri winak ri quixcaj ix, ¿jas ta cˈu che quichomaj chi i banom jun nimalaj utzil? Xukujeˈ ne ri ajmaquib cäcaj quib. 33 We xak xuwi quiban utzil chque ri winak ri quebanow utzil chiwe, ¿jas cˈu che quichomaj chi cˈo nimalaj utzil i banom? Are jeˈ cäcaˈn ri ajmaquib xukujeˈ, ―cächaˈ. 34 We xak xuwi quiya qui jalomal ri cuˈl i cˈux chquij chi cäquitzelej chi na waˈ, ¿jas ta che riˈ quibij chi i banom utzil? Xukujeˈ ne ri ajmaquib cäquiya ri qui jalomal ri cach tak ajmaquib ri cuˈl qui cˈux chquij chi cäquitzelej chi na waˈ. 35 Cheiwaj ri cäcaˈn qui cˈulel chiwe. Chibana utzil. Chiya jalomal, micuˈba iwanimaˈ chrij chi cätzelex chi na waˈ jumul chic. Nim cˈu ri tojbal iwe, cäkˈalajin cˈu na chi kas ix ralcˈual ri Dios aj Chicaj, rumal chi sibalaj utz cuban ri Dios chque ri man quemaltioxin taj, xukujeˈ chque ri lawalo tak winak. 36 Chitokˈobisaj qui wäch ri winak jeˈ jas ri Dios ri i Tat u tokˈobisam i wäch ix, ―xcha ri Jesús.

Mikˈat tzij pa qui wiˈ niqˈuiaj winak chic

37 Mikˈat tzij pa qui wiˈ niqˈuiaj winak chic, man cäkˈat tä cˈu na tzij pi wiˈ ix rumal ri Dios. Mibij tzij chquij ri winak, man cäbix tä na tzij chiwij ix rumal ri Dios. Chisacha ri qui mac juleˈ chic, cäsach cˈu na i mac ix. 38 Chiya ix chque niqˈuiaj chic, ri Dios cˈut cuya na chiwe rucˈ jun utzalaj pajanic, tˈicom, cänoj ra cˈolibal, cäjatˈjatic, ―cächaˈ. Rumal chi jas ri pajanic ri quiya ix, jeˈ ri pajanic ri cuya na ri Dios chiwe, ―xcha ri Jesús chque.

39 Ri Jesús xucoj chi na jun cˈutbal chic rech tijonic, xubij: ¿A cäcowin lo jun winak ri man cäcaˈy taj chucˈamic u be jun winak chic ri man cäcaˈy taj? ¿A mat junam riˈ quetzak bi pa jun jul? ―cächa chque. 40 Man cˈo tä jun tijoxel ri nim na u banic chuwäch ri rajtij. Pune ta ne aretak cätijotaj ri tijoxel, junam cˈu na rucˈ ri rajtij, ―cächaˈ.

41 ¿Jas che cˈo cabij chquij niqˈuiaj winak chic? Jeˈ ta ne chi cacaˈyej jun alaj mes ri cˈo pa ru wakˈäch ri awachalal, man cawil tä cˈu ri a mac at ri jeˈ ta ne jun tem ri cˈo pa ri a wakˈäch. 42 Jeˈ ta ne chi cabij che ri awachalal: “Chaya chwe chi quinwesaj cok ri alaj mes ri cˈo pa ra wakˈäch,” ―catcha che. ¡Xak quieb a wäch! Man cawil tä cˈu ri tem ri cˈo pa ra wakˈäch at. Nabe rajwaxic casucˈumaj ri a cˈaslemal at jeˈ ta ne chi cawesaj bi jun tem pa ra wakˈäch. Te cˈu riˈ kas utz catcaˈy na che resaxic cok ri alaj mes pa ru wakˈäch ri awachalal ri jeˈ ta ne xa jun mac ri man nim taj, ―xcha ri Jesús.

Are etamtal jun cheˈ rumal ri u wächinic

43 Man cˈo tä jun cheˈ ri man utz taj ri cuya utz u wächinic. Man cˈo tä cˈu jun utzalaj cheˈ ri cuya u wächinic ri man utz taj. 44 Are etamtal ri jun cheˈ rumal ru wächinic. Man quetam tä higos chrij ri qˈuix, man quetam tä cˈu uvas chquij ri juwiˈ qˈuix, ―cächaˈ. 45 Jun utzalaj winak are cutzijoj ri utzil ri cˈo pa ranimaˈ. Jun winak ri man utz taj are cutzijoj riˈ ri lawaloyil ri cˈo pa ranimaˈ. Xak xuwi cutzijoj jun winak jas ri cˈo pa ranimaˈ, ―xcha ri Jesús.

Waral cätzijox wi ri quieb u wäch tacˈalibal ja

46 Jas che quibij chwe: “Kajaw, Kajaw,” ―quixcha chwe. Man quinimaj tä cˈu ri quinbij, ―cächaˈ. 47 Quincˈut na chiwäch jachin rucˈ quinjunamaj wi ronojel winak ri cäpe wucˈ in, ri cutatabej ri quinbij xukujeˈ cänimanic, ―cächaˈ. 48 Junam waˈ we winak riˈ rucˈ jun winak ri cuyac rachoch. Cucˈot ri ulew, naj cukasaj. Cuban ri tacˈalibal re ri ja puwiˈ ri abaj. Aretak cäpe jun nimalaj u wo jaˈ, ri jaˈ cupuqˈuij rib chrij ri ja riˈ, man cäcowin tä cˈu chuyicoˈmisaxic rumal chi yacom waˈ puwiˈ ri abaj, ―cächaˈ. 49 Ri winak cˈut ri quetataben ri nu tzij, man queniman tä cˈu riˈ, e areˈ junam rucˈ ri winak ri cuyac ri rachoch puwiˈ ri ulew, man cuban tä cˈu ru tacˈalibal ri ja. Aretak cäqˈuiy ri jaˈ, cupuqˈuij rib chrij ri ja, chanim cätzakic, cäyojyob cˈu ri ja, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes