Add parallel Print Page Options

Jun techel tiˈj jun viuda bix juez yaaˈn baˈn

18  Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús juntl techel cye t‑xnakˈatzxin, tuˈn t‑xiˈ tyeecˈanxin cye tuˈn miˈn baj cycˈuˈj tiˈ Dios tuˈn ttzaj tonenxin ejeeˈ oj t‑xiˈ cykanen texin, bix tuˈn miˈn cyaj cykˈoˈn tuˈn toc ke cycˈuˈj tiˈjxin. E xiˈ tkbaˈnxin:

―At junxin juez e cawen tuj jun tnom. Mintiiˈ tajxin Dios, bix jax mintiiˈ lastim cye xjal texin. Tuj xsunj tnom at junxuj mebe xuuj. Nim maj e ponxuj tuya juez, bix n‑oc tkbaˈnxuj texin: “Taat, kbanx chˈin tej xinak lu o tzˈalkˈan wiˈja tuˈn tajtz tkˈoˈn,” tz̈ixuj. Minteyˈ e tocsla juez jaxuj. Pero at jun kˈij e xiˈ tkbaˈnxin: “Amale mint tzˈoc nbiˈna Dios, bix amale minttiiˈ lastim cye xjal weya, pero cxeˈl wonena ja viuda lu, tuˈntzen miˈn nuk tzˈoctz tenxuj wiˈja,” tz̈i juez.

Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj tyol jjuez yaaˈn baˈn. Katzen jaj xin juez e tbi tkanbil jxuj xuuj, ¿mimpa tzˈoc tbiˈn Dios ke t‑xjal nchi cubsan cywitz texin te kˈij bix te koniyan tuˈn cyclet twitzj kaˈ? ¿Cˈoquelpa Dios tisenj xin juez tcyˈi tzˈoc tbiˈn viuda? ¡Min! Cxeˈl nkbaˈna cyey, yaaˈn tuya cubsaj witzbaj ctzaal tonen Dios ke t‑xjal cywitzj xjal nchi binchan kaˈ cyiˈj. Pero oj wul meltzˈaja twitz txˈotxˈ, ¿at‑xpa xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ Dios?―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Jun techel tiˈj fariseo bix jxin chmol pwak

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús jun techel cyej xjal oc ke tcˈuˈj cyiˈjx tuˈnj jiquen eteˈ tuj cywitz, bix el cyiiqˈuetl ke niyˈtl xjal. E xiˈ tkbaˈnxin:

10 ―At caˈba xinak ocxke tuj tja Dios te naˈl Dios. Junxin tej cloj fariseo cyxolxin, bix juntlxin chmol chojentj te gobierno cyxolxin. 11 E jaw weˈ jxin fariseo bix e naˈnxin Dios tiˈjxxin. E xiˈ tkbaˈnxin: “Kman Dios, nxiˈ nkˈoˈna chjonte tey yaaˈn jun aj il kena tisen juntl wik xjal. Yaaˈn jun alakˈ kena. Mintiiˈ kaˈ nbint wuˈna jmintiiˈ nbyan tuj ley. Yaaˈn juˈ kena tisen aj pajlel. Yaaˈn juˈ kena tisenj chmol chojentj tcub chixa. 12 Weya, ncub npaˈna weyaj caˈba maj tuj smant. Bix nchin kˈona tlajan paˈ tiˈ cykilca tzin ncamana te tja Dios,” tz̈i fariseo te Dios. 13 Yal tzunj xin chmol chojentj, tuˈn tchˈixewxin ex weˈxin naˈl Dios cyiˈjxe xjal tuj tja Dios. Min e jaw tcyeˈyentlxin jawne tuj naˈj Dios, tisex tten cyuˈnxin, sino nuk oc tpjuˈnxin ttzi t‑xuucˈxin tuˈn tbisxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin: “Dios, tzajxit tkˈoˈna tkˈakˈbil tcˈuˈja wibaja, cuma jun aj il kena,” tz̈ixin. 14 Cxeˈl nkbaˈna cyey, ja tzunj xin chmol chojentj e xiˈxin tjaxin ya otk najset tilxin tuˈn Dios, tuˈnj otk txiˈ tkbaˈnxin te Dios aj ilxin. Pero ja tzunj xin fariseo, min e tocsla Dios jaxin, cuma alcyej xjal njaw tnimsan tiib, cˈoquel te chˈin. Ja tzunj xjal n‑oc tkˈon tiib te chˈin, cˈoquel te jawnex―tz̈i Jesús cyej xjal e jaw cynimsan cyiib.

Tej tcub tcyˈiwlaˈn Jesús ke neeˈ

15 At juntl e baj tuj juntl kˈij. E pon cyiiˈn ke xjal ke cyẍlak twitz Jesús, tuˈntzen tcub tkˈoˈnxin tkˈabxin cyibaj. Pero tej t‑xiˈ cycyeˈyen t‑xnakˈatz Jesús jlu, e xiˈ cykbaˈnxin cye ke cyman neeˈ cytxu neeˈ tuˈn miˈn chi oc ten yaalte texin juˈwa. 16 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Miˈn tzˈoc cymayoˈna tuˈn miˈn chi tzaj ke neeˈ wuyena, cuma kej neeˈwa jun cyanem te cmolte alcye cxeˈl kˈoˈn cye, bix nuk ka juˈ tanem jun xjal tisen ja neeˈwa, baˈntzen tocx tuj tcawbil Dios. 17 Cxeˈl nkbaˈna cyey, alcyej xjal yaaˈn juˈ tanem tisen tanem jun neeˈ tuˈn tiikˈente alcyej tzin tkˈoˈn Dios, mlay tzˈocx tuj tcawbil Dios―tz̈i Jesús.

Junkˈa cwal kˈina

18 At junxin xjal crinsipal cyxol judío oc tkanenxin te Jesús:

―Xnakˈtzal baˈn, ¿alcye cbinel wuˈna tuˈn ncamana nchunkˈlala te junx maj?―tz̈ixin.

19 E xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―¿Tikentzen nchin oca tkˈoˈna te baˈn? Min‑al te jun baˈn, nuk ja te Dios baˈn. 20 Yaltzen tiˈj tkanbila, ttzkiˈna jley e cyaj tkˈoˈn Dios. Miˈn chi jyona juntl xuuj te pajbaj. Miˈn chi byona xjal. Miˈn chi alkˈana. Miˈn chi ẍtakˈena. Chi nimala twitz cymana bix cytxuy―tz̈i Jesús.

21 Aj ttzakˈbeˈn jxin xjal:

―Cykilcaj lu o japan wuˈna ntzajlenxe jatxe cwal kena―tz̈ixin.

22 Tej toc tbiˈn Jesús tyol jxin xjal, aj ttzakˈbeˈn Jesús texin:

―At‑x juntl minaˈx tbint tuˈna. Qˈueyex tikˈch tey, bix kˈonx twiˈ cye mebe. Juˈtzen ctemeltzen kˈinemal te tey tuj cyaˈj. Oj tbint juˈwa tuˈna, cˈoquel lpey wiˈja―tz̈i Jesús.

23 Tej tbinte xinj juˈwa, bix e tzaj tbisxin, cuma kˈina xsunxin. 24 Tej t‑xiˈ tcyeˈyen Jesús otk bisenxin, e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Cyiwxsen tuˈn tocx jun kˈina tuj tcawbil Dios. 25 Mas cyiw tuˈn tocx jun kˈina tuj tcawbil Dios twitzj tuˈn tex jun tz̈ej tuj tẍyoˈp bak―tz̈i Jesús.

26 Toc cybiˈn jlu, e xiˈ cykbaˈn t‑xnakˈatzxin:

―Ka juˈ ttena, ¿titzen tten tuˈn tclet jun xjal?―tz̈ikexin.

27 E xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Yal cye xjal, mlay bint cyuˈnx tuˈn cyocx tuj tcawbil Dios. Pero jatzen te Dios, cykilca baˈn tbint tuˈn―tz̈i Jesús.

28 Bix e xiˈ tkbaˈn Pedro te Jesús:

―Taat, ttzkiˈna o cyaj kkˈoˈn keya tikˈch keya tuˈn kxiˈ lpey tiˈja―tz̈ixin.

29 Aj ttzakˈbeˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Tzinen cxeˈl nkbaˈna cyey, alj xjal mas taj tcawbil Dios twitzj tja, bix ka cye tman, bix ka cye titzˈen, bix ka te t‑xuˈl, bix ka cye tcwal, 30 ckˈojeltzen te nim t‑xel tuj jtyem te jaˈlewe, bix tuj jtyem tzul, ctiikˈeltzen tchunkˈlal te junx maj―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatzxin.

Tej tyole Jesús juntl maj ka tuˈn tcyim

31 Bix e xiˈ tiiˈn Jesús ke cablaaj t‑xnakˈatzxin jaaˈ e temakexin cyjunalxxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cybintz nyola. Ko xeˈl tuj tnom te Jerusalén, cuma ma pon tumel tuˈn nnimenteya jtzˈiˈben jatxe ootxa cyuˈn tyolel Dios tiˈj Smaˈn tuˈn Dios te cye xjal. 32 Chin kˈojel tzuna tuj cykˈab xjal yaaˈn judío, bix chin oquel jubena cyuˈn tuya cyyol, bix chi yasel wiˈja, bix cˈoquex cytzuuben tuj nwitza. 33 Cxeˈl cykˈoˈn tzˈuˈn wiˈja, bix chin byetela cyuˈn. Pero te toxen kˈij ncyimlena, oj njaw itzˈjtla juntl maj―tz̈i Jesús.

34 Pero min e cyocsla t‑xnakˈatzxin ka cykilca lu tuˈn tbaj tiˈ Jesús. Oc cybiˈnxin, pero mix eˈla cyniyˈxin tiˈj ti japenina j‑e xiˈ tkbaˈnxin.

Jun xjal mos̈ te Jericó ul tnaabl tuˈn Jesús

35 Tejtzen tpon lkˈe Jesús ttxaˈn tnom te Jericó, attzen jun xjal mos̈ kˈukcˈa ttziiˈ be. Nkanen pwak cye xjal. 36 Tej toc tbiˈn mos̈ nim xjal nlabt tuj be, e xiˈ tkanen:

―¿Tiken at nim xjal jaˈlewe? ¿Ti nbaj?―tz̈ixin.

37 Oc cykbaˈn xjal texin:

―Jaj xin Jesús te Nazaret tzul―tz̈ikexin.

38 Tej tbintexin juˈwa, e jawxsen s̈‑inxin:

―¡Jesús, tiyˈjil David o tzaj tsmaˈn Dios, kˈontz lastim weya!―tz̈ixin. Nimxsen oc tenxin s̈‑ilte tbi Jesús.

39 Ejeeˈ tzunj xjal nejl twitz Jesús, tej cypon lkˈexin tiˈ mos̈, bix oc ilenkexin tiˈ mos̈ tuˈn tweˈxin ts̈‑inxin, pero tzinx kˈolbenxxin tiˈ Jesús:

―¡Tiyˈjil David, kˈontz lastim weya!―tz̈ixin.

40 Tej toc tbiˈn Jesús ja mos̈, bix e weˈxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye xjal tuˈn t‑xiˈ kˈiˈn mos̈ twitzxin. Tej tpon mos̈ twitzxin, e xiˈ tkbaˈn Jesús te mos̈:

41 ―¿Ti taja tuˈn tbint wuˈna tiˈja?―tz̈i Jesús.

Aj ttzakˈbeˈn mos̈:

―Taat, kˈontz weya tuˈn ncyeˈyena―tz̈ixin.

42 E xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Cxeˈl nkˈoˈna tey tuˈn cyjket tbakˈ twitza. Tuˈnj n‑oc ke tcˈuˈja wiˈja, baˈn tcyeˈyena―tz̈i Jesús.

43 Tzinx yolen Jesús tej cyjket tbakˈ twitz mos̈, bix e xiˈ lpexin tiˈ Jesús, bix e jawxsen tnimsaˈnxin tbi Dios. Cykilcaxsen xjal, tej t‑xiˈ cycyeˈyen jlu, e xiˈ cykˈoˈn chjonte te Dios.