A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 15 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucoj che cˈutbal jun chij ri xtzakic

15  Xenakajin cˈu conojel ri tokˈil tak alcabal xukujeˈ ri niqˈuiaj ajmaquib rucˈ ri Jesús chutatabexic. Xewixwit cˈu ri tataˈib fariseos xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab, xquibij: We achi riˈ queucˈulaj ri ajmaquib, cäwiˈ cˈu cucˈ, ―xechaˈ.

Ri Jesús xucoj we cˈutbal riˈ chuyaˈic tijonic chque, xubij: We cˈo jun chech alak ri cˈo jun ciento ru chij, cätzak cˈu jun chque, queuya na can ri jumuchˈ belej lajuj pa tak ri juyub, queˈ cˈu chutzucuxic ri xtzak canok cˈä curika na waˈ, ―cächaˈ. Aretak curiko, cuya na lok chrij u wiˈ, cäquicotic. Aretak copan chic cho ja, queusiqˈuij na ri rachiˈl xukujeˈ ru cˈul tak ja, cubij chque: “Chixquicot wucˈ, rumal chi xinrik ri nu chij ri xtzak na canok,” ―cächa na chque. Je cˈu riˈ quinbij chiwe chi cˈo na quicotemal chicaj rumal jun ajmac ri cuqˈuex ranimaˈ, cuqˈuex cˈu u chomanic, chquiwäch ri jumuchˈ belej lajuj ri man cajwataj tä u qˈuexic canimaˈ, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cutzijoj ri puak ri xtzakic

We cˈo jun ixok ri e cˈo lajuj quetzales rucˈ, cätzak cˈu jun quetzal, ri ixok cutzij na jun u candela, cumes na ri upaja, cärilij na u tzucuxic cˈä curik na ri puak. Aretak curiko, queuchˈabej na ri rach tak ixokib xukujeˈ ri u cˈul tak ja, cubij chque: “Chixquicot wucˈ, rumal chi xinrik ri nu puak ri xtzakic,” ―cächa na chque. 10 Je cˈu riˈ quinbij chiwe chi quequicot na ri ángeles re ri Dios aretak jun ajmac cuqˈuex ranimaˈ, cuqˈuex cˈu u chomanic, ―xcha ri Jesús chque.

Cätzak ru cˈojol jun tataˈ

11 Ri Jesús xukujeˈ xutzijoj waˈ chque: Jun achi e cˈo quieb u cˈojol. 12 Ri chˈut u cˈojol xubij che ru tat: “Tat, ya la ri quinwechbej in re ri kˈinomal la,” ―xcha che. Ri qui tat cˈut xujach ri jastak re chquiwäch ri quieb u cˈojol. 13 Xqueˈ quieb oxib kˈij, ri chˈut u cˈojol xumulij bi conojel ri jastak re, xeˈ naj pa jun tinimit chic. Chilaˈ cˈut xak xusachila wi il ri cˈo rucˈ, xtzak pa mac, man utz tä chic ru cˈaslemal. 14 Aretak ronojel u sachom chic, xpe jun nimalaj wiˈjal pa ri tinimit riˈ. Xurik cˈäx ri ala, sibalaj xnumic. 15 Xeˈc, xutzucuj u chac rucˈ jun chque ri winak re ri tinimit riˈ. Xyiˈ cˈu u chac. Xtak bi ri ala rumal ri achi che qui yukˈuxic ri ak pa ri juyub. 16 Sibalaj xurayij u tijic re ri rij tak pruˈt ri cäquitij ri ak. Man cˈo tä cˈu jun winak ri cˈo jas cuya che. 17 Xul cˈu ri ala pa sak, xubij: “E cˈo qˈuia ri ajchaquib cho rachoch ri nu tat ri sibalaj cˈo ri qui wa. Ri in cˈut quincäm waral rumal ri wiˈjal. 18 Quinwalijic, quineˈ na rucˈ ri nu tat, quinbij na che: Tat, ri in, in macuninak chuwäch ri Dios, xukujeˈ chuwäch la, tat. 19 Ri in, man yaˈtal tä chwe chi cäban chi na la cˈojol la chwe. Bana baˈ la chi quinoc che jun ajchac la,” ―quincha na che, ―cächaˈ. 20 Xwalijic, xeˈ cˈu rucˈ ru tat.

Tajin cäbinic, nakaj chic cˈo wi che ri rachoch. Ru tat xril apan chinaj. Xel ranimaˈ ru tat che. Xutic anim, xeˈc, xukˈaluj ri ala, xukujeˈ xutzˈumaj. 21 Xubij cˈu ru cˈojol che: “Tat, ri in, in macuninak chuwäch ri Dios, xukujeˈ chuwäch la, tat. Man yaˈtal tä chic chwe in chi cäban la cˈojol la chwe,” ―xcha che ru tat. 22 Xubij cˈu ru tat chque tak ri patänil re: “Chiwesaxtaj lok ri atzˈiak ri más utz na, chicojo che, chicojo xukujeˈ jun mulkˈab che ru kˈab, xukujeˈ xajäb chque ri rakan. 23 Jicˈama lok xukujeˈ ri alaj amaˈ wacäx ri sibalaj chom, chipila baˈ,” ―xcha chque. “¡Chujwok, kabana nimakˈij! 24 Rumal chi we nu cˈojol riˈ jeˈ ta ne chi xcämic, xcˈastaj cˈu lok jumul chic. Xtzak na, xriktaj cˈut,” ―xcha ri tataˈ chque. Xquichaplej cˈu quicotem.

25 Ri u cˈojol nabeal ri tataˈ benak pa juyub. Tzelejem re cho ja, xnakajin cˈu che ri rachoch, xuta ri kˈojom xukujeˈ ri xojowem. 26 Xusiqˈuij cˈu jun patänil re ru tat, xutaˈ che: “¿Jas waˈ ri quinto?” ―xcha che. 27 Xubij cˈu ri patäninel che: “Ulinak ri chakˈ la. Ri tat la xtakan cˈu chupilic ri alaj amaˈ wacäx ri sibalaj chom, rumal chi ulinak ri ala utz u wäch,” ―xcha che. 28 Te cˈu riˈ sibalaj xpe royowal ri nabeal, man xraj taj coc bic pa ri ja. Xel cˈu lok ru tat chubochiˈxic. 29 Ri nabeal xchˈawic, xubij che ru tat: “Kas qˈuia junab in patäninak che la. Ronojel kˈij nu nimam jas ri cäbij la chwe. Man cˈo tä cˈu jumul ri yoˈm la xa ta ne jun alaj qˈuisicˈ chwe in rech quinban nimakˈij cucˈ ri wachiˈl,” ―cächaˈ. 30 “Aretak xul we cˈojol la riˈ, ri xusachila ri jastak e la cucˈ ixokib re be, xcämisaj la ri alaj amaˈ wacäx ri sibalaj chom chubanic nimakˈij che,” ―xcha che ru tat. 31 Xubij cˈu ru tat che: “Nu cˈojol, ri at ronojel kˈij at cˈo wucˈ in, conojel cˈu ri jastak we xukujeˈ awech at waˈ. 32 Rajwaxic u banic nimakˈij, xukujeˈ cujquicotic rumal chi we a chakˈ riˈ jeˈ ta ne cäminak chic, xcˈastaj cˈu lok jumul chic. Xtzak na waˈ, xriktaj cˈut,” ―xcha che ru cˈojol, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes