Add parallel Print Page Options

Jun xjal otk jaw mal tiˈj e kˈanj tuˈn Jesús

14  At juntl kˈij te ajlabl e xiˈ Jesús te waaˈl tja junxin xjal nenel cye fariseo. Bix oc cycyeˈyen kej xin fariseo jaxin ka tuˈn takˈananxin tuj kˈij te ajlabl. Bix e pon junxin xjal yaab twitz Jesús. Otk jaw mal tiˈjxin. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye txˈolbal ley bix cye fariseo:

―¿Ti ncub cybisena tiˈj? ¿Tzimpa tkˈoˈn ley amleˈn tuˈn tkˈanj jun xjal tuj kˈij te ajlabl, bix ka min?―tz̈i Jesús.

Mintiiˈ aj cytzakˈbeˈn. Bix e cub tkˈoˈn Jesús ke tkˈab tiˈ tkul yaab, bix e tkˈanexin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te yaab tuˈn taj tja. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye fariseo:

―Ka at jun cyxola nxiˈ tzˈak tbur bix ka twacẍ tuj jun jul, ¿miˈmpatzen jatz tiiˈn najxin, amale tujet kˈij xjan?―tz̈i Jesús.

Min‑al jun e bint ttzakˈbej tuˈn.

Kej e txquet tuj mejoblenel

Tej tpon tumel tuˈn cywaaˈn, oc tcyeˈyen Jesús kej tuya fariseo e cyajbe tuˈn cycub ke cyuj kˈaˈj toc ttxaˈn mes mas cymunel. Juˈ tzunj e xiˈ tkˈoˈn Jesús jun tumel cyexin. E xiˈ tkbaˈnxin:

―Ka ma ttxoc jun xjal ejeeˈy tuj jun mejoblenel, miˈn chi cub key cyuj kˈaˈj mas cymunel. Ka ma txiˈ ttxcoˈn taaw mejoblenel jun xjal mas nintzaj cywitza, oj tpon, iltzen tiˈj ctkbaˈ taaw mejoblenel cyey: “Najsamkey, chi aal lkˈe chˈina, cuma ma tzul jun xjal mas nintzaj cywitza,” tz̈i tbel. Bix jun chˈixbajil nim oj cycub key cywiˈj kˈaˈj menos cymunel. 10 Juˈ tzunj, oj cytxqueta tuj jun mejoblenel, juˈ chi cwel key cywiˈj kˈaˈj menos cymunel, tuˈntzen baˈn txiˈ tkbaˈn taaw mejoblenel cyey: “Cyixtekey tzalu cyuj kˈaˈj mas cymunel,” tz̈i. Bix kej xjal eteˈ twiˈ mes cyuyey, qˈuelel cyniyˈ tiˈj ejeeˈy nchi nimj cyuˈn. 11 Ja tumel lu tzin tyeecˈan tiˈj xjal njaw tniman tiib, cˈoquel te chˈin, bix alj xjal n‑oc tkˈon tiib te chˈin, ckˈojel te tuˈn toc te nim―tz̈i Jesús cye xjal.

12 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te fariseo jxin otk txiˈ txconte Jesús tuˈn twaaˈn tuyaxin:

―Oj t‑xiˈ ttxcoˈna ke xjal tuˈn cywaaˈn tuyey, yaaˈn nuk ejeeˈ ke tuyey, bix ke titzˈena, bix ke titzˈen tmana, bix ke tvesinta kˈina. Jax cxeˈl cytxcoˈn jay tuˈn twaaˈna cyuya, tuˈntzen t‑xelenta tiib. 13 Oj t‑xiˈ ttxcoˈna ke xjal tuˈn cywaaˈn tuyey, txcom ke mebe tuyey bix kej xjal tal tpaltel, coxle, mos̈le, bix atle mastl. 14 Ka juˈ nbint tuˈna tuˈn t‑xiˈ ttxcoˈna kej mlay cyakˈ t‑xel tey, cwel xtalbil tibaja, cuma ckˈojel t‑xel tey tuj jkˈij oj cyjatz itzˈj cykilca kej xjal baˈn cyten twitz Dios tuj cyamecy juntl maj―tz̈i Jesús te fariseo.

Jun techel tiˈj nintzaj waaˈn

15 Juntlxin xjal kˈuklcˈa tuya Jesús tiˈ mes, tej toc tbiˈnxin kej tyol Jesús lu, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat, cykilca ejooˈ judío ko oquel tuj tcawbil Dios bix ckˈojel xtalbil ke. ¿Yaaˈmpa juˈwa?―tz̈i jun judío.

16 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Tuj cywitza juˈ pjela. Pero cˈoquel tcˈuˈja tiˈj ja tumel lu. At junxin xjal e tajbe tuˈn tiyˈsanxin jun ninkˈij tuj tjaxin, bix e ttxocxin nim xjal. 17 Tej tpon tumel tuˈn cypon tuj tjaxin, e xiˈ tsmaˈnxin jun t‑akˈanalxin te txcol cye xjal. Te jaca juun txoca e xiˈ tkbaˈn t‑akˈanalxin: “Ttzaj chˈina te iyˈsalte ninkˈij, cuma cykilca chˈin ma bint,” tz̈ixin te cykilca. 18 Pero cykilca ke xjal e kbante ka mlay chi pon. Tneel e tkba junxin: “Najsama, kbanx chˈin te tpatróna mlay chin pona. At chˈin txˈotxˈ o cyaj nlokˈoˈna, bix il tiˈj ma chixa cyeyˈlte,” tz̈ixin. 19 At juntl xjal e xiˈ tkbaˈn: “Najsama, kbanx chˈin te tpatróna mlay chin pona. Ma cyaj nlokˈoˈna jweˈ moj wacẍ, bix il tiˈj tuˈn toc nniyˈbeˈn ke jila te cjol,” tz̈ixin. 20 Juntl xjal e xiˈ tkbaˈn: “Najsama, mlay chin pona, cuma ma chin majeya tuya jun xuuj,” tz̈ixin. 21 Tej tpon meltzˈaj tsanjelxin tuya tpatrónxin, e xiˈ tkbaˈnxin tikˈch j‑otk cykba xjal texin. Tej tbinte tpatrónxin juˈwa, bix e jaw kˈojxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te t‑akˈanalxin: “Cutxa tuj ajkelbil cyuj be te tnom, bix kˈintz ke mebe bix kej xjal tal tpaltel, coxle, mos̈le, bix atle mastl,” tz̈i patrón. 22 E tcuya t‑akˈanalxin, bix tej tbint alcyej otk txiˈ tkbaˈn tpatrónxin texin, e xiˈ tkbaˈnxin te tpatrónxin: “Taat, o bint wuˈna cykilcaj e tkbay weya, pero nimx kˈukbil at,” tz̈i t‑akˈanalxin. 23 Bix e xiˈ tkbaˈn patrón te t‑akˈanalxin: “Jaˈlewe cutxey ttxaˈn tnom bix tiyˈ cyxol jaaˈ nakch, bix xmoxetz ke xjal tuˈn cyul bix te waaˈl, tuˈntzen tnoj njaya cyuya xjal. 24 Kej xjal e ntxoca nejl, cxeˈl nkbaˈna tey mi nuk juncye cxeˈl waaˈnte tuj nninkˈija,” tz̈ixin―e xiˈ tkbaˈn Jesús tiˈj alcye kej xjal chi oquel tuj tcawbil Dios.

Cyiw tuˈn koc lpe tiˈj Jesús

25 Nimxsen xjal oc lpe tiˈj Jesús. Bix aj meltzˈajxin te cyeyˈlcye, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

26 ―Ka cyaja chi oc lpey wiˈja, pero ka mas n‑oc takˈ cymana cyey, bix cytxuy, bix cyxuˈla, bix ke cycwala, bix ke cyxibena, bix ke cyaneba, bix juˈx cyey, mlay chi oca te nxnakˈatza. 27 Bix ka cycyˈiy tuˈn cybyeta wuyena bix tuˈn tiyˈx chˈixbajil cyuˈna tuˈnj tuˈn cyoc lpey wiˈja, mlay chi oca te nxnakˈatza. 28 Ka al cyey taj tzˈoc lpe wiˈja, il tiˈj cwel cybisena tiˈj tikˈch cyjel cykˈoˈna. Tisen tzunj ka cyaja jaw bint jun nmak jaaˈ. Oj cybinchana cyjay, ¿yaaˈmpa il tiˈj tuj tneel cwel cybisena jteˈ pwak cbinela, bix ka chi xcyebela tiˈj tuˈn tbint? 29 Ka ma chi akˈa binchal cyjay, bix nuk t‑xeeˈ cyjay cbinel cyuˈna, ojtzen toc cycyeˈyen xjal, chi tzeˈl cyiˈja. 30 Cxeˈl cykbaˈn ke tzeˈl cyiˈja: “Jxjal lu oc ttzyuˈn tuˈn tbint tja, pero tuˈn min e cub tbisen tiˈ gast tiˈj, mlay bint,” tz̈i cybel.

31 Cxeˈl nkˈoˈna juntl tumel cyey. Ka at jun rey tuˈn tclonte ttanem nuk tuya laaj mil tsoldado twitz juntl rey tzul kˈojlel tibaj tuya winkˈan mil tsoldado, cwel tbisen tuj tneel ka baˈn cyxcye tuya laaj mil tsoldado twitz winkˈan mil. 32 Ka tuj twitz mlay xcye nuk tuya laaj mil tsoldado, bix cxeˈl tsmaˈn jun tsanjel tuyaj rey tzajnen ttzaj tuya winkˈan mil tsoldado te kanlte tuˈn mlaype weˈ kˈoj, bix alcye taj tuˈn tkˈoj te tuˈn tweˈ kˈoj. 33 Juˈtzen cytena. Cwel cybisena nejl ka cyaja tuˈn cyxiˈ lpey wiˈja. Ka yaaˈn tuya cykil cyanema tuˈn tcyaj cykˈoˈna cykilca at te cyey tuˈn cyxiˈ lpey wiˈja, mlay chi oc lpey wiˈja.

Jun ocslal twitz txˈotxˈ juˈ tisen atzˈen

34 Chi ajbela weya nuk ka tuya cykil cycˈuˈja lepchkey wiˈja, tisen atzˈen najben nuk ka baˈnx. Ka ma tzˈel baj tikˈbil atzˈen, ¿ti tten tuˈn tajben te atzˈen? 35 Mintiiˈ cˈajbeletl, mi nuket te abono tuj txˈotxˈ, bix mi nuket te tuj cytxa alimaj tuˈn tonen. Oˈcx nuk tuˈn tex xeˈt. Ka cyaja tzˈel cyniˈya tiˈj, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj ma txiˈ nkbaˈna cyey―tz̈i Jesús cye xjal.