A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 11 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucˈutu jas u banic orar

11  Ri Jesús tajin cuban orar pa jun cˈolibal chic. Aretak xtoˈtajic, jun chque ru tijoxelab xubij che: Kajaw, chujitijoj la chubanic orar, jeˈ jas ri tat Juan xucˈut chquiwäch ru tijoxelab, ―xcha che.

Xubij ri Jesús chque: Aretak quiban orar, chibij:
    Ka tat, ri lal cˈo la pa ri caj,
    chnimarisax ta na u kˈij ri biˈ la.
    Chtakan ta na la pa qui wiˈ
conojel winak.
    Chban ta baˈ ri rayibal la
cho ruwächulew,
jas ri cäban ucˈ la chilaˈ chicaj.
    Ya la ri ka wa ronojel kˈij.
    Sacha la ri ka mac,
jeˈ jas ri uj xukujeˈ cäkasach
ri qui mac ri cäcaˈn cˈäx chke.
    Mäya la chke chi cujtakchiˈx che mac,
xane chujtoˈ la cho ri Itzel, ―quixcha na, ―xcha ri Jesús chque.

Xukujeˈ xubij ri Jesús chque: We cˈo jun chiwe ri cˈo jun awachiˈl, copan ta awucˈ pa niqˈuiaj akˈab, cubij chawe: “Wachiˈl, quinjal ta na oxib caxlan wa chawe. Xa cˈo jun wachiˈl chic petinak pa ri be, opaninak cˈu wucˈ cho wachoch. Man cˈo tä cˈu jas quinya che,” ―cächaˈ. Are cˈu ri at catchˈaw ta lok, cabij che: “Maya latzˈ chwe. Tzˈaptal chi ri uchibe. Ri walcˈual cˈut e kˈoyol chi wucˈ in. Man quincowin taj quinwalijic chutzucuxic jas quinya chawe,” ―catcha che. Pune man cawaj catwalij riˈ chuyaˈic ri wa che rumal cˈu rech chi are ri awachiˈl ri cutaˈ tokˈob chawe, kas catwalij na riˈ rumal chi ri awachiˈl man cutänaba tä ru taˈic tokˈob, caya na ronojel ri rajwaxic che, ―cächaˈ. Je riˈ quinbij chiwe: Chitaˈ baˈ, cˈo cˈu cäyaˈtaj na chiwe. Chitzucuj na, cˈo na ri quiriko. Chixcˈorcˈotok, cäjakataj na ri uchija chiwäch. 10 Apachin cˈu ri cˈo jas cutaˈ, cucˈam cˈu na waˈ. Ri winak ri cˈo cutzucuj, cˈo na ri curiko. Ri winak ri cäcˈorcˈotic, cäjakataj na ri uchija chuwäch, ―xcha ri Jesús chque.

11 ¿A cˈo lo jun chiwe ix, ri ix tataˈib, we ta ri a cˈojol cutaˈ ru wa, ri at cˈut caya jun abaj che? We ta cutaˈ jun u cär, ¿a caya lo jun cumätz che chuqˈuexwäch ri cär? 12 We cutaˈ jun u sakmol, ¿a caya ne lo jun ixterix che? ¡Man jeˈ taj! ―cächaˈ. 13 We ri ix ri ix ajmaquib iwetam ri qui sipaxic utzalaj tak jastak chque ri iwalcˈual, ¿a ma tä ne ri i Tat ri cˈo chilaˈ chicaj cuya na ri Lokˈalaj Espíritu chque ri winak ri cäquitaˈ waˈ che? ―xcha ri Jesús chque.

Cäban tzijtal chrij ri Jesús chi cˈo u chukˈab rumal ri Beelzebú

14 Ri Jesús tajin cäresaj bi jun itzelalaj espíritu ri cuban memal. Aretak xel bi ri itzelalaj espíritu, xcowinic xchˈaw ri achi ri mem nabe. Xquicajmaj cˈu waˈ ri winak. 15 E cˈo jujun chque ri winak xquibij: Waˈ we achi riˈ queresaj bi ri itzel tak espíritus rucˈ ru chukˈab ri Beelzebú ri qui nimal ri itzel tak espíritus, ―xechaˈ.

16 E cˈo juleˈ chic ri xquicoj qui chukˈab che resaxic u pu chiˈ ri Jesús che rilic jas ri cubano. Xquitaˈ che chi cuban jun cajmabal cˈutbal ajchicaj chquiwäch. 17 Ri Jesús retam ri qui chomanic, xubij chque: Jun tinimit ri u banom quieb, ri cächˈojin na ri juchˈob chrij ri juchˈob chic, cuqˈuis cˈu na rib ri tinimit riˈ. Quewulix na conojel tak ri ja pa ri chˈoj. Xukujeˈ jun achalaxic ri u banom quieb, ri quechˈojinic, cusach cˈu na rib qui wäch. 18 Xukujeˈ we ri Satanás cächˈojin chrij chbil rib, ¿jas cˈu lo cuban riˈ chujekbaxic ri u takanic ri areˈ? ―cächa ri Jesús. Quinbij waˈ rumal chi ri alak cäbij alak chi quinwesaj bi ri itzel tak espíritus rumal ri Beelzebú. 19 We ri in quinwesaj bi ri itzel tak espíritus rucˈ ru chukˈab ri Beelzebú, ¿jachin cˈu cuya ri qui chukˈab ri tijoxelab alak rech jeˈ cäcaˈn waˈ xukujeˈ? Ri e areˈ jeˈ cäquicˈut na chi sachinak ri alak. 20 We ri in quinwesaj bi ri itzel tak espíritus rucˈ ru chukˈab ri Dios, quel cubij waˈ chi cämic riˈ ri Dios u chaplem takanic waral, ―xcha ri Jesús chque.

21 We cˈo jun achi ri sibalaj cˈo u chukˈab, utz cˈu cuban chuchajixic ri rachoch cucˈ chˈojibal re chˈichˈ, man cˈo tä ri cäbanow cˈäx riˈ chque ri jastak re. 22 We copan ne jun ri cˈo na u chukˈab chuwäch ri achi riˈ, cächˈacan cˈu puwiˈ, queresaj cˈu bi conojel ru chˈojibal tak chˈichˈ ri xucuˈbisaj wi u cˈux chquij. Queujach na bi ri jastak ri xeutokij chquiwäch ri rachiˈl, ―cächaˈ. (Jeˈ xinchˈacan in puwiˈ ri Satanás,) ―xcha ri Jesús chque.

23 Apachique winak ri man craj tä cubano jas ri quinbij, cuban u cˈulel riˈ chwe. Apachin cˈu ri man quinutoˈ tä che qui mulixic ri nu chij, waˈ we winak riˈ are junam rucˈ jun winak ri xa queujabuj, ―xcha chque.

Waral cätzijox wi ri cuban jun itzelalaj espíritu cätzelejic

24 Aretak jun itzelalaj espíritu quel bi che jun winak, xak cäwacatalob chi pa tak ri juyub ri quetzˈinowic ri man cˈo tä wi joron, cutzucuj cˈu ri cuxlan wi. Man curik tä cˈut, xa je riˈ cuchomaj: “Quintzelej na bi cho wachoch jawijeˈ ri xinel wi lok,” ―cächaˈ. 25 Aretak copanic, curik cˈu ri ranimaˈ ri winak jeˈ ta ne jun ja ri ya mesom chic, ri ya banom chi u banic waˈ. 26 Queˈ cˈut, queucˈama chi lok wukub itzelalaj tak espíritus ri e cˈäx na chuwäch ri areˈ. Conojel queboquic, quejeki cˈu chilaˈ. Chuqˈuisbal ri u bantajic ri winak riˈ ri e cˈo ri itzelalaj tak espíritus che, sibalaj cänimataj na chuwäch ri nabe u banic, ―xcha chque.

Waral cätzijox wi jas riˈ ri kas utzil

27 Ri Jesús tajin cutzijoj waˈ we tzij riˈ, co xchˈaw jun ixok chquixol ri winak, xubij: ¡Utz re ri chichuˈ ri xil wäch la rumal, ri xqˈuiyisan la! ―xcha riˈ.

28 Xubij cˈu ri Jesús: ¡Are utz na que ri winak ri quetow ru Tzij ri Dios, queniman cˈu che! ―xcha chque.

Ri lawalo tak winak cäquitaˈ jun etal cajmabal che ri Jesús

29 Aretak ri winak xquimulij quib cho ri Jesús, xuchaplej qui tzijobexic, xubij chque: Xa e lawalo tak winak ri winak re ri kˈij junab riˈ. Xak cäcaj chi quinban jun etal ri cajmabal chquiwäch. Man cäbantaj tä cˈu na jun etal chquiwäch, xane xak xuwi ri etal re ri ka mam Jonás, kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. 30 Ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, in riˈ ri etal chque ri winak re we kˈij junab riˈ, jeˈ jas ri ka mam Jonás are xoc che jun etal chquiwäch ri winak ri xecˈoji pa ri tinimit Nínive, ―cächaˈ. 31 Ri chichuˈ ri xcˈoji che nim takanel pa qui wiˈ conojel ri winak aj Seba cätaqˈui na cucˈ ri winak re we kˈij junab riˈ pa ri kˈatän tzij ri cäpetic. Cächˈaw cˈu na ri ixok riˈ chiwij ix rumal chi xel lok ri areˈ pa ru tinimit ri sibalaj naj cˈo wi, xopan cˈu rucˈ ri nim takanel Salomón ojer chutatabexic ri nojibal u tijonic. Chiwilampe ix chi cˈo Jun waral ri nim na u banic chuwäch ri nim takanel Salomón. 32 Ri winak cˈut aj Nínive, quetaqˈui na junam cucˈ ri winak re we kˈij junab riˈ pa ri kˈatän tzij. Quechˈaw cˈu na ri winak aj Nínive chiwij ix rumal chi xquiqˈuex canimaˈ, xquiqˈuex cˈu qui chomanic rumal ri xutzijoj ri ka mam Jonás chque. Cˈo cˈu jun waral ri nim na u banic chuwäch ri ka mam Jonás, ―xcha ri Jesús.

Waral cäkil wi ri tijonic chrij ri sakil

33 Man cˈo tä jun winak ri cutzij jun chäj, o jun candela, te cˈu riˈ cuchˈuku, cuya waˈ chuxeˈ jun chicäch. Xane cutzucˈuba waˈ chicaj rech cuya sakil chquiwäch ri winak ri queboc pa ja, ―cächaˈ. 34 Ri a wakˈäch e are jeˈ jas jun chäj ri cuya sakil chawe. We utz ri a wakˈäch, kˈalaj ri be chawäch. We man utz ri a wakˈäch, man kˈalaj tä ri be chawäch. 35 Chawila baˈ chi ri sakil ri cˈo awucˈ man cäqˈuextaj tä riˈ pa kˈekumal. 36 We cˈo ri sakil chawäch, man cˈo tä ne jubikˈ ri kˈekumal, cawil baˈ na ronojel pa sakil, jeˈ jas ri cuban jun chäj, o jun candela chawäch, cätununic, ―xcha ri Jesús.

Ri Jesús queuyaj ri tataˈib fariseos xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab

37 Aretak ri Jesús xtoˈtaj chubixic waˈ, xchˈaw jun tataˈ fariseo, xubochiˈj chi cäwiˈ rucˈ cho ja. Xeˈ cˈu ri Jesús, xoc bi pa ri ja, xtˈuyi chiˈ ri mesa. 38 Ri fariseo xrilo chi aretak xoc ri Jesús che ri wiˈm, man xuban tä ri cubij pa ri qui pixab ri fariseos, ri e nakˈatal chubanic aretak cäban ri chˈajow kˈabaj. Ri fariseo jun wi xrilo. 39 Xubij ri Kajaw Jesús che: Ri alak fariseos, cächˈaj alak ri rij ri lak xukujeˈ ri rij ri vaso. Are cˈu pa animaˈ alak cˈo wi ri lawaloyil, cˈo ri itzel rayinic alak, ―cächaˈ. 40 ¡Con tak winak! ¿A mat etam alak chi ri Dios ri xbanow ri rij jun winak are riˈ ri xbanow ri ranimaˈ xukujeˈ? 41 Bana baˈ alak utzil rech quel na ri etzelal pa ri animaˈ alak. Je riˈ ronojel cäcanaj na can chˈajchˈoj, ―cächaˈ.

42 ¡Cˈäx ech alak, fariseos! Ri alak cäya alak ru lajujil ri kˈebun, ri ruda, xukujeˈ ronojel u wäch ichaj. Cäya cˈu can alak ri u banic ri utzil, man kas tä cˈu lokˈ ri Dios chuwäch alak. Are cˈu waˈ ri rajwaxic cäban na alak, man cäya tä cˈu can alak ru banic ri juleˈ chic, ―cächaˈ.

43 ¡Cˈäx ech alak, fariseos! Caj alak ri tˈuyulibal quech nimak qui banic pa ri rachoch Dios, xukujeˈ caj alak chi nim quil wi alak, chi utz chˈabexic alak cäban pa tak ri be, ―cächaˈ.

44 ¡Cˈäx ech alak, fariseos, xukujeˈ ri alak tijonelab re ri Pixab! Ri alak onojel alak xak quieb wäch alak. Ri alak junam alak cucˈ ri mukubal ri man queilitaj taj. Quebin cˈu ri winak pa qui wiˈ ri mukubal, man quetam taj chi cˈo kˈayinak tak bak chupam, ―xchaˈ.

45 Jun chque ri tijonelab re ri Pixab xchˈawic, xubij che: Ajtij, aretak cäbij la waˈ, uj xukujeˈ cujyokˈ la, ―xcha che.

46 Xubij cˈu ri Jesús chque: ¡Cˈäx ech alak xukujeˈ, alak tijonelab re ri Pixab! Rumal chi cäya alak qˈuia tak pixab chque ri winak jeˈ ta ne chi e nimak tak ekaˈn ri cäya alak chquij. Cˈäx cˈu ri quekaˈxic cumal ri winak. Ri alak cˈut man cˈo tä jas cäban alak che qui toˈic ri e areˈ, ―cächaˈ.

47 ¡Cˈäx ech alak! Queyac alak ri mukubal tak ja ri e mukum wi ri ojer tak kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xecämisax cumal ri mam alak. 48 Kas tzij chi ri alak, alak kˈalajisal tak que ri xcaˈn ri mam alak, xukujeˈ junam wäch alak cucˈ ri mam alak. E areˈ xecämisanic, ri alak cˈut queyac alak ri mukubal tak ja ri e mukum wi, ―cächaˈ.

49 Rumal rech waˈ cubij ri Dios rucˈ ru nojibal: “Queintak na bic kˈalajisal tak re ri Lokˈalaj nu Pixab, xukujeˈ juleˈ tak nu takoˈn chic. Ri winak cˈut quequicämisaj na jujun chque ri nu takoˈn. Jujun cˈut cäcaˈn na cˈäx chque,” ―xcha ri Dios, ―cächaˈ. 50 U bim waˈ ri Dios rech ri winak re tak we kˈij junab riˈ cäcˈäjisax qui wäch rumal ri qui cämisaxic conojel ri u kˈalajisanelab ri Dios ri e cämisam tzpa ru banic ru wächulew petinak lok. 51 Are cˈu tzje waˈ ru cämisaxic ri tat Abel, xukujeˈ ru cämisaxic ri tat Zacarías ri xcäm chquixol ri taˈbal tokˈob rucˈ ri lokˈalaj cˈolibal ri sibalaj äwas chi coc bi xa apachinok, ri cˈo pa ri nimalaj rachoch ri Dios. Jeˈ quinbij waˈ che alak chi ri winak re we kˈij junab riˈ, e are waˈ ri quequeklej na waˈ, ―xchaˈ.

52 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab! Etam alak jas u rikic ronojel u wäch noˈj. Cˈuˈm cˈu alak waˈ we etamanic riˈ chquiwäch ri juleˈ tak winak chic. Ri alak cˈut, man cäban tä alak jas u beyal ri etamanic riˈ, ―xcha ri Jesús chque.

53 Elem cˈu cuban bi ri Jesús, ri tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri fariseos sibalaj xpe coyowal che. Xquicoj qui chukˈab. Xquichap u cˈotic u chiˈ chquij qˈuia tak tzij. 54 Xquicˈacˈlebej cˈu u taˈic jun tzij pu chiˈ rech cäcaˈn tzijtal chrij.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes