A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 10 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Oxcˈal lajuj u tijoxelab ri Jesús quetak bic

10  Te cˈu riˈ ri Jesús xeuchaˈ oxcˈal lajuj u tijoxelab chic. Pa cacabil xeutak bic rech quenabej bi chuwäch. Xebeˈ cˈu pa ronojel tinimit, xukujeˈ jawijeˈ chiˈ ri rajwaxic queˈ wi na ri Jesús. Xubij ri Jesús chque: Kas nim ri jachˈ, xa cˈu e quieb oxib ri ajchaquib. Chibochiˈj baˈ ri Rajaw ri jachˈ chi cheutaka bi ajchaquib pa ru jachˈ, ―cächa chque. ¡Jix baˈ! Quixintak bic jeˈ ta ne chi ri ix, ix alaj tak chij chquixol ri utiw. Miwucˈaj bi i borxa che ri i rajil. Micˈam bi ri i chim, micˈam cˈu bi ri i xajäb. Mixtaqˈui che tzij pa tak ri be rech man quixbeytaj taj. Apachique ja ri quixoc wi, chibij nabe: Chuxlan baˈ canimaˈ ri winak ri e cˈo pa we ja riˈ, ―quixcha chque. We cˈo jachin jun winak cho ri ja riˈ ri kas craj chi cuxlan ranimaˈ, cucˈamowaj na waˈ ri i tzij re tewchibal, cuxlan cˈu na ranimaˈ. Are cˈu we man cˈolic, man cäcanaj tä can ri tewchibal pa qui wiˈ ri winak re ri ja riˈ. Chixcanaj can pa ri jun ja riˈ. Xak mixbin chiˈ tak ja. Quitij na ri cäyiˈ chiwäch, rumal chi yaˈtal che ri ajchac chi cucˈam ri tojbal re ru chac, ―cächa chque. Apachique tinimit ri quixopan wi, we quixquicˈulaj, chitija ri cäquiya chiwäch. Chicunaj ri yawabib ri e cˈolic, chibij cˈu chque: “Nakaj ix cˈo wi che ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak,” ―quixcha chque. 10 Apachique tinimit ri quixopan wi, ri man quixquicˈulaj tä wi ri winak, chibij can waˈ chque aretak quixel bic: 11 “Xukujeˈ ne ri ulew re ri tinimit alak ri nacˈal chque ri kakan, cäkatotaˈ na can che kˈalajisabal chij alak chi man utz tä ri cäban alak. Chichˈobo baˈ chi nakaj chech alak cˈo wi ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak,” ―quixcha chque. 12 Quinbij cˈu chiwe chi pa ri kˈij ri cäpetic, ri cukˈat na tzij ri Dios, cätan na riˈ ri cˈäjisabal u wäch ri tinimit Sodoma chuwäch ri cˈäjisabal u wäch ri tinimit riˈ, ―xcha ri Jesús.

Waral cätzijox wi ri cäcaˈn ri winak ri man queniman taj

13 ¡Cˈäx iwe, winak re ri tinimit Corazín! ¡Cˈäx iwe, winak re ri tinimit Betsaida! We ta xeban ri cajmabal riˈ pa ri tinimit Tiro, pa ri tinimit Sidón, jas ri xebantaj iwucˈ ix, qˈuextajinak ta chi na ri canimaˈ ri winak jelaˈ, qui cojom ta chi catzˈiak ri cukˈalajisaj chi quebisonic. Xukujeˈ cˈo ta banom wi ri cukˈalajisaj chi are ri qui mac ri quebison che, ―cächaˈ. 14 Rumal riˈ cätan na ri cˈäjisabal qui wäch ri winak aj Tiro, aj Sidón chuwäch ri cˈäjisabal i wäch ix aretak cäkˈat na tzij pi wiˈ. 15 Ri ix cˈut, winak re ri tinimit Capernaum, ri sibalaj xinimarisaj iwib, cˈä pa ri kˈakˈ quixkasax wi na, ―xcha chque.

16 Xchˈaw chi ri Jesús, xubij: Apachique winak ri cutatabej ri i tzij ix, in riˈ ri quinutatabej. Apachin ri man nim tä quixrilo, in riˈ ri man nim tä quinril wi xukujeˈ. Apachin cˈu ri man nim tä quinrilo, man nim tä cäril wi riˈ ri xintakow lok, ―xcha chque ru tijoxelab.

Quetzelej lok ri oxcˈal lajuj tijoxelab

17 Rucˈ quicotem cˈut xetzelej lok ri oxcˈal lajuj tijoxelab rucˈ ri Jesús, xquibij: Kajaw, xukujeˈ ri itzelalaj tak espíritus queniman chke aretak cäkacoj ri biˈ la, ―xecha che.

18 Xubij ri Jesús chque: Ri in xinwil ri xuban ri Satanás, aretak xtzak lok chicaj jas cuban ri caypaˈ. 19 Ri in nu yoˈm ri i chukˈab rech quixcowinic quitacˈalej tak cumätz xukujeˈ tak ixterix. Nu yoˈm xukujeˈ ri i chukˈab chrij ronojel ri cuban ri ka Cˈulel, rech quixchˈacan na puwiˈ, man cˈo tä cˈu jas jun cˈäx ri cäcowin chubanic chiwe ix, ―cächaˈ. 20 Mixquicot baˈ rumal chi ri itzel tak espíritus queniman chiwe, xane are chixquicot na rumal chi e tzˈibam ri i biˈ chicaj, ―xcha chque.

Cäquicot ri ranimaˈ ri Jesús

21 Kas pa ri hora riˈ sibalaj xquicot ri Jesús rumal ri Lokˈalaj Espíritu, xubij: Maltiox che la, Tat, lal Rajaw ri cajulew, chi xban la chi ri ajnoˈjab, xukujeˈ ri cˈo quetambal man cäquichˈob tä waˈ we tzij riˈ. Xane xecˈut la chquiwäch winak ri man cˈo tä quetambal jeˈ ta ne e areˈ alaj tak acˈalab. Jeˈ, Tat, je riˈ ri utzalaj rayinic la, ―xcha ri Jesús che.

22 Xubij xukujeˈ: Ronojel ri cˈolic are jachom chwe in rumal ri nu Tat. Man cˈo tä jun ri kas retam jachin riˈ ri u Cˈojol ri Dios. Xak xuwi ri ka Tat retam. Man cˈo tä cˈu jun ri kas retam jachin riˈ ri Dios ka Tat, xane xak xuwi ri u Cˈojol. Apachin cˈu chuwäch ri craj ri u Cˈojol ri Dios cucˈut wi waˈ, xukujeˈ ri winak riˈ retam jachin riˈ ri Dios ka Tat, ―xcha ri Jesús.

23 Ri Jesús xutzolkˈomij rib cucˈ ru tijoxelab, xubij chque pa qui tuquiel wi: Utz que ri winak ri cäquil ronojel waˈ ri tajin quiwil ix, ―cächaˈ. 24 Jeˈ quinbij chiwe chi e cˈo qˈuia chque ri ojer tak kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, xukujeˈ nimak tak takanelab ri xquirayij ri rilic jas ri quiwil ix, man xquil tä cˈut. Xquirayij u tatabexic jas ri quitatabej ix, man xquita tä cˈut, ―xcha ri Jesús chque.

Ri xban rumal ri utzalaj tataˈ aj Samaria

25 Xtaqˈui cˈu akˈan jun tijonel re ri Pixab che resaxic u pu chiˈ ri Jesús, xutaˈ che, xubij: Ajtij, ¿jas cˈu quinban in rech quinrik na ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic? ―xcha che.

26 Xubij ri Jesús che: ¿Jas riˈ ri tzˈibam pa ri Pixab? ¿Jas pu ri cäsiqˈuij la u wäch? ―xchaˈ.

27 Xchˈaw chi ri tijonel re ri Pixab, xubij: “Sibalaj chiwaj ri i Dios ri Iwajaw, chijiquiba ri i cˈux, chijiquiba ri iwanimaˈ chrij, chicojo ri i chomanic, chitija cˈu i chukˈab chubanic waˈ,” ―cächaˈ. “Chiwaj cˈu ri iwach winak jas ri ix quiwaj iwib,” ―cächa ri Lokˈ Pixab, ―xcha ri tataˈ.

28 Xubij ri Jesús che ri tataˈ: Kas tzij ri bim la. Bana baˈ la waˈ, cˈo cˈu na ri cˈaslemal la, ―xcha che.

29 Are cˈu ri tataˈ craj cukˈalajisaj rib chi jicom ranimaˈ, xubij cˈu che ri Jesús: ¿Jachin riˈ ri wach winak? ―xcha che.

30 Xchˈaw chi ri Jesús, xubij che: Jun achi xel bi pa ri tinimit Jerusalén, benam cˈu re pa ri tinimit Jericó. Xchap cˈu cumal elakˈomab pa ri be. Ri e areˈ xquesaj bi ri ratzˈiak, xquichˈayo. Xebeˈ cˈut, xquiya canok. Xa cˈu jubikˈ man xcäm ri achi, ―cächaˈ. 31 Xkaj cˈu bi jun chque ri sacerdotes aj Israel pa ri be riˈ. Aretak xril ri achi, naj xocˈow wi che. 32 Xopan xukujeˈ jun tataˈ Levita jawijeˈ cˈo wi ri achi. Aretak xril ri achi soctajinak, ri areˈ naj xocˈow wi che xukujeˈ. 33 Benak cˈu jun tataˈ aj Samaria pa ri be riˈ. Aretak xril ri achi ri soctajinak pol pa ri be, xel ranimaˈ che, xutokˈobisaj u wäch. 34 Xkeb rucˈ ri achi, xucoj cunabal chque ru soctajic, xupiso. Te riˈ xuya ri achi chrij ru quiej, xucˈam bi pa jun ja warbal, xrilij cˈu chilaˈ, ―cächaˈ. 35 Chucab kˈij aretak xel bic ri tataˈ aj Samaria, xresaj lok ru rajil, xuya niqˈuiaj che ri rajaw ri warbal, xubij che: “Bana baˈ la tokˈob chwe, chilij la we achi riˈ. Ronojel ri cäsach na la chrij, quintoj na che la aretak quintzelej lok,” ―xcha che, ―cächa ri Jesús. 36 Ri Jesús xutaˈ che ri tijonel, xubij: ¿Jas ri chomanic la? ¿Jachin chque ri oxib winak riˈ are ri kas rach winak ri achi ri xchap cumal ri elakˈomab? ―xcha che.

37 Xchˈaw chi ri tijonel re ri Pixab, xubij: Ri xutokˈobisaj u wäch, are kas rach winak, ―xchaˈ.

Xubij cˈu ri Jesús che: Ri lal, bana baˈ la junam jas ri xuban ri tataˈ aj Samaria, ―xcha che.

Ri Jesús copan cho cachoch ri nan María, ri nan Marta

38 Xutakej ru be ri Jesús, e rachiˈl cˈu ru tijoxelab. Xeopan pa jun alaj tinimit. Jun ixok, Marta u biˈ, xeucˈulaj cho rachoch. 39 Ri nan Marta cˈo jun u chakˈ, María u biˈ. Xtˈuyi cˈu ri nan María chuwäch ri Jesús chutatabexic ri cubij. 40 Sibalaj latzˈ cˈu u wäch ri nan Marta rumal rech ri qˈuia u chac. Xopan rucˈ ri Jesús, xubij che: Kajaw, ¿a xak quil la chi ri nu chakˈ quinuya can nu tuquiel chubanic ri chac? Bij ba la che chi chinutoˈ, ―xcha che.

41 Xchˈaw ri Jesús, xubij che: Marta, Marta, sibalaj are cachomaj ri a chac. Tzbenak awanimaˈ rucˈ. 42 Cˈo cˈu ri kas rajwaxic. Are cˈu ri María are xuchaˈ ri utz na, man quesax tä cˈu waˈ che, ―xcha ri Jesús che.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes