A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 8 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi ri ixok ri xuban ri nimalaj mac chrij ri rachajil

Are cˈu ri Jesús xeˈ pa ri nimalaj juyub ri cäbix “Olivos” che. Aretak xsakir chucab kˈij, ri Jesús xtzelej lok, xeˈ pa ri nimalaj rachoch Dios. Conojel ri winak xquimulij quib rucˈ. Ri Areˈ cˈut xtˈuyiˈc, xuchaplej qui tijoxic. Te riˈ ri tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri tataˈib fariseos xquicˈam lok jun ixok ri xquiriko tajin cuban ri nimalaj mac ri äwas u banic chrij ri rachajil. Xquiya cˈu chquixol ri winak ri e cˈo chilaˈ. Xquibij cˈu che ri Jesús: Ajtij, we ixok riˈ xriktajic tajin cuban ri nimalaj mac ri äwas u banic chrij ri rachajil. Ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés cubij chi rajwaxic cäkacämisaj chabaj jun ixok ri jeˈ cuban waˈ. E ri lal, ¿jas cˈu cäbij la? ―xecha che.

Xquibij waˈ che xak rech cäkaj pa qui kˈab, je cˈu riˈ quecowinic cäquibij chi cˈo u mac ri Jesús. Are cˈu ri Jesús xa xpachiˈc, xuchaplej tzˈibanic cho ri ulew rucˈ ri u wiˈ u kˈab. Xquitakej cˈu u cˈotic u chiˈ ri Jesús. Xa je riˈ ri Areˈ xujicomaj rib, xubij cˈu chque: Apachin chech alak ri man cˈo tä u mac, chuqˈuiäka ri nabe abaj chrij we ixok riˈ, ―xcha chque.

Xpachi chi jumul ri Jesús, xutakej tzˈibanic cho ri ulew. Aretak cˈut xquita ri xubij ri Jesús, xquinaˈ quib pa canimaˈ chi cˈo qui mac. Chquijujunal cˈut xquichap elem bic. Nabe xebel bi ri riˈjab. Aretak conojel e elinak chi bic, xak xuwi chi ri Jesús cˈo canok rucˈ ri ixok ri canajinak can chilaˈ. 10 Te riˈ ri Jesús xujicomaj rib. Man cˈo tä cˈu jun xrilo, xane xak xuwi ri ixok. Ri Areˈ xubij che: Nan, ¿jawijeˈ e cˈo wi ri cäquibij chi cˈo mac la? ¿A mat cˈo jun xcanaj can chukˈatic tzij puwiˈ la chi cäcˈäjisax wäch la? ―xcha che.

11 Ri ixok xubij che ri Jesús: Man cˈo tä jun, Tat, ―xcha che.

Are cˈu ri Jesús xubij che: Ri in xukujeˈ man quinkˈat tä tzij puwiˈ la chi cäcˈäjisax wäch la. ¡Oj baˈ la chanim, mämacun chi cˈu la! ―xcha che.

Ri Jesús are jeˈ jas jun candela ri cuya sakil chque ri winak cho ruwächulew

12 Xtzijon chi jumul ri Jesús cucˈ ri winak, xubij chque: In riˈ, ri in quinya sakil chque ri winak cho ruwächulew. Jachin ri cäpe wucˈ, cäcˈoji na ri sakil rucˈ ri cuya cˈaslemal, man cäbin tä chi cˈu pa ri kˈekum, ―xcha chque.

13 Te riˈ ri tataˈib fariseos xquibij che ri Jesús: Ri lal xak tuquiel la tajin cäkˈalajisaj la ri utz chij ib la. Rumal riˈ ri tajin cäkˈalajisaj la man cˈo tä u patän, ―xecha che.

14 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ri tajin quinkˈalajisaj chwij in, kas tzij cˈo u patän, pune xak nu tuquiel quinkˈalajisaj ri utz chwij chbil wib. Wetam cˈut jawijeˈ ri in petinak wi, xukujeˈ jawijeˈ ri quineˈ wi. Ri alak cˈut man etam tä alak jawijeˈ ri quinpe wi, man etam tä cˈu alak jawijeˈ ri quineˈ wi. 15 Ri alak jeˈ cäkˈatow tzij alak jas ri quekˈatow tzij ri winak ajuwächulew. Ri in cˈut man quinkˈat tä tzij puwiˈ jachin jun. 16 We cˈu quinkˈat tzij, jicom quinban chukˈatic tzij. Je riˈ, rumal chi man xak tä nu tuquiel quinkˈat tzij, xane ri nu Tat ri xintakow lok Are cukˈat tzij junam wucˈ. 17 Pa ri Pixab alak tzˈibtal wi chi aretak quieb winak junam ri cäquibij chrij ri xquilo o chrij ri xquito, rajwaxic riˈ cäcojic chi kas tzij ri cäquibij. 18 Ri in cˈut quinkˈalajisaj ri kas tzij chwij chbil wib, xukujeˈ ri nu Tat ri xintakow lok cukˈalajisaj ri kas tzij chwij, ―xcha ri Jesús chque.

19 Te riˈ ri tataˈib fariseos xquitaˈ che ri Jesús: ¿Jawijeˈ cˈo wi ri tat la? ―xecha che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ri alak man kas tä etam alak nu wäch, xukujeˈ man etam tä alak u wäch ri nu Tat. We ta kas etam alak nu wäch in, etam ta alak u wäch riˈ ri nu Tat xukujeˈ, ―xcha chque.

20 Ri Jesús xubij waˈ we tzij riˈ aretak tajin cuya tijonic pa ri nimalaj rachoch Dios chunakaj ri cˈolibal re tak ri cuchuj. Man cˈo tä cˈu jun xcˈamow bi pa cheˈ rumal chi mäjaˈ curik ru kˈij.

Ri Jesús cubij chi ri Areˈ are ajchilaˈ chicaj

21 Ri Jesús xchˈaw chi jumul, xubij chque: Ri in quineˈc. Ri alak cˈut quintzucuj na alak. Pa ri mac alak cˈut cäcäm wi alak, rumal chi man cäcowin tä alak queˈ alak chilaˈ jawijeˈ ri quineˈ wi, ―xcha chque.

22 Te riˈ ri winak aj Israel xquibij: ¿A xa ta lo cucämisaj rib, rumal cˈu riˈ cubij chi man cujcowin taj cujeˈ chilaˈ jawijeˈ ri queˈ wi? ―xecha ri e areˈ.

23 Te riˈ xubij ri Jesús chque: Ri alak, xak alak ajwaral, are cˈu ri in chilaˈ chicaj quinpe wi. Ri alak, xak alak ajuwächulew. Are cˈu ri in man in ajuwächulew taj. 24 Rumal riˈ xinbij chech alak chi pa ri mac alak cäcäm wi alak. Rumal chi we man cäcoj tä alak chi in riˈ ri tajin quinbij, pa ri mac alak cäcäm wi na alak, ―xcha chque.

25 Te riˈ xquitaˈ che ri Jesús, xquibij: ¿Jachin cˈu ri lal? ―xecha che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ojer riˈ nu bim chech alak jachin ri in, ―xcha chque. 26 Qˈuia ri cwaj quinbij chech alak chrij ri tajin quinwilo chukˈatic tzij chrij ri cäban alak. Are cˈu ri xintakow lok cubij ri kas tzij. Ri in cˈut, jachique ri nu tom chuchiˈ ri Areˈ, are waˈ ri quinbij chque ri winak ajuwächulew, ―xcha chque.

27 Ri e areˈ cˈut man xquichˈob taj chi ri Jesús are tajin cächˈaw chrij ri ka Tat chilaˈ chicaj. 28 Rumal riˈ xubij chque: Aretak ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, quinyac na chicaj umal alak chquiwäch ri winak, quetamaj cˈu na alak chi In Riˈ. Man cˈo tä cˈu jas quinbano xak pa we wi, xane xak xuwi quinbij ri u cˈutum ri ka Tat chnuwäch, ―xcha chque. 29 Are cˈu ri xintakow lok cˈo wucˈ in. Ri nu Tat man in u yoˈm tä can nu tuquiel rumal chi amakˈel ronojel kˈij are quinban ri utz cäril wi ri Areˈ, ―xcha chque ri winak aj Israel.

30 Aretak ri Jesús xubij waˈ we tzij riˈ, e qˈuia xecojon che ri Areˈ.

Ru Cˈojol ri Dios cujresaj pu kˈab ri Itzel

31 Xubij cˈu ri Jesús chque ri winak aj Israel ri xecojon che: We ri alak cätakej alak u banic ri nu bim chech alak, kas tzij alak nu tijoxelab, ―xcha chque. 32 Quetamaj cˈu na alak ri kas tzij, ri kas tzij cˈut cubano chi tzokopital chi alak, ―xcha chque.

33 Ri winak aj Israel xechˈawic, xquibij: Ri uj are ka mam ri Abraham ojer, man uj cojom tä cˈu xak che patänil re jun winak. ¿Jas lo waˈ chi cäbij la chke chi cujtzokopitaj na? ―xecha che.

34 Ri Jesús xubij chque: Kas tzij quinbij chech alak chi conojel ri quemacunic e cojom riˈ che patänil tak re ri mac. 35 Jun ri cojom che patäninel man are tä kas ajpaja. Are cˈu ri u cˈojol ri rajaw ja kas ajpaja riˈ amakˈel ronojel kˈij. 36 Je cˈu riˈ, we ri in, in u Cˈojol ri Dios quintzokopin chech alak, kas tzij riˈ chi tzokopital chi alak, ―xcha chque. 37 Ri in wetam chi ri mam alak are ri Abraham ojer. Caj cˈu alak quincämisaj alak rumal chi man cäcoj tä alak ri quinbij chech alak. 38 Ri in are quinbij ri u cˈutum ri nu Tat chnuwäch. Are cˈu ri alak are cäban alak jachique ri bim chech alak rumal ri tat alak, ―xcha ri Jesús chque.

39 Ri e areˈ xechˈawic, xquibij: Ri ka tat uj are ri ka mam Abraham ojer, ―xechaˈ.

Ri Jesús xubij chque: We ta kas tzij are tat alak ri ka mam Abraham, are ta cäban alak riˈ jas ri xuban ri areˈ. 40 Pune nu bim ri kas tzij chech alak ri u cˈutum ri Dios chnuwäch, ri alak caj alak quincämisaj alak. Ri ka mam Abraham man cˈo tä jumul ri jeˈ xuban waˈ. 41 Ri alak cˈut jeˈ cäban alak jas ri cuban ri tat alak, ―xcha ri Jesús chque.

Ri e areˈ cˈut xquibij che: Ri uj, man uj alcˈualaxelab taj ri mat kˈalaj u wäch ka tat. Ri ka Tat xa jun cˈolic, are cˈu ri Dios, ―xechaˈ.

42 Ri Jesús cˈut xubij chque: We ta kas tzij chi ri Dios are Tat alak, quinaj ta alak riˈ rumal chi ri in rucˈ ri Dios in petinak wi, waral cˈut in cˈo wi. Man in petinak taj xak pa we wi, xane are ri Dios xintakow lok. 43 ¿Jas che ri alak man cäcowin tä alak chuchˈobic ri quinbij? Xa rumal chi man caj tä alak cätatabej alak ri nu tzij. 44 Ri tat alak are ri Itzel. Ri alak, alak rech ri areˈ, are cˈu caj alak cäban alak jachique ri craj ri areˈ. Ri Itzel are jun cämisanel ojer lok. Ri areˈ man cuban tä ri kas tzij, man cubij tä cˈu ri kas tzij. Aretak cuban tzij, are cubij ri u banic ri areˈ. Are jun banal tzij, qui tat cˈut ri banal tak tzij. 45 Ri in cˈut quinbij ri kas tzij, rumal cˈu riˈ ri alak man cäcoj tä alak ri nu tzij. 46 ¿Jachin chech alak cäcowinic cukˈalajisaj chi kas tzij cˈo mac nu banom? We cˈu quinbij ri kas tzij, ¿jas cˈu che man cäcoj tä alak ri quinbij? 47 Apachin ri rech ri Dios cutatabej riˈ ru Tzij ri Dios. Are cˈu ri alak man alak tä rech ri Dios. Rumal riˈ man caj tä alak cätatabej alak ru Tzij ri Dios, ―xcha ri Jesús chque ri winak aj Israel.

Waral cäkil wi chi ri Cristo cˈo chic mäjok cäcˈoji ri Abraham

48 Ri winak aj Israel xquibij che ri Jesús: Kas tzij ri xkabij aretak xkabij chi ri lal, xa lal aj Samaria, xukujeˈ chi ri lal cˈo jun itzel espíritu che la, ―xecha che ri Jesús.

49 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Man cˈo tä jun itzel espíritu chwe. Ri tajin quinbano, xa tajin quinya u kˈij ri nu Tat, are cˈu ri alak xa quesaj alak nu qˈuixbal. 50 Ri in cˈut man cwaj taj chi cäyiˈ nu kˈij, pune ta ne cˈo Jun ri craj chi cäyiˈ nu kˈij, cukˈat cˈu na tzij ri Areˈ pa qui wiˈ ri cäquetzelaj nu wäch. 51 Kas tzij quinbij chech alak chi jachin ri cunimaj ri quinbij, man cäcäm tä na ri areˈ, ―xcha chque.

52 Te riˈ ri winak aj Israel xechˈawic, xquibij: Cämic kas xel chi sak chkawäch chi xa cˈo jun itzel espíritu che la, ―xecha che ri Jesús. Ri ka mam Abraham, xukujeˈ conojel ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios xecämic, te cˈu riˈ cäbij la: “Jachin ri cunimaj ri quinbij man cäcäm taj,” ―cächa la. 53 ¿A lal ta cˈut nim na ri kˈij la chuwäch ri ka mam Abraham? Ri areˈ xcämic, xukujeˈ xecäm ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. ¿Jachin ta cˈu ri lal ri cäban che ib la? ―xecha che.

54 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: We ta xak in quinya nu kˈij chbil wib, man cˈo tä u patän riˈ. Are cˈu ri cäyoˈw nu kˈij are ri nu Tat, ri cäbij alak chi are Dios alak. 55 Ri alak cˈut man etamam tä alak u wäch. Ri in kas tzij wetam u wäch. We ta quinbij chi man wetam tä u wäch, in banal tzij ta riˈ jeˈ jas ri alak. Ri in cˈut kas tzij wetam u wäch, quinnimaj cˈut ri cubij. 56 Ri Abraham ri mam alak xquicotic aretak xuto chi cäril na ri nu kˈij. Xril cˈut, kas cˈu xquicotic, ―xcha chque.

57 Ri winak aj Israel xquibij che ri Jesús: Mäjaˈ ne niqˈuiaj ciento junab la, te cˈu riˈ cäbij la chi xil la u wäch ri ka mam Abraham, ―xecha che.

58 Ri Jesús xchˈawic, xubij: Kas tzij quinbij chech alak chi ri in, in cˈo chic ojer, cˈä mäjok cäcˈoji ri Abraham, ―xcha chque ri winak aj Israel.

59 Xepe cˈu ri winak aj Israel, xquicˈam abaj rech cäquiqˈuiäk chrij ri Jesús. Ri Areˈ cˈut, xucˈuˈ rib chquiwäch, xel lok pa ri nimalaj rachoch Dios, xocˈow chquixol ri winak, xeˈc.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes