Add parallel Print Page Options

Jun xuuj aj paj

Yaltzen te Jesús, e xiˈ tcˈuˈj jwitz Olivos tbi. Te juntl kˈij, tej kskix, ocx Jesús juntl maj tuj tja Dios tuj Jerusalén. Bix nim xjal e pon tuyaxin. E cubtzen kexin, bix akˈxin xnakˈtzal cye. Maatktzen nxnakˈtzanxin, e pon ke txˈolbal ley cyuya ke fariseo twitzxin. Matkx tjaw tzyet jun xuuj aj paj cyuˈnxin tej nbinchan jyaaˈn baˈn, bix ul cyiiˈnxin jaxuj, bix e cub cywaˈbaxin cyxol xjal tuj tja Dios. Bix e xiˈ cykbaˈnxin te Jesús:

―Xnakˈtzal, ja xuuj lu jun aj paj. Xtzyet kuˈna tej toc kcyeˈyena nwutanxuj tuya jun xinak yaaˈn tchmilxuj. Taat, e cyaj tkbaˈn Moisés tuj ley, ka at jun xuuj aj paj, iltzen tiˈj tuˈn tcub byet‑xuj tuˈn xak. Yaltzen tey, ¿ti toc tuˈna tiˈj lu?―tz̈ikexin texin. Pero e xiˈ cykbaˈnxin jlu nuk tuˈn tcub cykˈoˈnxin jun cˈoˈbil tuj tbexin, tuˈn tcub tzˈakxin tuj tyolxin, tuˈntzen tcnet tilxin cyuˈnxin.

Mintiiˈ aj ttzakˈbeˈnxin cyexin. Nuk e cub pchˈexin, bix akˈxin tzˈiblcˈate twitz txˈotxˈ tuˈn twiˈ tkˈabxin. Pero tej t‑xiˈ cykanenxin texin juntl maj, e jaw tcyeˈyenxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Ka at jun cyxola mintiiˈ til tuj twitz, baˈntzen toc t‑xooˈn tneel xak tiˈjxuj―tz̈i Jesús, bix e cub pchˈexin te tzˈiblcˈate juntl maj twitz txˈotxˈ.

Tejtzen cybintexin tyol Jesús, e tzaj cychˈixewxin, bix akˈ elex juun cyexin. Nejl, ex kej nejenel mas nintzaj, bix mancˈbiltzen ex baj ke fariseo. Nuk ja Jesús e cyaj ten tuya xuuj cyxol xjal. 10 Bix e jaw weˈ Jesús, bix e xiˈ tkanenxin te xuuj:

―Naa, ¿tiiˈn ma cheˈx ke kbal tila? ¿Mimpanal ma cyaj tuˈn toc cyxooˈn xak tiˈja?―tz̈ixin.

11 ―Min‑al, taat―tz̈ixuj.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Jax juˈx weya, mlay cub nkˈoˈna tcastiwey. Cutxey, bix miˈn binchantla il juntl maj―tz̈ixin.

Ja Jesús spiˈyen cyxol xjal

12 Juntl maj e yolen Jesús cyuya aj fariseo. E xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Inayena tisen spiˈyen cye xjal. Kej xjal ma chi oc lpe wiˈja, mlay chi bet tuj klolj, sino chi temel tuj spiˈyen. At cychunkˈlal te junx maj―tz̈ixin.

13 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn fariseo texin:

―Mintiiˈ cˈajbel tyola, cuma jax tey nyolena te tstiwa tiˈjxa. Min‑al juntl tuˈn tcyiwsante tyola―tz̈ikexin.

14 Pero aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Jax at tajbel nyola. Jaxxix nyola tiˈj alcye kena, cuma nuk inayena baˈn wuˈna jaaˈ tumel in tzaja bix jaaˈ tumel chin xeˈla. Pero cyey, min‑al jun cyxola baˈn tajben te tstiwa wiˈja, cuma min cytzkiˈna jaaˈ tumel in tzaja bix jaaˈ tumel chin xeˈla. 15 Tzin cykbaˈna yaaˈn inayena jxjal smaˈn tuˈn Dios tuˈn tlaj ncheˈx lpey nuk tiˈj cynaabl xjal, bix tzin tkbaˈn cynaabl xjal nuk jun aj Galilea kena. Weya, min nbint wuˈna tuˈn ntzpeta juˈwa tuˈn nxiˈ lpeya tiˈj cynaabl xjal. 16 Oj nmlona tnaabl jun xjal, cxeˈl nkbaˈna ti tten tuya jun yol jaxxix, cuma min chin mlona njunala, sino junx tuyax Nmana e tzaj tsmaˈn inayena. 17 Tujtzen cywitza, mintiiˈ tajbel nyola nbyan wuˈna. Pero cˈoquel cycˈuˈja tiˈj cyleya. O tzˈibj ka at caˈba xjal junx taˈ cyyol, jaxxixtzen cyyol. 18 Juˈ tzunj, jaxxix taˈ nyola tiˈj alcye kena, cuma yaaˈn nuk inayena tstiwa wiˈja, sino jax Nmana e tzaj tsmaˈn inayena tstiwa wiˈja―tz̈i Jesús cye fariseo.

19 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Jaaˈ taˈ tmana, tuˈntzen tajben te tstiwa tiˈja?―tz̈ikexin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Min tzˈel cyniˈya tiˈj alcye kena bix alcye Nmana. Nuket ma tzˈel cyniˈya tiˈj alcye kena, jax cytzkiˈntla Nmana―tz̈ixin.

20 Kej yol lu e xiˈ tkbaˈnxin tuj tja Dios jaaˈ e cykˈa xjal cyoybil te tja Dios. Pero min‑al e tzaj tzyunte texin, cuma mitknaˈx tpon jkˈij tuˈn tcubxin.

Tej tkbante Jesús cyjulu: “Jaaˈ tumel chin pomela, mlay chi pona”

21 Bix juntl maj e xiˈ tkbaˈnxin cye fariseo:

―Chin aal tzuna. Bix oj waja, chi jyola wiˈja, inayena, Colbil cyey, pero chi cymeela bix min najset cyila. Jaaˈ tumel chin pomela, mlay chi pona―tz̈ixin.

22 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn judío cyxolxxin:

―¿Tuˈnxpaxin cwel tbyoˈn tiibxin? Cuma ma txiˈ tkbaˈnxin: “Jaaˈ tumel chin pomela, mlay chi pona”―tz̈ikexin.

23 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Ejeeˈy ncheˈx lpey tiˈj naabl te twitz txˈotxˈ. Inayena at nnaabla te tuj cyaˈj, yaaˈn te twitz txˈotxˈ. 24 Cuma at cynaabla te twitz txˈotxˈ, juˈ tzunj chi cymeela tjakˈ cyila, cuma ka min ma cyocslay tiˈj ma txiˈ nkbaˈna tiˈj alcye kena, chi cymeela min najset cyila―tz̈ixin.

25 ―¿Alcye tzuna?―tz̈ikexin

E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Ma txiˈ nkbaˈna alcye kena jatxe tuj tneel. ¿Tikentzen min cyocslay nyola? 26 At nim cykaˈyela baˈn t‑xiˈ nkbaˈna cyiˈja, pero waja txiˈ nkˈumena nuk tyol j‑e tzaj tsmaˈn inayena. Jaxxix tyolxin, bix j‑e nbiˈya texin, ja tzunj yol nchin yolena cye xjal―tz̈ixin.

27 Pero min el cyniyˈxin tiˈj e yolen Jesús tiˈj Dios, Jtmanxin. 28 Juˈ tzunj e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Oj njaw cykˈoˈna twitz cruz, qˈueleltzen cyniˈya tiˈj ka inayena jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal. Bix qˈuelel cyniˈya tiˈj ka jnxiˈ nkbaˈna cye xjal, yaaˈn jweya wajbila, sino nxiˈ nkbaˈna nuk alcyej e tyeecˈan Nmana weya. 29 Bix Nmana e tzaj tsmaˈn inayena at‑xin wuyena. Min ma chin cyaj tcyeˈyenxin, sino ntzalaj wiˈja, cuma nuk nchin binchana tajbilxin―tz̈ixin.

30 Tej t‑xiˈ tkbaˈn Jesús kej yol lu, nim xjal e cykba ka ocslalke tiˈjxin.

Tuˈn tzunj nxnakˈtzbila, chi tzakpetela, tz̈i Jesús

31 Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈnxin cyej judío otk chi ocslan tiˈjxin:

―Ka cyaja tuˈn cyxiˈ lpey wiˈja, cˈoqueltzen cybiˈna nyola. 32 Bix qˈuelel cyniˈya tiˈj ka jaxxix nxnakˈtzbila, bix tuˈn tzunj nxnakˈtzbila, chi tzakpetela―tz̈ixin.

33 Bix e xiˈ cykbaˈn kej judío te Jesús:

―Tchman kiyˈjila Abraham koˈya, bix bajx o ko tema tjakˈ cycawbil juntl wik xjal. ¿Titzen tten nxiˈ tkbaˈna at jun il tiˈj tuˈn ktzakpeta?―tz̈i ke judío.

34 Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, alj nbinchan il, attzen tuj tkˈab il. 35 Cˈoquel cycwenta tiˈj jun techel. Tuj jun jaaˈ, jun maan mlay cyjel te junx maj tuj jaaˈ. Pero tcwal taaw jaaˈ, at toclen tuˈn tcyaj tuj jaaˈ te junx maj. 36 Jmaan mintiiˈ toclen ntechlaˈn ejeeˈy xjal eteˈy tuj tkˈab il. Nuk inayena, Tcwal Dios, baˈn tel ntzakpiˈna ejeeˈy tuj tkˈab il. 37 Jax cyuˈna tiyˈjil Abrahamkey. Pero yaaˈn t‑xjal Dioskey, cuma cycyˈiy nyola bix juˈ tzunj cyaja tuˈn ncub cybyoˈna. 38 Pero jyol nxiˈ nkbaˈna cyey bix cycyˈiy, jatzen yolj ma tzaj tkˈoˈn Nmana weya. Yaltzen cyey cyyol, nxiˈ cykbaˈna jaj ma cybiy te cyey cyman―tz̈i Jesús.

Kej t‑akˈanal taaw il

39 E xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Keya kman, ja kiyˈjila Abraham―tz̈ikexin.

E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Ka tcwal Abrahamkey, cybinchamna j‑e bint tuˈn Abraham. 40 Pero min ncheˈx lpey tiˈj tbinchben Abraham. Nuk oˈcx n‑oc cyipena tuˈn ncub cybyoˈna, inayena, jxjal ma txiˈ nkbaˈna jjaxxix yol cyey, jaj yol ma nbiˈya te Dios. Min e bint tuˈn Abraham juˈwa. 41 At juntl cymana, jatztzen ncheˈx lpey tiˈj tnaabl―tz̈ixin.

E xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Jaxte t‑xeˈchel Abraham koˈya. Yaaˈn sicyˈbel cwal koˈya. Bix tcwal Dios koˈya―tz̈ikexin.

42 E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Nuket Dios cymana, n‑octle wakˈa cyey, cuma tiˈ Dios ma chin tzaja. Yaaˈn wuˈnx wiiba ma chin tzaja, sino jaxin e tzaj tsmaˈn inayena. 43 ¿Tikentzen min tzˈel cyniˈya tiˈj nyola? Min tzˈel cyniˈya tiˈj cuma cycyˈiy tzˈoc cybiˈna nyola. 44 Cyey cyman, ja taaw il. Cyaja tuˈn cyxiˈ lpey tiˈj ti tajxin. Jaxin jun byol xjal jatxe tcublen itzˈj twitz txˈotxˈ. O tzˈel tpaˈn tiibxin tiˈj jaxxix yol, cuma tcyˈixin jjaxxix. Oj nẍtakˈenxin, nuk nxiˈ lpexin tiˈj texxin tnaablxin. Ẍtakˈxin, bix jaxin cyman kej xjal ẍtakˈ. 45 Pero weya, jaxxix yol tzin nkbaˈna, bix juˈ tzunj cycyˈiy nyola. 46 ¿Atpa jun cyey o tzˈebinta mi nuket jun ẍtakˈ nyola? Min‑al. Juˈ tzunj, ¿tikentzen cycyˈiy tuˈn cyocslana nyola oj nxiˈ nkbaˈna jaxxix yol cyey? 47 Kej xjal te Dios, nxiˈtzen cybiˈn tyol Dios. Juˈ tzunj, nchicˈajax yaaˈn t‑xjal Dioskey, cuma min nxiˈ cybiˈna tyol Dios―tz̈i Jesús cye judío.

Tej mitknaˈx tul itzˈj Abraham ya atlte Cristo

48 Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Jax kuˈna jay jun xjal nkˈojla tiˈ Dios tisen ke aj Samaria, bix njaw tuj twiˈy―tz̈ikexin.

49 Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Min njawwe tuj nwiˈ, sino nchin nimana Nmana. Pero cyey, nchi xmucchana wiˈja nuk tuˈnj nchin nimana Nmana. 50 Pero min n‑oc wipena tuˈn woca te jawnex. At juntl xjal ctzaal tkˈoˈn weya tuˈn woca te jawnex, bix ctkbaˈ ka baˈn nchin eˈleya tuj twitzxin. 51 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, kej xjal cxeˈl cyniman nyola, ckˈojel cye jun cychunkˈlal tuˈn miˈn chi cyim―tz̈ixin.

52 E xiˈ cykbaˈn judío texin:

―Tzinenxsen njaw tuj twiˈy. E cyim Abraham kaape ootxa, bix jax juˈx ke tyolel Dios o chi cyim. Pero tey, tzin tkbaˈna ka ma txiˈ tniman jun xjal tyola, mlay cyim. 53 ¿Japa tey mas jawnex twitzj tneel kiyˈjila Abraham e cyim? ¿Bix japa tey mas jawnex cywitzj tyolel Dios e cyim? ¿Titzen tten njaw tniman tiiba juˈwa?―tz̈ikexin.

54 Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Ka ma jaw nnimana wiiba, nuk wajxe nchin yolena. Pero jax Nmana njaw nimsante weya, Cydiosa tuj cywitza. 55 Min cytzkiˈna Dios. Pero weya, ntzkiˈna jaxin. Nuket t‑xiˈ nkbaˈna min ntzkiˈna jaxin, ẍtakˈtzen kenle tisenj ejeeˈy. Pero ntzkiˈna jaxin, bix n‑oc nbiˈna tyolxin. 56 Yaltzen te Abraham, tej tel tniyˈxin tiˈj at tuˈn ntzaja, e tajbexin tuˈn ntzaja, bix e tilxin tej ntzaja, bix e jaw tzalajxin wiˈja―tz̈ixin.

57 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn judío texin:

―¿Tzimpa tkbaˈna e tena junx tuya Abraham twitz txˈotxˈ kaape ootxa? At‑x nim jnabkˈi tuˈn tpona cyaˈwnak tuya laaj jnabkˈi. ¿Ti tten nxiˈ tkbaˈna o tila Abraham?―tz̈ikexin.

58 E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, tej mitknaˈx titzˈj Abraham, inayena at―tz̈ixin.

59 Tejtzen cyebinte judío ja yol lu, el cyniyˈxin tiˈj oc tkˈon tiibxin te junx tuya Dios. Juˈ tzunj, e jaw cytzyuˈnxin xak tuˈn toc cyxooˈnxin tiˈjxin. Pero e xiˈ tewenx tiibxin cyxol xjal, bix etzxin tuj tja Dios.

Bible Gateway Sponsors