Add parallel Print Page Options

Tej tyole Jesús tuya Nicodemo

Attzen junxin xjal Nicodemo tbi. Cyxol fariseoxin, kej xjal cyiw tuj cyley judío. Bix tocxxin te nejenel te cycloja judío nchi cawen tuj cyley judío. At jun koniyan e pon Nicodemo tuya Jesús te yolel. E xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat Xnakˈtzal, ntzkiˈna ka smaˈna tuˈn Dios te xnakˈtzal keya, cuma nuket min tzaj tonen Dios jay, mlayettzenle bint cykilcaj nbint tuˈna―tz̈ixin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Min tzˈel tniˈya tiˈj tcawbil Dios. Cxeˈl nkbaˈna tey, nuket min ma tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn titzˈj jun xjal tuya jun acˈaj chunkˈlal, mlaytzen tzˈocx ja xjala tuj tcawbil Dios―tz̈i Jesús.

Bix e xiˈ tkanen Nicodemo te Jesús:

―¿Ti tten tuˈn titzˈj jun xjal tijtl juntl maj? ¿Jacˈapatzen tzˈocx juntl maj tuj tcˈuˈj ttxu, tuˈntzen titzˈjtl?―tz̈ixin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Jax wuˈna. Mlay tzˈocx jun xjal tuj tcawbil Dios nuk oˈcxj titzˈjlen tuˈn ttxu, sino cˈoquex oj titzˈj tuya jun acˈaj tchunkˈlal kˈoˈn tuˈn Espíritu Santo. Jn‑itzˈj tiˈ jun xjal, jax nuk xjalx. Pero jn‑itzˈj tuˈn Espíritu Santo, jun acˈaj wikan tchunkˈlal. Juˈ tzunj, miˈn jaw kleeˈy oj nxiˈ nkbaˈna tey il tiˈj tuˈn titzˈja tuya jun acˈaj tchunkˈlala kˈoˈn tuˈn Dios. Miˈn tzˈel t‑xooˈna ja yol lu nuk tuˈnj min tzˈel tniˈya tiˈj. Min chicˈaj cykˈiˈk, pero nxiˈ nuk jaakˈch, bix ntbiˈna tkˈajkˈajel, amale mint tzˈel tniˈya tiˈj jaaˈ n‑itzˈja bix jaaˈ npona baj. Jax juˈx jaca juun xjal kˈoˈn jun tchunkˈlal acˈaj tuˈn Espíritu Santo. Amale mint tzˈel tniˈya tiˈj, pero chi itzˈjel juntl maj―tz̈i Jesús te Nicodemo.

Bix e xiˈ tkbaˈn Nicodemo te Jesús:

―¿Ti tten tuˈn titzˈj jun xjal tuya jun acˈaj tchunkˈlal?―tz̈ixin.

10 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texin:

―Jay jun jawnex xnakˈtzal cyxol Israel. ¿Titzen tten min tzˈel tniˈya tiˈj? 11 Cxeˈl nkbaˈna tey, cykilcaj tzin nkbaˈna tey, jaxxixte, pero ejeeˈy judío cycyˈiy. 12 Ka mlay tzˈel cyniˈya tiˈj nyola tiˈj tuˈn cyitzˈj xjal juntl maj twitz txˈotxˈ tuya jun acˈaj cychunkˈlal, ¿titzen tten tuˈn tel cyniˈya tiˈj ka ma txiˈ nkbaˈna cyey tiˈj ti cbinel tuˈn Dios tuj cyaˈj? 13 Min‑al jun xjal baˈn t‑xiˈ tkˈumen cyey ti nbaj tuj cyaˈj, cuma min‑al o japan tuj cyaˈj. Nuk oˈcx jxjal o cuˈtz tuj cyaˈj baˈn t‑xiˈ tkˈumen tiiˈn tuj cyaˈj, inayen tzuna, Jsmaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal. 14 Bix ma chin ula tuˈn njaw kˈoˈna cywitz xjal. Tisenj e jaw tkˈoˈn Moisés techel lbaj te xcbil tuj jlugar mintiiˈ najbil tuj, tuˈntzen cyclet xjal, jax juˈx weya. Ilxsen tiˈj tuˈn njaw kˈoˈna, 15 tuˈntzen cyiikˈente cykilca xjal cychunkˈlal te junx maj n‑oc ke cycˈuˈj wiˈja, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios―tz̈i Jesús te Nicodemo.

N‑oc cyakˈ cykil xjal te Dios

16 Nimxsen oc cyakˈ cykil xjal te Dios, bix juˈ tzunj e tzaj tkˈoˈnxin jaj junx Tcwalxin cye xjal. Juˈ tzunj, alcyej xjal ma tzˈocslan tiˈj Tcwalxin, ckˈojeltzen tchunkˈlal te junx maj, bix miˈn txiˈ tuj cyamecy te junx maj. 17 Min e tzaj tsmaˈn Dios Tcwal twitz txˈotxˈ te kˈol castiwa cye xjal, sino e tzaj tsmaˈnxin tuˈn cyclet xjal tuj castiwa tuˈn Tcwalxin. 18 Alcyej xjal ma tzˈocslan tiˈj Tcwalxin, mlay cub castiwa tibaj. Pero kej xjal min chi ocslan tiˈj, ckˈojeltzen cycastiwa, cuma n‑el cyxooˈn jjunx Tcwal Dios. 19 Ckˈojeltzen cycastiwa tuˈnj cycyˈi jxjal ul kˈol spiˈyen cye. Min e jaw tzalajke tiˈj spiˈyen smaˈn tuˈn Dios, cuma mas e cyajbe jcyil twitzj jaxxix yol ul tiiˈnxin. 20 Kej xjal nchi binchan kaˈ n‑el cyiiqˈuen jspiˈyen. Cycyˈi tuˈn cyul nka tiˈ spiˈyen, cuma cycyˈi tuˈn tchicˈajax tiˈj jkaˈ nbint cyuˈn. 21 Pero kej xjal nchi oc lpe tiˈj jiquen, nchi jyon jjaxxix yol, cuma cyaj tuˈn tel baˈn cybinchben tuj twitz Dios.

Tej tyole Juan juntl maj tiˈ Jesús Jscyˈoˈn tuˈn Dios

22 Tbajlenxitltzen jlu tuj Jerusalén, bix iyˈ Jesús tuj tnom cyuyax t‑xnakˈatzxin, bix e bet‑xin cyuyaxin cab kˈij tuj departamento te Judea. Nchi cuˈx xjal tuj aˈ cyuˈn t‑xnakˈatzxin. 23 Jax juˈx e ten Juan Bautista tuj Judea nchi bautizarj xjal tuj aˈ tuˈnxin. E tenxin tuj tnom te Enón, nka taˈ tnom te Salim, cuma at nim aˈ tuj Enón. Bix nchi ponxetzen xjal tuyaxin tuˈn cycuˈx tuj aˈ tuˈnxin. 24 Tzinx chi cuˈx xjal tuj aˈ tuˈnxin, cuma mitknaˈx tocx kˈoˈnxin tuj tzeeˈ.

25 Tuˈnj e bautizarj ke xjal tuj aˈ cyuˈn t‑xnakˈatz Jesús, juˈ tzunj e jaw jun kˈoj cyxol ke judío bix kej t‑xnakˈatz Juan. Yaaˈn baˈn tuj cywitz t‑xnakˈatz Juan tuˈn cycuˈx xjal tuj aˈ cyuˈn t‑xnakˈatz Jesús. 26 Juˈ tzunj e pon lkˈe ke t‑xnakˈatz Juan tiˈ Juan, bix e xiˈ cykbaˈn texin:

―Taat Xnakˈtzal, jxjal e ten tuyey jlajxe nimaˈ te Jordán bix e xiˈ tkˈoˈna jun baˈn te te tej tjaw tnimsaˈna tbi, nchi cuˈx xjal tuj aˈ tuˈn, bix cykilca xjal ncyaj cykˈoˈn jay tuˈn cyaj tuyaxin. Yaaˈn tumel jlu―tz̈ikexin.

27 Bix aj ttzakˈbeˈn Juan:

―Miˈn chi labta tiˈj chˈin woclena. Mlay tuˈn tten mas woclena twitzj o kˈoj tuˈn Dios weya tuj cyaˈj. 28 Yaaˈn jawnex kena tisenj xjal nchi yolena tiˈj. Ejeeˈxa tstiwa e xiˈ nkˈumena: “Yaaˈn inayena Jscyˈoˈn tuˈn Dios. Nuk jun sanjel kena smaˈn tuˈn Dios tuˈn binne cyten xjal oj tulxin,” ntz̈iya. 29 Tisen jun mejoblenel. Yaaˈn jxjal t‑amiwa chmilbaj cmajebel tuya xuuj, sino ja te chmilbaj. Jtaakˈen jun t‑amiwa chmilbaj, nuk ja tej tuˈn tnincˈun tunwen, bix cˈayoltzen ti toc tuˈn chmilbaj, ka ma tzˈel baˈn taakˈen tuj twitz chmilbaj. Katzen ma tkba chmilbaj ma tzˈel taakˈen baˈn, cjaweltzen tzalaj jt‑amiwa chmilbaj. Juˈ tzunj weya nuk tisen jun tuya chmilbaj kena. Juˈ tzunj, nimxsen nchin tzalaja tuˈn nim xjal nchi pon tuya Jesús, cuma baˈn ma tzˈel waakˈena, tisen taakˈen jun xjal tuj mejoblenel. 30 Tumel tuˈn cypon xjal tuya Jesús, cuma il tiˈj tuˈn tjaw nimset tipemal Jesús, bix tuˈn tcub jweya wipemal cubne―tz̈i Juan.

Jun xjal o tzaj tuj cyaˈj

31 Jxjal ma tzaj tuj cyaˈj, mas jawnex twitz cykilca xjal. Kej xjal, nchi itzˈj twitz txˈotxˈ, bix te twitz txˈotxˈ cynaabl. Baˈn chi txˈolban nuk tiˈj ti tten jnbaj twitz txˈotxˈ. Pero jxjal ma tzaj tuj cyaˈj, 32 ttzkiˈn ti tten tuj cyaˈj, bix ntxˈolban j‑o til bix o tbi. Pero min‑al xjal taj tyolxin. 33 Pero ja tzunkej xjal ma cyocsla tyolxin, tzin cyyeecˈan jax ma cyocsla jtzin tkbaˈn Dios, 34 cuma jxjal e tzaj tsmaˈn Dios, tex Dios tyol ntkˈumen. At tipemalxin tuˈn tyolenxin j‑e tkba Dios, cuma o txiˈ tkˈoˈn Dios Espíritu Santo texin te junx maj. 35 N‑oc takˈ Tcwal Dios te Tman, bix o txiˈ tkˈoˈn Dios cykilca at tuj tkˈabxin tuˈn tcawenxin tibaj. 36 Alcyej xjal ma tzˈocslan tiˈj Tcwal Dios, attzen tchunkˈlal te junx maj. Pero kej xjal cycyˈi tzˈoc cybiˈn Tcwal Dios, mlay kˈoj cychunkˈlal te junx maj. Nuk oˈcx chi cyjel ten tuj castiwa tuˈn Dios.