Add parallel Print Page Options

Tej tjaw jlet Jesús cywitzj wuuk t‑xnakˈatzxin

21  Tul‑len jlet Jesús cyxol t‑xnakˈatzxin, bix e cub tyeecˈan tiibxin juntl maj cywitz juun t‑xnakˈatzxin ttziiˈ tnijabel aˈ Tiberias. Juˈtzen tten e cub tyeecˈanxin tiibxin. Oc cychmon cyiib Simón Pedro tuyax Tomás ja yoẍ, tuyax Natanael, aj Caná tuj departamento te Galilea, cyuyax tcwal jxin Zebedeo, bix cyuyax caˈbatl t‑xnakˈatz Jesús. E xiˈ tkbaˈn Simón Pedro cyexin:

―Weya, ma chixa tzyul quis̈―tz̈ixin.

―Jax juˈx keya, ma koˈxa tuyey―tz̈ikexin.

Exkexin, bix ocxkexin tuj jun choc, bix e baj akˈbil cyuˈnxin tuj tnijabel aˈ, pero mi nuket jun quis̈ e tzyet cyuˈnxin. Tej kskix, lu Jesús waˈlcˈa ttziiˈ aˈ. Pero min el cyniyˈ t‑xnakˈatzxin tiˈj ka jaxin. Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Jeyˈ, key kˈa, ¿atpa quis̈ xtzyet cyuˈna?―tz̈ixin.

―Mintiiˈ, taat.

Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cyxooˈnxsa cyxiyˈpay tuj aˈ tuj mankˈab te choc, bix ctzyetel quis̈ cyuˈna―tz̈ixin.

E cycuyaxin, bix tej cyakˈxin tuˈn tjatz cyiiˈnxin cyxiyˈpaxin tuj choc, ya min e bint cyuˈnxin tuˈnj nimxsen tajlal quis̈.

Ja tzunj xin t‑xnakˈatz Jesús oc takˈ te, tej tlontexin tipemal tyol jxjal ttziiˈ aˈ, e xiˈ tkbaˈnxin te Pedro:

―¡Jaja Cawel kxol!―tz̈ixin.

Tej tel tniyˈ Pedro tiˈj ka ja Cawel cyxol, oc tẍpoˈnxin t‑xbalenxin tiˈjxin, cuma otk tzˈel tiiˈnxin tuˈn takˈananxin, bix e cuˈxxin tuj aˈ. E cub t‑xooˈn tiibxin tuj aˈ cuma yaaˈn nakch taˈ choc ttziiˈ txˈotxˈ, sino nuk jun syent vara taˈ. Yal kej niyˈtl t‑xnakˈatzxin, e tzajkexin tuj choc, kitentzen cyxiyˈpaxin nojne cyuya quis̈. Tej cyiˈyelxin twitz txˈotxˈ, e cyilxin otk cub pekˈch jun kˈakˈ tuya txal kˈaˈl, bix ntxeet quis̈ tibaj, tuyax waabj. 10 E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Cyiiˈntza caˈba oxe quis̈ xtzyet cyuˈna jatxe mayˈ―tz̈ixin.

11 Ocxtzen Simón Pedro tuj aˈ, bix e tzaj tkitenxin xiyˈpa, tuˈntzen tiˈyel ttziiˈ aˈ. Nojne xiyˈpa cyuya nmak quis̈. At jun syent tuya cyaˈwnak tuya oxlaaj quis̈. Pero amale nimet, pero min e cub rotj xiyˈpa. 12 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Chi tzaja, bix chi waaˈna―tz̈ixin.

E cycuyaxin, bix min‑al e xiˈ tkanen texin alcyexin, cuma el cyniyˈxin tiˈj ka ja Cawel cyexin. 13 E xiˈ ttzyuˈn Jesús jwaabj, bix e xiˈ tkˈoˈnxin cyexin, bix jax e xiˈ tkˈoˈnxin quis̈ cyexin.

14 Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Jesús waabj cye t‑xnakˈatz, toxentzen maj e cub tyeecˈan tiibxin cywitzxin tjatzlen itzˈjxin tuj cyamecy juntl maj.

Cˈojlanx kej ncarnela, tz̈i Jesús te Pedro

15 Tejtzen cybaj waaˈnxin, e xiˈ tkbaˈn Jesús te Simón Pedro:

―Simón, tcwal Jonás, ¿n‑ocpa wakˈa tey mas twitzj taakˈena te tzyul quis̈?―tz̈ixin.

―Tzin, taat. Tzkiˈn tuˈna n‑oc takˈa weya―tz̈i Pedro.

E xiˈ tkbaˈnxin te Pedro:

―Ka juˈ tten, cˈojlanx kej xjal lepchec wiˈja, tisenj jun cylel ncˈojlan ke tal carnel―tz̈ixin.

16 Juntl maj e xiˈ tkanenxin te Pedro:

―Simón, tcwal Jonás, ¿n‑ocpa wakˈa tey?―tz̈ixin.

Aj ttzakˈbeˈn Pedro:

―Tzin, taat. Tzkiˈn tuˈna n‑oc takˈa weya―tz̈i Pedro.

―Cˈojlanx kej xjal lepchec wiˈja―tz̈i Jesús.

17 Bix te toxen maj e xiˈ tkanenxin te Pedro:

―Simón, tcwal Jonás, ¿n‑ocpa wakˈa tey?―tz̈ixin.

Cuma otk tzaj tkanenxin toxen maj: “¿N‑ocpa wakˈa tey?” juˈ tzunj e tzaj tbis Pedro, bix e xiˈ tkbaˈn te Jesús:

―Taat, tzkiˈn tuˈna cykilca. Tzkiˈn tuˈna n‑oc takˈa weya―tz̈i Pedro.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te Pedro:

―Cˈojlanx kej xjal lepchec wiˈja. 18 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna tey, tej cwalx tey, e tbincha tey tajbila. N‑oc tẍpoˈna t‑xbalena tcyˈitza, tuˈntzen t‑xiˈy nuk jaaˈxja taja. Pero oj ttiina, juntl xjal cˈoquel ẍponte tey, bix cxeˈl tiiˈn jay jaaˈ tcyˈiy tuˈn t‑xiˈy. Bix cxeˈl tnukpiˈna tkˈaba―tz̈ixin. 19 E xiˈ tkbaˈnxin jlu tuˈn tyeecˈanxin ti tten tuˈn tcyim Pedro, bix at tjawlel tnimsaˈn Pedro tbi Dios tuˈn tcyamecy.

Tej tkbantexin jlu, e xiˈ tkbaˈntlxin te Pedro:

―Ttzaja wuyena―tz̈ixin.

Jun t‑xnakˈatz Jesús nim oc takˈ texin

20 E tcuya Pedro, bix tej nchi etz lkˈekexin cyiˈ niyˈtl t‑xnakˈatzxin, ajtz tcyeˈyen Pedro tiˈj, bix e til lepchec cyiˈjxin jt‑xnakˈatzxin oc takˈ te Jesús, jatzenj t‑xnakˈatzxin otk cub ttxlaj Jesús tej cywaaˈnxin mancˈbil maj tuyaxin, bix otk txiˈ tkanen texin: “Taat, ¿alcyej kxola cxeˈl tqˈueyen jay tuj cykˈab byol xjal?” 21 Bix tej tlonte Pedro ja t‑xnakˈatzxin lu toc lpe cyiˈjxin, e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat, yaj tzunj t‑xnakˈatza lu, ¿ti pjel texin oj ttiinxin?―tz̈i Pedro.

22 E xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Ka waja tuˈn tcyajxin iˈtz hasta ojxe wul meltzˈaja, mintiiˈ tey taj te. Tey, il tiˈj tuˈn t‑xiˈ lpey wiˈja―tz̈ixin te Pedro.

23 Cuma otk txiˈ tkbaˈnxin ja yol lu, juˈ tzunj tuj cywitz ocslal mas yaj, yaaˈn tuˈn tcyim ja t‑xnakˈatzxin lu. Pero yaaˈn juˈwa, cuma min e xiˈ tkbaˈn Jesús te Pedro tuˈn miˈn tcyim ja juntl t‑xnakˈatzxin. Nuk oˈcx e xiˈ tkbaˈnxin: “Ka waja tuˈn tcyajxin iˈtz hasta ojxe wul meltzˈaja, mintiiˈ tey taj te.”

24 Inayena jt‑xnakˈatzxin e wila cykilcaj e baj, bix e cub ntzˈiˈbena ti e baj. Bix ntzkiˈna jaxxix yol cykilcaj ma cub ntzˈiˈbena. 25 At nimtl e bint tuˈn Jesús min ma cub ntzˈiˈbena. Nuket ma cub ntzˈiˈbena cykilcaj tbinchbenxin, tuj nwitza mlayle bint tuˈn tcnet lugar twitz txˈotxˈ tuˈn cyten libro tuˈn tcub tzˈiˈbet cykilca.

Oˈcx nyolja.

Bible Gateway Sponsors